Zväz Slovákov v Chorvátsku tridsaťročný


/, Zahraničie/Zväz Slovákov v Chorvátsku tridsaťročný

Takmer päťtisícovú menšinu Slovákov v Chorvátsku kultúrne zastupuje Zväz Slovákov v Chorvátsku. Pod jeho gesciou pracuje 15 slovenských matíc (MS Rijeka, MS Záhreb, MS Lipovľany, MS Meďurić, MS Míľovce, MS Jakšić, MS Zokov Gaj, MS Markovec, MS Jelisavec, MS Josipovec, MS Jurjevec, MS Osijek, MS Soľany, MS Ilok a MS Radoš) z piatych žúp dnešného Chorvátska. Podľa slov predsedu Zväzu – Mirka Vavru sa „história Zväzu píše od 14. júna 1992, keď krajania založili vlastnú spoločenskú organizáciu pod názvom Matica slovenská v Chorvátsku (dnes Zväz Slovákov v Chorvátsku) s cieľom zachovať slovenskú rodinu, jej povedomie a identitu, zapájať príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do svojich radov a odborov, otvoriť výchovno-vzdelávacie centrum, pestovať materinskú reč a krásnu literatúru v školách, rozvíjať vydavateľskú činnosť, rozhlas, folklórne festivaly, starať sa o politické zastúpenie predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny na lokálnej a celoštátnej úrovni.

Úspechy Zväzu krajania oslávili za účasti vzácnych hostí druhú júnovú sobotu v priestoroch sídla Zväzu – v Našiciach. Podujatie otvorila ženská spevácka skupina Matice slovenskej z Jurjevaca hymnami oboch národov. Za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prihovoril podpredseda, J. E. Peter Prochácka. Predsedovi Zväzu. M. Vavrovi udelil vyznamenanie a poďakoval za prácu v adresnom príhovore.

Maticu slovenskú reprezentovali I. podpredseda MS, Marek Hanuska a Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej, ktorí v príhovoroch ocenili dlhoročnú prácu všetkých funkcionárov Zväzu, ako aj jednotlivých Matíc slovenských. Zdôraznili, že udržovanie slovenského povedomia má v širšom zmysle význam aj pre majoritu vo vlasti. Prácu krajanov Matica slovenská ocenila odovzdaním bronzových medailí predsedovi Zväzu, Mirkovi Vavrovi, tajomníčke Zväzu, Branke Baksovej a riaditeľke kultúrneho centra v Našiciach, Sandre Krajl Vukšićovej. Zlatú medailu odovzdali do rúk predsedu Zväzu ako ocenenie všetkým tým, ktorí sa akokoľvek pričinili v oblasti udržiavania, šírenia a propagácie slovenskosti doma i v zahraničí. Pamätné listy spoločne s knižným darom venovali predsedom jednotlivých matíc. Ďakovné príhovory odzneli aj od predstaviteľov slovenskej a chorvátskej diplomacie, celoštátnych i lokálnych politikov, podporovateľov Zväzu i od jednotlivých matičiarov.

Slávnostnú časť podujatia  krajania obohatili prezentáciou novej fotomonografie – Naše deti, naša radosť. Slovenské kultúrne centrum hostí pozvalo na vernisáž výstavy Osobnosti Chorvátov na Slovensku.

Za činnosťou krajanov v Slavónii (i v geograficky južnejších oblastiach) je vyrytá nemalá stopa. Zväz koordinuje kultúrne ochotníctvo, folklórne podujatia, má bohaté vydavateľské aktivity, gestoruje vydávanie krajanského periodika Prameň, pracuje v oblasti školstva, spolupracuje s rádiami Našice, Osijek, Ilok, Slatina a Đakovo, ktoré  jedenkrát do týždňa informujú  o aktivitách Zväzu, spravuje vlastnú knižnicu a spolupracuje s Slovenským kultúrnym centrom v Našicich, ktoré založil v roku 2010. Investuje aj do svojich budov a vytvára pre prácu krajanov moderné podmienky. Jeho úspechy do istej miery limitujú financie a nedostatok kvalifikovaného personálu, ktorý by dokázal Zväz rozvíjať ešte o čosi plnohodnotnejšie.

Napriek všetkému sa Zväz neúnavne posúva vpred, jeho predstavitelia majú mnohé nápady na jeho budúci rozvoj a chuť neoblomne pracovať. Zo sídla Matice slovenskej vyslovujeme Zväzu pri príležitosti jeho 30. výročia úprimné blahoželania s prianím dlhoročného trvania, bezhraničného entuziazmu a chuti pracovať.

Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej

 

 

 

X