Významná iniciatíva mikulášskych matičiarov: Námestie Ústavy SR


/, Žilinský kraj/Významná iniciatíva mikulášskych matičiarov: Námestie Ústavy SR

Matica slovenská si do svojho vienka dala a dôsledne napĺňa iniciatívy na podporu rozvoja národného povedomia. Ide  predovšetkým o osadzovanie pamätných dosiek pripomínajúcich si významné udalosti z histórie, alebo významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života. V poslednom období sa z iniciatívy matičiarov postavilo mnoho pamätných búst pripomínajúcich si osobnosti ktoré sa zapísali do dejín nášho národa. Mikulášski matičiari však iniciovali nevšedné projekty ktoré boli v rámci mesta aj schválené.

Medzi posledné iniciatívy patrí pomenovanie priestranstva, ktoré už niekoľko dní nesie názov Námestie Ústavy SR. Už v roku 1994 mikulášski matičiari pred Domom Matice slovenskej posadili Lipu Ústavy Slovenskej republiky. Od tohto roku sa matičiari spolu s mikulášskou verejnosťou schádzajú pri tejto lipe, aby si uctili základný zákon nášho štátu. Pri jednej príležitosti padol návrh, aby sa priestranstvo pred Domom MS volalo Námestie Ústavy SR. Matičiari v priebehu roku 2020 zaslali na radnicu stanovisko v ktorom uviedli, že Ústava SR si zaslúži, aby po nej bolo pomenované námestie, keďže ide o základný zákon štátu a sú v nej zakotvené všetky demokratické práva a slobody občanov v našej republike. Práve toto stanovisko bolo súčasťou dôvodovej správy v procese schvaľovania čomu však predchádzalo schvaľovanie v názvoslovnej komisii. Podpredseda MS Marek Nemec: „Ako člen Názvoslovnej komisie som bol rád, že táto naša iniciatíva bola komisiou, ktorá odporúča prideľovanie názvov priestranstvám či uliciam, jednohlasne odsúhlasená bez pripomienok a postúpená na schválenie do zastupiteľstva a aj to schválilo tento dôstojný názov.“

Menším prekvapením však ostalo práve hlasovanie v zastupiteľstve pričom aj napriek tomu že tento návrh prešiel, nemal 100% podporu. Niekoľko mestských poslancov nepodporilo tento zámer. Informuje Marek Nemec, ktorý je zároveň aj mestským poslancom v Liptovskom Mikuláši: „Keď sme sa dostali k tomuto bodu očakával som hladké hlasovanie, keďže ani pripomienky zo strany kolegov poslancov neodzneli. Ostal som však v nemilom prekvapení keď hlasovanie síce odobrilo predkladaný názov, no nebolo jednohlasné. Aj napriek tomu že niekoľko poslancov sa pri hlasovaní zdržalo, návrh prešiel a my sa tak môžeme pravidelné stretávať už nielen pri Lipe, ale aj na Námestí Ústavy SR. Najpodstatnejšie je, že sme si aj takýmto počinom uctili významný deň našej novodobej histórie a na začiatku tohto pomenovania stáli členovia Matice slovenskej. „

Ako jedni z mála pod Lipou Ústavy SR osadili matičiari aj malý pamätník, ktorý si túto udalosť pripomína. Námestie v súčasnosti mesto rekonštruuje a po jeho obnove vznikne dôstojný priestor, ktorým Mikulášania vzdávajú úctu  jednému z najvýznamnejších dokumentov nášho štátu. Treba spomenúť, že podobných iniciatív mikulášsky matičiari pripravili už niekoľko. Napríklad že v roku 2005 iniciovali osadenie pamätnej dosky významnému filmovému hercovi Adamovi Matejkovi pri príležitosti jeho nedožitého 100. výročia narodenia. Ďalším počinom mikulášskych matičiarov bolo, že iniciovali pomenovanie mikulášskej nemocnice s poliklinikou na Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu. Ivan Stodola bol významným slovenským lekárom, bojovníkom proti tuberkulóze a predovšetkým je považovaný za otca slovenskej spoločenskej komédie. Matičiari tiež stáli pri iniciatíve spoločne s evanjelickou cirkvou v Liptovskom Mikuláši, aby námestie pred evanjelickým kostolom nieslo názov Námestie Žiadostí slovenského národa. Pri evanjelickom kostole sa nachádza stará evanjelická fara na ktorej pôsobil Michal Miloslav Hodža. Na tejto fare bol založený v roku 1844 slovenský národný a kultúrny spolok TATRÍN, predchodca Matice slovenskej. V roku 1848 tu boli skoncipované Žiadosti slovenského národa, prvý politický program Slovákov, s ktorým sa prihlásili medzi moderné národy Európy.

P V

X