Významného matičiara Andreja Sládkoviča si Matica slovenská pripomenie v Hrochoti


/, Banskobystrický kraj/Významného matičiara Andreja Sládkoviča si Matica slovenská pripomenie v Hrochoti

V marci 2020 uplynulo dvojsté výročie narodenia významného slovenského básnika, štúrovca, evanjelického kňaza a spoluzakladateľa Matice slovenskej Andreja Sládkoviča. Najstaršia národná ustanovizeň Slovákov si ho pre pandémiu choroby COVID-19 pripomenula len v online priestore. Odložené kultúrno-duchovné podujatie sa tak uskutoční 11. júla 2021 v Hrochoti.

Matica slovenská, Miestny odbor MS v Banskej Bystrici a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Hrochoť si spoločne uctia Andreja Sládkoviča službami Božími v miestnom evanjelickom kostole a následnou slávnosťou s kultúrnym programom. Vystúpi uznávaný recitátor a herec Juraj Sarvaš, FS Hrochoťan i DFS Hučava. „Cieľom spomienkového podujatia v podpolianskej obci Hrochoť je sprítomniť tohto autora najdlhšej ľúbostnej básne aj ako evanjelického kňaza, pre ktorého bola Hrochoť prvým kňazským miestom v rokoch 1847 − 1856. V súčasnosti málokto vie, že Sládkovič bol aj významný matičiar. Bol teda aktívnym národovcom, pričom tieto jeho aktivity zostávajú viac-menej v ústraní. Verím, že aj naše podujatie odkryje „biele miesta“ v Sládkovičovom živote,“ priblížil riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS docent Július Lomenčík. Národná ustanovizeň si Sládkoviča pripomenula aj historickým dokumentom s názvom Andrej Sládkovič, slovenský velikán svetovej poézie, ktorý je dostupný na TV Matica na portáli Youtube.

Sládkovič sa podieľal na tvorbe Literárneho odboru MS a bol posudzovateľom matičných literárnych súbehov. V gescii Matice slovenskej intenzívne pracoval na rozsiahlych dokumentoch Denník a Zápisnica Slovenského národného zhromaždenia. V roku 1869 mu Výbor Matice slovenskej odsúhlasil finančnú pomoc vo výške stopäťdesiat zlatých, ktorú mu osobne odovzdal matičný tajomník Franko Víťazoslav Sasinek. Po predčasnej smrti sa na 10. valnom zhromaždení MS 7. augusta 1872 uskutočnila slávnostná panychída. Ustanovizeň sa po jeho smrti výrazne zaslúžila o vydanie a propagáciu jeho života a diela.

Informačné ústredie Matice slovenskej

X