Oblastné pracovisko Zvolen


/Oblastné pracovisko Zvolen

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Zvolen

Ondrej Baranec

 

Adresa: Lihoveckého 1805/12
960 22 Zvolen

Mobil: 0917/107 398
E-mail: op.zvolen@matica.sk

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Zvolen

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) bolo zriadené v roku 1997 a sídli v budove správy Pozemkového úradu Zvolen.

Predmet činnosti OP MS sa zameriava na:

  • pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií,
  • na akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry,
  • na spoluprácu so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela a osobitne so Strediskom pre štúdium Slovákov zo zahraničia,
  • v značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach,
  • metodicky i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými záujmovými odbormi.

2022-05-03T14:35:07+00:002 mája 2022 |
X