Zomrel literárny vedec, kulturológ a matičiar Peter Liba


//Zomrel literárny vedec, kulturológ a matičiar Peter Liba

V piatok 25. septembra 2020 zomrel v Nitre vo veku osemdesiatdeväť rokov významný slovenský literárny vedec a kulturológ európskeho významu profesor PhDr. Peter Liba, DrSc.

Narodil sa 27. júna 1931 v obci Klenov v Prešovskom okrese. Po absolvovaní univerzitných štúdií v Bratislave pôsobil v rokoch 1957 až 1972 v Matici slovenskej v Martine, kde sa zaradil medzi vedúce vedecké a teoretické osobnosti v oblasti slovenskej národnej bibliografie. Bol zostavovateľom monumentálnej bibliografickej práce Vydavateľské dielo Matice slovenskej 1863 – 1953 (1963) a základnej monografie Čítanie starých otcov (1970). Od roku 1972  prednášal na Katedre slovenského jazyka a literatúry a neskôr na Katedre kulturológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Stal sa spoluzakladateľom a vedúcim predstaviteľom nitrianskej školy literárnej komunikácie, ktorá dosiahla svetovú úroveň. Podobne inicioval vznik a zavedenie odboru kulturológia na Slovensku. Ako bibliograf a biograf, literárny vedec a teoretik, kultúrny historik a kulturológ tento kresťanský intelektuál publikoval početné práce a štúdie, ktoré predstavujú vrchol slovenského literárnovedného a kulturologického bádania a začleňujú sa do širšieho európskeho kontextu.

Posledná rozlúčka s profesorom Petrom Libom sa uskutoční podľa obradov rímskokatolíckej cirkvi v utorok 29. septembra 2020 v Meleku pri Nitre. Plodná interakcia zosnulého Petra Libu a Matice slovenskej pokračovala aj po jeho odchode z nej a až do vysokého veku s ňou spolupracoval na viacerých literárnohistorických a biografických projektoch.

Česť jeho pamiatke!

Pavol Parenička

2020-09-28T15:00:28+00:0028 septembra 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X