Zomrel matičiar, osvetový pracovník a oravský regionalista Vendelín Ťažandlák


//Zomrel matičiar, osvetový pracovník a oravský regionalista Vendelín Ťažandlák

Na Vianoce, 24. decembra 2021, zomrel v Dolnom Kubíne vo veku osemdesiatšesť rokov dlhoročný matičný aktivista na Orave, osvetový a vlastivedný pracovník, publicista, autor memoárov, zubný lekár a primár súkromnej zubnej kliniky MUDr. Vendelín Tažandlák, CSc.

Narodil sa roku 1935 v Zubrohlave na Orave v rodine stolára. V rodisku navštevoval základnú školu, roku 1955 absolvoval strednú zdravotnícku školu v Košiciach. Po maturite získal prax zubného laboranta v Námestove, následne študoval zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách od roku 1960 pôsobil ako zubný lekár v Okresnom ústave národného zdravia, resp. Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého, napokon bol spoluzakladateľom a primárom súkromnej zubnej kliniky v Dolnom Kubíne. Vendelín Ťažandlák sa ako okresný zubný lekár v Dolnom Kubíne, okrem praktického ambulantného a chirurgického zubného lekárstva, venoval zdravotníckej osvete, organizoval celoslovenské i medzinárodné sympózia, z ktorých zostavoval zborníky Prevencia v stomatológii. Regionálne dejiny zdravotníctva spracoval spoločne s Petrom Hubom v monografii Z histórie zdravotníctva na Orave (2007).

Od medicínskeho prešiel i k širšie koncipovanému vlastivednému výskumu Oravy, zaujímal sa o významné postavy národných a literárnych dejín, späté s oravským kultúrnym prostredím, osobitne sa zaoberal problematikou oravského plátenníctva. Bol literárne a publicisticky činný, odborné, osvetové a historické články publikoval v Slovenských národných novinách a Našej Orave, autor rozsiahleho autobiografického diela S loďami životom (2015). Patril medzi zakladateľské osobnosti československého športového jachtingu ako zaslúžilý tréner a zväzový funkcionár, ktorý mal centrum na Oravskej priehrade. Skonštruoval tri plne funkčné námorné jachty, nazvané Anna, Felicitas a Natália.

Vendelín Ťažandlák sa od roku 1990 funkcionársky angažoval v Miestnom odbore Matice slovenskej v Dolnom Kubíne, ktorý sa zaradil medzi najagilnejšie v matičnom hnutí na Slovensku. V roku 2003 sa zaslúžil o vztýčenie a vysvätenie monumentálneho Cyrilo-metodského kríža na Vyšnokubínskych skalkách, kde sa každoročne na sviatok sv. Cyrila a Metoda stretávajú matičiari z Oravy a Liptova i širšieho okolia. Na matičnej pôde v Dolnom Kubíne a v mestečkách i obciach na dolnej a hornej Orave organizoval prednášky, semináre, výstavy a folklórne vystúpenia. Spoločne s Petrom Hubom napísal monografiu V dianí plynúcich časov 1920 – 2020 (2020) s podtitulom K storočnici založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne.

V roku 2005 mu udelilo čestné občianstvo Mesto Dolný Kubín, roku 2020 ho vyznamenali striebornou medailou Matice slovenskej. V nebohom MUDr. Vendelínovi Ťažandlákovi, CSc., stráca slovenské i oravské zubné zdravotníctvo, športový jachting, kultúrna a matičná obec jedného zo svojich významných reprezentantov.

Česť jeho pamiatke!

Pavol Parenička

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej

2021-12-29T08:34:44+00:0029 decembra 2021 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X