Zomrel spisovateľ, knihovník a matičiar Miroslav Bielik


/, Žilinský kraj/Zomrel spisovateľ, knihovník a matičiar Miroslav Bielik

Vo štvrtok 22. júla 2021 v ranných hodinách vo veku sedemdesiatdva rokov zomrel v Martine spisovateľ, knihovník a bývalý činovník Matice slovenskej PaedDr. Miroslav Bielik. Narodil sa 15. apríla 1949 v povstaleckej obci Ostrý Grúň, ktorú počas druhej svetovej vojny vypálili nacisti a jej obyvateľstvo vyvraždili. Tieto tragické okamihy sa premietli aj do rodiny Miroslava Bielika. Absolvoval Strednú školu knihovnícku v Bratislave a slovenčinu študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho láska k dejinám vlastného národa, ku knihám a slovenskej literatúre sa umocnila, keď sa cieľavedome zamestnal v Matici slovenskej v Martine, kde pôsobil vo vysokých funkciách. Bol riaditeľom Slovenskej národnej knižnice, vedeckým tajomníkom MS, dlhoročným správcom Matice slovenskej a naposledy riaditeľom jej Slovenského literárneho ústavu MS, pričom sa zaslúžil o rozvoj slovenského knihovníctva, bibliografie, literatúry a kultúry, predovšetkým matičnej. Od mladosti sa so zaujatím aj sám venoval literárnej činnosti, popri odbornej spisbe predovšetkým vynikol ako uznávaný a oceňovaný modernistický prozaik a autor viacerých pozoruhodných románov. Stal sa i predsedom Spolku slovenských spisovateľov. V Miroslavovi Bielikovi stráca súčasná slovenská kultúra, literatúra i matičné hnutie jednu zo svojich najvýznamnejších osobností.

Česť jeho pamiatke!

Pavol Parenička

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej

X