Začal sa 55. ročník multižánrového, literárneho festivalu Slovesná jar v Martine


/, Žilinský kraj/Začal sa 55. ročník multižánrového, literárneho festivalu Slovesná jar v Martine

55. Slovesná jar v Martine

Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu matičných augustových zhromaždení v 19. storočí. Čoskoro ale bola transformovaná do samostatného podujatia, ktoré si v časoch najväčšej slávy získalo obdivuhodne široké divácke zázemie a patrilo medzi najpopulárnejšie kultúrne akcie na Slovensku.

Organizátori Slovesnej jari – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku –  opätovne pripravili pre priateľov dobrej literatúry zaujímavý multižánrový program. Popri klasických stretnutiach s básnikmi a prozaikmi  nebudú chýbať prezentácie najnovších knižných titulov, slávnostné vyhodnotenia celoslovenskej literárnej súťaže Paulinyho Turiec, pripomenutie si 160. výročia Memoranda národa slovenského, programy pre začínajúcich tvorcov i najmladších čitateľov, hudobné vystúpenia, divadelné predstavenie…

Jubilejný 55. ročník Slovesnej jari organizuje občianske združenie Podoby slova v spolupráci s Maticou slovenskou,  Mestom Martin, Spolkom slovenských spisovateľov, Kultúrnou scénou Martin, Radou národnej kultúry a ďalšími partnermi.

Srdečne vás všetkých, milí priatelia, pozývame na tento tradičný literárny festival plný chutí, vôní, farieb, kvalitnej poézie a prózy. Opätovne bude platiť, že zdarný priebeh akcie je spoločným dielom organizátorov, účinkujúcich, divákov a atmosféry.

Peter Cabadaj

V Martine 8. júna 2021

X