Zakladateľ modernej slavistiky Pavol Jozef Šafárik zavŕšil svoje životné dielo pred 160 rokmi


/, Košický kraj/Zakladateľ modernej slavistiky Pavol Jozef Šafárik zavŕšil svoje životné dielo pred 160 rokmi

Pavol Jozef Šafárik právom patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín. Pomenované sú po ňom školy, univerzity, ulice aj námestia. Tento rok sme si pripomenuli 160. výročie jeho úmrtia.

Šafárik počas života vytvoril devätnásť samostatne vydaných prác. Stal sa tvorcom prvého celistvého pohľadu na dejiny slovanských národov a ich literatúr. Slovanské starožitnosti a Slovenský národopis sú priekopnícke diela rozširujúce dovtedajší obraz o minulosti Slovanov, ktoré ovplyvnili mnohých slovanských dejateľov národného obrodenia. V našich reáliách ho právom považujeme za zakladateľa či „otca“ modernej slavistiky.

Vďaka skvelej spolupráci Domu Matice slovenskej v Rožňave, obce Kobeliarovo, mesta Rožňavy, Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave a Evanjelickej cirkvi a. v. sa podarilo pripraviť až trojdňové kultúrno-spoločenské podujatie. Oslavy sa začali 25. júna 2021 na Gymnáziu Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave, kde predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera privítala riaditeľka školy Katarína Adamková a Lýdia Kalinová. Na pôde strednej školy predstavil predseda Matice slovenskej osobnosť Pavla Jozefa Šafárika študentom. „Pavol Jozef Šafárik bol zanieteným slavistom, etnografom, historikom a univerzitným profesorom. Výrazne pôsobil ako riaditeľ Univerzitnej knižnice v Prahe a známym sa stal aj vďaka svojmu vystúpeniu na Slovanskom zjazde v roku 1848 v duchu boja Slovanov za nezávislosť. Síce sa nedožil založenia Matice slovenskej, ale bol aktívne činný v Matici srbskej a Matici českej. Avšak bol to práve on, kto v liste z roku 1827 adresovanému Jánovi Kollárovi zdôraznil potrebu založiť aj Maticu slovenskú,“ priblížil študentom M. Gešper.

Po prednáške si študenti, predstavitelia Matice slovenskej a Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika, ako aj zástupca primátora mesta Michal Drengubiak uctili položením vencov pamiatku Pavla Jozefa Šafárika k jeho buste pred budovu Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave. Pokračovaním osláv mal byť turistický pochod Po stopách Pavla Jozefa Šafárika v Kobeliarove,  no pre rannú nepredvídateľnú búrku sa neuskutočnil.

Vyvrcholením osláv bol spomienkový deň v Kobeliarove 27. júna 2021. Slávnostné služby Božie v miestnom evanjelickom kostole otvorila Folklórna skupina Bučina z Pače. Služby viedla kaplánka Ľubica Štefanidesová, ktorá vyzdvihla Šafárikovu osobnosť: „Pavol Jozef Šafárik nemal ľahký život, ale obratnosť jeho rodičov, rozumnosť jeho samého mu dovoľovali veci, o ktorých jeho vrstovníci možno ani nesnívali. Prinášal ľuďom všetko to, čo sa on naučil. Nesnažil sa o veľké uznanie, ale snažil sa pomôcť ľuďom a ukázal im, že aj tí, čo nemajú veľa, môžu dostať vzdelanie, ktoré si zaslúži každý.“

Vladimír Tököly predniesol pohľad mladého matičiara na nášho slávneho rodáka: „Pavol Jozef Šafárik bol jednou z najväčších persón našej malej krajiny. A hoci jeho životná cesta nebola jednoduchá, jeho charakter môžeme definovať ako neoblomný a vytrvalý. Možno mal iný charakter myšlienok než Štúrovci, no bol rovnako veľkým národovcom. Možno v medzinárodnom kontexte svojej vedeckej činnosti bol ešte významnejším a takýto človek si zaslúži našu úctu a večnú spomienku.“

Slávnosť pokračovala pred Pamätným domom Pavla Jozefa Šafárika. Za tónov krásnej piesne v podaní Folklórnej skupiny Bučina zástupcovia obce Kobeliarovo, Matice slovenskej, Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach položili spomienkové vence k pamätnej tabuli. Starostka obce Janka Regrutová prítomných srdečne privítala a následne Katarína Adamková, študentka Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, pozdravila hostí krásnou básňou. V slovách profesora Jána Gbúra z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo cítiť hrdosť. Hrdosť na to, že práve univerzita rozvíja odkaz Pavla Jozefa Šafárika. Je to odkaz nielen vedecký ale aj ľudský.

Na záver sa prítomným poďakovala riaditeľka Domu Matice slovenskej Zlatica Halková. Slová vďaky patrili všetkým organizátorom, hosťom, účinkujúcim, jednoducho všetkým tým, ktorí si našli čas, aby si spolu s nami uctili pamiatku tohto nášho skromného, no činmi veľkého rodáka.

Tatiana Tomková

Dom Matice slovenskej v Rožňave

 

X