Dňa 11. 5. 2015 sa dožil Milan Štefan Rybársky 80 narodenín


//Dňa 11. 5. 2015 sa dožil Milan Štefan Rybársky 80 narodenín

Milan Štefan Rybársky – kultúrno-osvetový pracovník, matičný činovník.

Narodil sa vo Vrútkach, vychodil školskú dochádzku, vyštudoval a podnes žije a pôsobí v meste Kremnica. Po vyučení v Sandriku Dolné Hámre krátko pracoval v Zbrojovke Vsetín a od roku 1957 v Štátnej mincovni v Kremnici, kde pracoval na Technickom rozvoji ako samostatný konštruktér a v podniku bol spoluzakladateľom Vedecko-technickej spoločnosti. Organizoval čajové večierky, účinkoval v bábkovom súbore Radosť deťom a pôsobil aj v rámci ČSM v okrese Žiar nad Hronom. Za aktivity roka 1968 bol pozbavený všetkých funkcií, vrátane mandátu poslanca MsNV. V roku 1990 bol rehabilitovaný, stal sa poslancom mestského zastupiteľstva, kde inicioval vznik komisie pre obnovu pamätihodností mesta Kremnica. Od obnovenia matičnej činnosti v Kremnici sa mimoriadne aktívne podieľal na činnosti miestneho odboru MS, vykonával aj funkciu predsedu Oblastnej rady MS okresov ZH, BS, ZC a v súčasnosti je predsedom MO MS a podpredsedom Krajskej rady MS BBK. Zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu obnovy 12 kaplniek Kríovej cesty a kostola na Kalvárii v Kremnici a dobudovanie 2 chýbajúcich kaplniek v rokoch 1993 – 2007, ktoré boli pri opätovnom otvorení slávnostne posvätené. Milan Rybársky je autorom projektu Náučné chodníky po stopách baníckej činnosti, kde zostavil aj informačný bulletin, v ktorom venoval osobitnú pozornosť aj 12 informačným tabuliam. V rámci svojho pôsobenia sa postaral o záchranu pomníka Juraja Teschlera, zaťa G.K.Zechentera-Laskomerského zlambradonu a bol iniciátorom inštalovania ďalších pamätných tabúľ Terézii Münichovej, Dr. Gustávovi Vodovi, kremnickému archivárovi Dr. Teodorovi Lamošovi, Ing. Jozefovi Horákovi, Jozefovi Cígerovi Hronskému. Bol autorom projektu obnovy pomníkov Františka Lotrinského z roku 1751, Jozefa II. z roku 1764 a palatína arcikniežaťa Jozefa z roku 1798 pri banskom diele Šturec. V spolupráci s Múzeom mincí a medailí zachránil v roku 2006 27 vzácnych liatinových krížov z miestneho cintorína, ktoré boli umiestnené v priestore hradného areálu. Zaslúžil sa o každoročné konanie pietnej spomienky pripomenutia si popravy tohto výnimočného národovca. Je dlhoročným organizátorom tradičného behu do vrchu Kalvárie. Spoluorganizoval celonárodné stretnutia pri výročiach Dňa zvrchovanosti a pri podujatí Posolstvo Vianoc v areáli geografického stredu Európy nad kostolom sv. Jána Krstiteľa, kde inicioval a zabezpečil 5.7.2014 postavenie a odhalenie Cyrilo-metodského kríža. Spracoval Súpis pamätihodností mesta Kremnica, publikoval prácu „Náučné chodníky po stopách baníckej činnosti Kremnica – Kremnické Bane“ a Históriu matičnej činnosti v meste Kremnica. Milan Rybársky je nositeľom Pamätnej medaily mesta Kremnica, Medaily MS Andreja Hlinku a Martina Rázusa v roku 2005 a Zlatej medaily MS sv. Cyrila a Metoda v roku 2010. Dňa 12.12.2011 v Zlatej sále Bojnického zámku mu bol udelený titul Senior roka Slovenskej republiky. Matičiari Banskobystrického kraja ďakujú za významný podiel na rozvoji matičnej práce a k vzácnemu životnému jubileu zo srdca blahoželajú.

článok neprešiel jazykovou úpravou

Viac tu: http://maticabb.webnode.sk/news/zvon-maj-2015/

Jubilant Milan Rybársky pri pamätníku Juraja Langsfelda v Kremnici

Jubilant Milan Rybársky pri pamätníku Juraja Langsfelda v Kremnici

2015-06-29T10:30:59+00:0024 júna 2015 |Banskobystrický kraj|
X