Za našou vzácnou matičiarkou Evou Kristínovou

„Zem tá je nebom  preplnená

a v každom  bežnom kríku horí Boh.

No len kto vidí, topánky si zloží,

tí druhí  – jedia plody pri kríkoch.“  Elizabeth Barett – Browningová

 

Bola to Božia bytosť, vzácna žena, umelkyňa s darom múdrosti a neobyčajnej sily ducha, s darom vidieť a konať, plne ponorená do služby slova, heroického činu tam, kde sme ju potrebovali.

Ostanú spomienky na čas, keď si niekoľkokrát navštívila náš podtatranský kraj a darovala si sa nám celým srdcom. Tieto stretnutia nás navždy ľudsky oslovili Tvojím jedinečným prednesom toho najhodnotnejšieho: výberom  z  Proglasu, Rúfusa, Hviezdoslava, Martákovej, Beniaka, Žarnova, Krčméryho, štúrovcov. Hlboko sme si ich uložili do svojich sŕdc. K tomu Tvoje bytostné nasadenie a horlenie za hodnotu vlasti, národa, veľkých slovenských osobností, to všetko si zasiala v čase, keď sme to najviac potrebovali.

Obdivuhodné sú Tvoje cesty s darom Slova na pamätných miestach  našej histórie – na starobylom Devíne, v Černovej, na martinských slávnostiach, v Poprade na cyrilometodskom slávení 1150. výročia ich misie u nás. Všade tam si hlásala Slovo  Slovákom súcim na slovo.  Boli to stovky kultúrnych a národných pútí – Tvojej ľudskej aj profesionálnej misie hlásanej s láskou, naliehavosťou aj dôrazom na hodnoty ducha a človečenstva. A statočnej múdrosti.

Parafrázujúc Štefana Krčméryho:“Niet piesne zaspievanej  celou Tvojou dušou, ktorá zanikla by vo vesmírnej pláni…“ To je, drahá naša Eva, Tvoja púť – plnohodnotná, celostná v Božom pláne v Tvojom poslaní.

Vďaka Ti za Tvoj neúnavný záujem o matičné dianie a neustále povzbudzovanie neochabovať v činorodej práci na národa roli dedičnej.

To je Tvoj odkaz, nástojčivé želanie zachovať  si  duchovný a kultúrny národný poklad, ktorý máme v Matici slovenskej.

Dobrý boj si bojovala, drahá  a vzácna Eva, až do konca – s ubúdajúcimi silami, ale  s veľkou vierou v Pána Boha, v Jeho zákon pravdy a spravodlivosti aj pre náš národ, ktorému si sa odovzdala do poslednej myšlienky, modlitby, –  „s výdychom radosti, s konečnou na mieste, tam na Božej lúke“.

Česť Tvojej  svetlej pamiatke! Nech nájdeš  pokoj a radosť vo večnej vlasti u nášho Pána a spomienku v našich srdciach.

Ľudmila Hrehorčáková s matičiarmi podtatranského kraja – z Popradu, Štrby, Batizoviec, Veľkej Lomnice, Liptovskej Tepličky, Levoče  a stovky ďalších miestnych odborov MS.

X