Záhorácky festival ľudovej piesne 

Záhorská Bystrica, 3. 2. 2019

V nedeľu 3. februára v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici sa postretávali priatelia, matičiari a priaznivci ľudovej hudby. Všade bolo rušno, veselo a všetci vás vítali s úsmevom a optimizmom.

Spevácky zbor Bystričan pri Miestnom odbore Matice slovenskej mal práve v sviatočný deň, nedeľu, svoj veľký kultúrny sviatok, pretože sa podieľal na organizácii Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne. S príslovečnou srdečnosťou všetkých pozvaných hostí, účastníkov festivalu a prítomných privítal JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici. V úvode zdôraznil významné výročie Matice slovenskej, ktorá si v tomto roku 2019 pripomína 100. výročie svojho oživotvorenia v prvom Česko-Slovensku po násilnom zatvorení bývalou uhorskou vládou v roku 1875. Zároveň pripomenul sviatok 70. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici. Tieto dva významné medzníky sa stali inšpiráciou na prípravu tretieho CD, čerpaného zo zborníkov ľudových piesní zo Záhoria zostavených Dr. Jankom Blahom.

Novotou voňajúce CD, pomenované „Spívavé Záhorí“, uviedol JUDr. Štefan Martinkovič, a zároveň zbormajster speváckeho zboru Bystričan, ktorý pre nové CD pesničky vybral, vokálne upravil a so speváckym zborom naštudoval. Zdôraznil, že bolo vytvorené s podporou Matice slovenskej Bratislavského samosprávneho kraja a Mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica. Kmotrami nového CD sa stali osobnosti najpovolanejšie – Mgr. art. Helena Jurasovová-Blahová, dcéra Dr. Janka Blahu a starosta Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozefa Krúpa.

Po úvodnom informačnom posolstve podujatia JUDr. Štefan Martinkovič privítal predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, spolu s početnou delegáciou matičiarov, Mgr. art. Helenu Jurasovovú-Blahovú, Mgr. Danku Blahovú, umeleckú a organizačnú vedúcu súboru Vienok, dcéru a vnučku Dr. Janka Blahu a starostu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozefa Krúpu, ktorý sa na festivale zúčastnil spoločne s poslancami miestneho zastupiteľstva. Srdečne privítal aj ostatných vzácnych hostí, matičiarov, bývalých členov speváckeho zboru Bystričan a ostatných prítomných hostí aj zo susednej Moravy, ktorí sa rozhodli stráviť príjemné nedeľné popoludnie v spoločnosti slovenskej ľudovej piesne. Po akte uvedenia do života ktorý viedol Mgr. Martin Besedič, zástupca starostu Mestskej časti a zástupca zbormajstra speváckeho zboru Bystričan, bolo CD „Spívavé Záhorí“ pokrstené ružovými lupienkami. Takto bolo pripravené vydať sa na cestu k srdciam všetkých milovníkov slovenského folklóru nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby kdekoľvek vypovedalo o kráse ľudovej piesne zo Záhoria.

Vzápätí sa sála spoločenského domu rozospievala pesničkami speváckeho zboru Bystričan, ktorý v podmanivom speváckom vystúpení predstavil niekoľko piesní zo svojho nového CD v sprievode Cimbalovej kapely Ľudovka Bratislava a akordeónu Štefana Martinkoviča. Po nich zaspievala Denisa Kopačková, laureátka súťaže Slávik Slovenska 2014 a víťazka minuloročnej súťaže o cenu Janky Guzovej, niekoľko piesní á capella, ale aj s cimbalovou muzikou ĽUDOVKA. Pozvanie speváckeho zboru Bystričan prijala aj ženská spevácka skupina z Bratislavy KYTICA, ktorá potešila viachlasným spevom á capella. Z moravských Brumovíc prišli festival pozdraviť speváci zo spriatelenej folklórnej skupiny VONICA Jana a Jan Zaviačičovci, ktorí zaspievali sólo i v duete krásne moravské ľudové piesne. Potešila aj folklórna skupina GBELAN z Gbiel, ktorá taktiež siahla pri výbere pesničiek po zborníku Dr. J. Blahu a vystúpenie osviežila írečitou vtipnou záhoráčtinou svojho vedúceho. V závere programu zaznel sugestívny hlas chýrneho speváka ľudových piesní z Horehronia Jána Ambróza, ktorý je jedným z najpopulárnejších spevákov slovenských ľudových piesní. Bolo to dôstojné a efektné vygradovanie scenáristom starostlivo pripraveného programu. Prítomní potleskom oceňovali účinkujúcich a pridávali sa spevom s nadšením k nejednej skladbe.

V závere po spoločne zaspievanej skladbe vystupujúci s potleskom prijali slová ocenenia predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera, ktorý odovzdal predsedovi MO Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici JUDr. Štefanovi Martinkovičovi striebornú Cenu Matice slovenskej. Zdôraznil symboliku podujatia, keďže si pripomíname v tomto roku aj 100. výročie vzniku prvých miestnych odborov Matice slovenskej a v prípade Záhorskej Bystrice 70. výročie MO MS. Vyzval prítomných na rozvíjanie slovenskej štátnosti i národnej kultúry práve v roku významných deviatok, ale aj na občiansku statočnosť pri nekompromisnej obrane našich národných záujmov.

Slová vďaky odzneli v záverečnom príhovore starostu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozefa Krúpu, a Mgr. art. Heleny Jurasovovej-Blahovej, ktorá sa podieľala na vydaní súborného diela Dr. Janka Blaha s názvom „Záhorácke pjesničky“.

V závere programu JUDr. Martinkovič, ako hlavný scenárista a dramaturg, vyslovil úprimné slová poďakovania všetkým účinkujúcim, pozvaným hosťom i obecenstvu za aktívnu účasť na podujatí, ktoré bolo svojou vysokou duchovnou úrovňou dôstojným rámcom pre slávnostné uvedenie do života v poradí tretieho CD speváckeho zboru Bystričan s názvom „Spívavé Záhorí“ a nepochybne aj ozdobou kultúrneho života obce Záhorská Bystrica. Viacerí prítomní účastníci programu, hostia a matičiari zostávali ešte v priestoroch Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici a vo večerných hodinách sa ozývala družná vrava a pesničky z rôznych kútov Slovenska. Po ceste domov sme si opakovali, že niet nič krajšie ako slovenská ľudová pieseň, ktorá je akoby encyklopédiou života našich predkov, dôstojná časť nášho kultúrneho dedičstva A mali by sme ho neustále zveľaďovať a chrániť.

Ing. Eva Frťalová

 

X