V Liptovskom Mikuláši odštartoval nový divadelný festival


//V Liptovskom Mikuláši odštartoval nový divadelný festival

Liptovský Mikuláš sa považuje za Mekku slovenského ochotníckeho divadla. Práve tu s podnetu Gašpara Fejérpataky Belopotockého sa pred 185 rokmi začalo hrať prvé slovenské ochotnícke divadlo. Mikulášski ochotníci zahrali hru Jána Chalupku, Kocúrkovo.
V Dome MS v Liptovskom Mikuláši sídli Divadelný odbor Matice slovenskej. Tento záujmový odbor združuje 26 divadelných súborov z celého Slovenska . Jeho členská základňa je 350 členov. To rozhodlo , aby sa prvý matičný divadelný festival konal práve v našom meste. Na podnet riaditeľa Domu MS Mareka Nemca bolo rozhodnuté, že festival sa uskutoční v zrekonštruovanom kultúrnom dome v mestskej časti Palúdzka. Bola to jeho prvá zaťažkávacia skúška. Tajomník DO MS Peter Vrlík, ktorý je zároveň aj pracovníkom Domu MS podal návrh, aby festival niesol názov Divadelný festival Ivana Stodolu. Ivan Stodola bol nie len vynikajúci lekár, ale predovšetkým zakladateľ slovenskej spoločenskej komédie. Kto by nepoznal tituly : Náš pán minister, Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariera . Venoval sa aj písaniu drám ako : Bačova žena, Marína Havranová, Svätopluk.
Festival sa uskutočnil v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2016. Prvý deň v podvečerných hodinách ako prvý vystúpil Divadelný súbor Miestneho odboru Matice slovenskej z Trenčianskych Stankoviec. Predstavili sa hrou N. V. Gogoľa: Ženba. V podvečerných hodinách bolo slávnostné otvorenie prvého ročníka festivalu. Celý festival moderoval Marek Nemec ktorý privítal aj hostí. V prvom rade viceprimátora mesta Jána Bonka, vedúcu odboru kultúry MsZ Danu Guráňovú a predsedu Divadelného odboru MS Mariána Lacka. Osobitne privítal jedného z najstarších divadelníkov na Slovensku 93 ročného Karola Komanderu. Viceprimátor vyslovil uspokojenie nad tým, že naše mesto sa stáva dejiskom tak významného divadelného festivalu a poprial účinkujúcim aj divákom príjemný umelecký zážitok. S činnosťou a kritériami festivalu oboznámil prítomných Marián Lacko a festival otvoril poslanec mestského zastupiteľstva za Palúdzku a riaditeľ Domu MS Marek Nemec. Potom sa predstavil ďalší súbor a to Divadelný ochotnícky súbor Terézie Vansovej zo Zvolenskej Slatiny. Zahrali hru svojho domáceho autora Štefana Jombíka z dedinského prostredia pod názvom Čas smutný, prežalostný. V hre bolo ukázané, že aj smutná udalosť akou je pohreb sa môže zmeniť na frašku.
Druhý deň festivalu patril domácemu súboru a to Matičnej divadelnej ochotníckej scéne (MADOS) ktorý zahrali frašku P. Vrlíka : Pltnícke prekáračky. V popoludňajších hodinách kultúrny dom v Palúdzke patril deťom. S rozprávkovou hrou od I. Stanislava: Hop sa, hor sa, zem otvor sa sa predstavil mladý divadelný súbor Divadlo JURTA zo Svätého Jura. Potom divadelné dosky obsadilo Divadlo Havran z Rimavskej Soboty. Predseda DO MS Marián Lacko sa predstavil v monodráme na motívy novely Stanislava Rakúsa : Žobráci. Zlatým klincom programu však bolo vystúpenie prvej dámy slovenskej monodrámy Milky Zimkovej. Vystúpila so svojou hrou Veľo nás idze, neveľo nám treba. Večer nakoniec vystúpil domáci súbor ŠAPO Ploštín. Predstavil sa hrou D. Mitana: Koniec hry. Táto dráma s detektívnou zápletkou upútala pozornosť divákov. Vo večerných hodinách boli vyhlásené výsledky festivalu. Bodovanie bolo zaujímavé na lístky diváci písali známky od 1 do 5. Najlepší priemer výsledkov sčítania určil, že víťazom festivalu sa stal domáci súbor ŠAPO Ploštín. Víťaz obdržal drevenú plastiku s portrétom Ivana Stodolu od zanieteného matičiara Ivana Líšku. Cenu odovzdala pani Milka Zimková.
Festivalu sa zúčastnilo 53 účinkujúcich, organizátorov bolo 15. Počas dvoch dní navštívilo 7 predstavení takmer 600 divákov. Je potešiteľné, že Palúdzka po dva dni žila matičným divadlom a do kultúrneho domu sa vrátila skutočná kultúra. Riaditeľ Domu MS Marek Nemec na záver povedal: „ Som rád, že sa nám podarilo uskutočniť tento prvý ročník festivalu, naše mesto s tak dlhou divadelnou tradíciou sa stáva skutočnou Mekkou slovenského ochotníckeho divadla a som rád, že matičiari v tejto slávnej tradícii pokračujú.“
(p. Vrlík)

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-10-12T11:16:05+00:0012 októbra 2016 |Žilinský kraj|
X