ŽATVA A DOŽINKY vo Veľkých Lovciach


/, Nitriansky kraj/ŽATVA A DOŽINKY vo Veľkých Lovciach

Miestny odbor Matice slovenskej Veľké Lovce v spolupráci s obcou, s podporou Matice slovenskej a Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočnil 26. septembra 2020 podujatie:

Folklórna prehliadka FS Lóťanská dolina pásmo ŽATVA A DOŽINKY.

Prehliadka sa uskutočnila na FARSKOM DVORE farnosti Veľké Lovce.

Hosťom prehliadky bol JUDr. Štefan Martinkovič, predseda revíznej komisie Matice slovenskej. Uvítanie previedla predsedníčka MO MS  Mária Rapavá. Prehliadku nacvičila vedúca súboru Emília Chudivániová. Na akordeónoch hrali Miloš Puka a Jozef Pňaček.

Poďakovanie patrí predovšetkým p. farárovi farnosti Veľké Lovce Pavlovi Klapicovi za umožnenie predviesť prehliadku vo farskom dvore, ale aj za milé prijatie hosťa Matice slovenskej, ktorý je rodák z Malženíc, odkiaľ pochádza i náš p. farár.

V piesňach „Mám ja kosu kosičku“ sa predstavili členovia FS Lóťanská dolina a zaspomínali ako to v skutočnosti počas žatvy bolo, čím si pripomenuli tradície a zvyky našich predkov. Ženy v piesni „Tá lóťanská lúka“ zhodnotili, že nemá konca kraja.  Zatancovali si pri piesni „Kedyže to žitko zíde“.

Prehliadka pokračovala piesňami „Včera mi svietilo slniečko“, „Zapadá slniečko“ a nakoniec gazda za dobre odvedenú prácu nalial oldomáš a bol odmenený žatevným vencom.

Po prehliadke boli zaspievané i mariánske piesne :“To Slovensko naše“ a „K Tebe volám Panna Mária“.

Pokračovalo sa v stretnutí s hosťom Matice slovenskej, ktorý predniesol príhovor a zahral si s nami na akordeóne, nakoľko je vedúcim speváckeho zboru Bystričan.

Po skončení prehliadky bol žatevný veniec umiestnený v kostole Materstva Panny Márie vo Veľkých Lovciach, ako poďakovanie Pánu Bohu za úrodu.

Podujatie sa realizovalo   s finančnou podporou Matice slovenskej, obce Veľké Lovce , NSK Nitra.

 

 Mária Rapavá

 predsedníčka MO MS Veľké Lovce

Náš hosť s najmladšími členkami Lóťanskej doliny

Muzikanti LD Miloš Puka a Jozef Pňaček

Vystúpenie LD

autor fotografií Michal Németh

 

X