Zomrel knihovník, bibliograf a dlhoročný pracovník Matice slovenskej a SNK Miloš Kovačka


/, Žilinský kraj/Zomrel knihovník, bibliograf a dlhoročný pracovník Matice slovenskej a SNK Miloš Kovačka

V Martine 6. augusta 2019 zomrel dlhoročný vedúci vedecký pracovník Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD. vo veku nedožitých 79 rokov. Bol známy ako knihovník, v oblasti slovenskej národnej bibliografie sa venoval retrospektívnej, súbežnej, špeciálnej a personálnej bibliografii či zostavoval Bibliografický zborník.

Vynikol i v oblasti literárnej vedy, v ktorej sa prezentoval ako literárny historik, archivár a editor. Pripravil na vydanie diela viacerých klasikov slovenskej literatúry od renesancie, cez barok, romantizmus – osobitne štúrovcov, až po medzivojnovú literatúru. V biografii sa venoval životu a dielu významných osobností, spätých s reformačnými a dejinami Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Sám sa výrazne angažoval ako  svetský funkcionár ECAV na Slovensku, na čo zameral aj svoje vedecké, publicistické a redaktorské aktivity. Známy bol aj pedagogicky, pôsobil ako docent na Katedre dokumentácie kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity, kde dlhodobo prednášal slovenskú literatúru, kultúrne dejiny, bibliografiu a dokumentológiu. Počas obrodného procesu v roku 1968 pripravil na vydanie publikáciu o Matici slovenskej s názvom Z vôle ľudu obnovená.

Česť jeho pamiatke!

doc. Pavol Parenička

Posledná rozlúčka s Milošom Kovačkom bude v pondelok 12.8.2019 o 11:00 hodine v Ev. a.v. kostole
na Memorandovom námestí v Martine.
Pochovaný bude na martinskom cintoríne.

http://ecavmt.sk/11161-2/

 

 

foto Ivana Poláková

foto Ivana Poláková

foto Ivana Poláková

foto Ivana Poláková

 

S hlbokým pohnutím sme prijali správu o úmrtí pána docenta Miloša Kovačku, vedca, literáta, osobnosti slovenského presvedčenia a cítenia. Celým svojím pôsobením zanechal vo svojom diele kultúrny odkaz o pôvodnosti,  nespochybniteľnosti a historicite Slovákov a Slovenska.
Ako bibliograf významne prispel k zhodnoteniu a oceneniu Hrebendovho poslania ako šíriteľa knižnej kultúry na Slovensku.  Jeho esej o Hrebendovi bola základom pre vytvorenie stálej expozície  Izby Mateja Hrebendu pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich  na Námestí Majstra Pavla  32 v Levoči. Bolo cťou a radosťou spolupracovať s pánom docentom, s človekom  múdrym, statočným a pevným vo svojich zásadách.

Česť jeho pamiatke a pokoj Stvoriteľa, ktorý má pre svojich verných vo večnej vlasti.

 Ľudmila Hrehorčáková
popradskí matičiari
zamestnanci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Miloš Kovačka pri príležitosti svojich šesťdesiatín :

„Treba sa obzerať denno-denne, konfrontovať sa so svedomím. Ak sa v ňom vaša pravda zdá byť neistou, treba hľadať pravdu celú. Ak sa dotknete špiny, treba sa čím skôr očistiť, ak ublížite, treba bez meškania odprosiť. Vtedy prichádza do srdca blaženosť. A to je stav duchovnosti. Vtedy viete, že nablízku je Hospodin, ktorý sa na vás usmieva. To je hlavný dôvod, prečo je môjmu srdcu milý svet duchovnosti. Aj kresťanom – evanjelikom som rád. Ako evanjelik môžem dobre pochopiť menšinové spoločenstvá. Aj také kvality ako spravodlivosť, rovnoprávnosť sa určitejšie prežívajú, a sú prijímané v postavení „menšieho“. Preto ma neobyčajne vzrušujú slovenské dejiny 19. storočia. Sú to dejiny „menšiny“. Napokon – narodil som sa, aby som patril tým menším: Malému národu i menšinovej cirkvi. Práve to ma inšpirovalo a inšpiruje pracovať tak, aby sa Slováci mohli kultúrne prirovnať k národom väčším – a slovenskí evanjelici priraďovať k iným činorodým kresťanským cirkvám.“

 

X