Zomrel prvý ponovembrový predseda Matice slovenskej Viliam Ján Gruska – posledná rozlúčka


/, Bratislavský kraj, Žilinský kraj/Zomrel prvý ponovembrový predseda Matice slovenskej Viliam Ján Gruska – posledná rozlúčka

Viliam Ján Gruska zomrel 23. septembra 2019 v Bratislave. Predsedom Matice slovenskej bol síce len krátko od januára do júla 1990, napriek tomu mu patrí ponovembrové predsednícke prvenstvo. Verejnosti je dodnes známy ako folklorista, tanečník, choreograf, scénograf, scénický výtvarník, dramaturg, scenárista a režisér programov ľudovej kultúry, filmový a televízny architekt, kultúrny pracovník a pedagóg. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič mu v roku 2007 udelil Pribinov kríž III. triedy za zásluhy v oblasti ľudovej kultúry.

Viliam Gruska začal s Maticou slovenskou spolupracovať v roku 1989 pri príležitosti jej 70. výročia oživotvorenia. Na augustové matičné slávnosti pripravil scénickú fresku Rodostrom národa a ešte v roku 1989 sa na pôde Matice prezentoval aj s pásmom Hviezda tisícročia o živote a diele Pavla Országha Hviezdoslava k 140. výročiu narodenia básnika. Viliama Jána Grusku menoval ponovembrový výbor MS za predsedu Matice slovenskej 20. januára 1990 v Bratislave. Gruska vykonával predsednícku funkciu bezplatne popri svojich osobných a umeleckých povinnostiach a záujmoch. Po ustanovení do predsedníckej funkcie sa vyjadril: „Vnímal som iba historickú funkciu Matice slovenskej a to, že bola zatlačená do úzadia celou svojou aktivitou, som pociťoval ako krivdu alebo neprimerané postavenie tomu, čo Matica v dejinách slovenského národa znamená.“

Narodil sa 24. septembra 1936 v Ružomberku v rodine učiteľa a technického úradníka. V rokoch 1942 – 1946 navštevoval ľudové školy v Rabčiciach, Piešťanoch, Prešove a Liptovskej Teplej, v rokoch 1947 – 1954 študoval na stredných školách v Prievidzi a Ružomberku, v rokoch 1954 – 1959 na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave a v roku 1959 získal titul Ing. V rokoch 1954 – 1970 bol tanečníkom, sólistom, asistentom choreografa prof. Štefana Nosáľa i samostatným choreografom v Lúčnici. V rokoch 1960 – 1962 súčasne pôsobil ako projektant v Potravinoprojekte, v rokoch 1963 – 1971 vedúci scénografického odboru v Československej televízii, v rokoch 1972 – 1974 projektant a II. architekt Slovenského filmu na Kolibe, v rokoch 1975 a 1976 projektant podniku Výstavníctvo v Bratislave, od roku 1977 scénický výtvarník v slobodnom povolaní. Pedagóg tanca, od roku 1985 pôsobil na Katedre scénografie Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, docent. Od januára do júla 1990 vykonával funkciu predsedu Matice slovenskej.

Vynikajúci slovenský folklorista Viliam Ján Gruska sa venoval ľudovému tancu a jeho choreografii. Bol spoluorganizátorom, spoluautorom a dramaturgom najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. V oblasti scénického výtvarníctva, dramaturgickej, scenáristickej a režijnej práce výrazne zasiahol do tvorby viacerých televíznych dokumentárnych, folkloristických a umeleckých programov a filmov. Ako scénograf, kostýmový výtvarník a najmä architekt sa podieľal na výrobe slovenských hraných filmov, filmových rozprávok i filmových prepisov národných opier. Zaujímal sa aj o fotografiu, výtvarníctvo, dizajn a audiovizuálnu tvorbu, výstavníctvo, pamiatkarstvo a ochranárstvo. Realizoval rozsiahly terénny folkloristický a sčasti aj národopisný výskum i bádateľskú činnosť na Slovensku a medzi krajanmi na Dolnej zemi, ktorý zasahoval aj širšie prejavy tradičnej ľudovej kultúry, špeciálne hudby a remesiel.

Česť jeho pamiatke!

IÚ MS

Posledná rozlúčka – parte

X