Významný matičiar liečil pred viac než 100 rokmi epidémiu trachómu


/, Správy z krajov, Trenčiansky kraj/Významný matičiar liečil pred viac než 100 rokmi epidémiu trachómu

Ján Čvikota – lekár a vlastenec. Narodil sa 16. mája 1861 vo Valči. Po vychodení ľudovej školy vo Valči absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici a v r.1880 sa zapísal na štúdium medicíny vo Viedni. Tu sa aktívne podieľal na kultúrnej a spoločenskej činnosti spolku slovenských študentov Tatran. Štúdia absolvoval aj vďaka finančnej pomoci svojho strýka Ignáca Čvikotu, ktorý obchodoval v cárskom Rusku.

Po skončení štúdií prišiel ako lekár na hornú Nitru. V tejto oblasti bola v tom čase rozšírená epidémia trachómu. Bola mu pridelená hlavne liečba tejto nákazlivej očnej choroby v obci Valaská Belá aj s jej lazmi. K jeho povinnostiam patrilo riešenie zdravotných a hygienických problémov v obciach obvodu, očkovanie proti pravým kiahňam a liečenie trachómu. Neskoršie od 1.1.1897 do 31.12.1902 vykonával lekársku službu ako  obvodný lekár v Bojniciach a od 1.1.1903 a do roku 1924 v Prievidzi.

Koncom roku 1920 založil v Prievidzi Miestny odbor Matice  slovenskej a stal sa jeho predsedom. V nasledujúcom roku spolu s okresným náčelníkom Dr. Jánom Novákom a školským inšpektorom Jozefom Sivákom založili Výbor neodrodilých Slovákoch, ktorí vydávaním plagátov „Aká je pravda ?“ rozširovali myšlienku slovanskej vzájomnosti a národného sebavedomia. Pracoval i v Československom červenom kríži.

 Zomrel 13.novembra 1924 v Prievidzi, kde je aj pochovaný v rodinnej hrobke. Keď zomrel, rozlúčili sa s ním široké davy obyvateľstva a okresný časopis Náš kraj – 6 č. 22 z 15.11.1924 napísal: „Stratili sme v ňom horlivého Slováka – národovca, ktorý neúnavne pracoval na národa roli dedičnej.“

Poznámka :

Valčianskí matičiari si pamiatku významného rodáka pripomenuli pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia dňa 21. mája 2011 zapálením sviece a položením venca na jeho hrobe na cintoríne v Prievidzi, a dňa 27.novembra 2014 pri príležitosti 90. výročia úmrtia za účasti vedúceho Oblastného pracoviska MS v Prievidzi Vlastimila Uhlára, predsedu MO MS v Prievidzi Ing. Jadroňa, ďalších členov MO MS, ako aj vnučky Jána Čvikotu – Ing. Evy Spevárovej.

Ján Lučan, predseda MO MS vo Valči

Foto: Jaromír Meriač

X