Výstava Slovenského kultúrneho centra Našice v Nitre

thumbnail

Nitra 8. júna 2018

Etnografický výskum podnietil uvedomiť si majiteľov textilných nápisových násteniek nesmiernu hodnotu kultúrneho dedičstva svojich predkov.

Vyšívaná textilná nápisová nástenka, kuchynská nástenka, nástenná kuchárka, kuchárka, kuchynka – to všetko sú synonymá pre fenomén, ktorý do strednej Európy prenikol na prelome 19. a 20. storočia. Nástenné kuchárky, odzrkadľujúce kultúru všedného dňa širokých vrstiev našich predkov, sú aktuálnou výstavou Domu Matice slovenskej v Nitre. Vystavená expozícia je prvou autorskou výstavou Slovenského kultúrneho centra Našice v Chorvátsku. Výstava pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek prezentuje materiál zozbieraný v rámci jednoročného terénneho výskumu v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia. Slovenské kultúrne centrum Našice zapojilo do výskumu formou informátorov matice slovenské pôsobiace v Chorvátsku. Spoločne tak zaznamenali 16 lokalít s 303 textilnými nápisovými nástenkami.
Otvorenie aktuálnej výstavy organizátorov – Slovenského kultúrneho centra Našice, Domu Matice slovenskej v Nitre a Mesta Nitry – sa konalo dňa 8. júna 2018 za účasti riaditeľky SKC Našice Sandry Kralj Vukšić a kurátorky Tatjany Seničanin. Výsledky etnografického výskumu poskytujú prehľadne spracovaný materiál na základe kritérií výskumu, akými boli miesto výskytu, spôsob prezentovania (s textom alebo bez textu), jazykový prejav (chorvátsky, slovenský, srbský a český), výskyt slovenského textu v rámci skúmaných lokalít, druh výroby (tlačené, vyšívané), druhu výšivky (stehu), spracovanie obruby, farebnosť výšivky a znázornené motívy. Materiál zároveň poukazuje na prejavy príslušnosti k slovenskému etniku, ale aj prirodzenú inkulturáciu menšinového obyvateľstva s majoritným prostredím. Podľa slov riaditeľky S. K. Vukšić výskum okrem iného podnietil uvedomiť si majiteľkám/majiteľom nástenných kuchárok hodnotu zachovaného dedičstva svojich predkoch.
Na otvorení výstavy v Nitre sa zúčastnil aj vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre Boris Michalík. Príjemnú atmosféru vernisáže dotvorila Cimbalová hudba Zobor. Výstava je zaradená medzi sprievodné podujatia tohtoročných nitrianskych Cyrilo-metodských osláv a potrvá do 4. júla 2018. Potom si ju verejnosť môže prezrieť na festivale Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva 2018.

Slovenské kultúrne centrum Našice – partnerská spolupráca

Slovenské kultúrne centrum Našice vzniklo v roku 2010. So Zväzom Slovákov v Chorvátsku a maticami slovenskými v Chorvátsku tvorí neoddeliteľný celok inštitúcií, ktoré zastrešujú minoritnú kultúru s cieľom ochraňovať etnickú, jazykovú a kultúrnu identitu Slovákov v Chorvátsku. Súčasná riaditeľka Sandra Kralj Vuksić pôsobí na čele tejto kultúrnej ustanovizne od roku 2011. Narodila sa v meste Našice, pričom v roku 2009 ukončila doktorandské štúdium na Katedre etnológie a etnomuzikológie a magisterské štúdium na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Práve Filozofická fakulta UKF v Nitre naďalej úzko spolupracuje s centrom v Našiciach. V oblasti uchovávania slovenskej menšinovej kultúry a jazyka v Chorvátskej republike s centrom spolupracuje aj Krajanské múzeum Matice slovenskej. Počas organizovania výstavy Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek v Nitre a partnerského pobytu v Osijeku sa riaditeľka Sandra Kralj Vukšić spolu s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Nitre Veronikou Bilicovou dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci.

Veronika Bilicová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre

Link na chorvátsku webovú stránku Glas Slavonije:

http://www.glas-slavonije.hr/365819/3/Izlozba-zidnih-kuharica-iz-Osijeka-otputovala-u-Nitru

http://www.uszz.sk/sk/stranka/4539/slovaci-z-chorvatska-vdaka-skc-nasice-vystavuju-v-nitre