Výstava Slovenského kultúrneho centra Našice v Nitre


//Výstava Slovenského kultúrneho centra Našice v Nitre

Nitra 8. júna 2018

Etnografický výskum podnietil uvedomiť si majiteľov textilných nápisových násteniek nesmiernu hodnotu kultúrneho dedičstva svojich predkov.

Vyšívaná textilná nápisová nástenka, kuchynská nástenka, nástenná kuchárka, kuchárka, kuchynka – to všetko sú synonymá pre fenomén, ktorý do strednej Európy prenikol na prelome 19. a 20. storočia. Nástenné kuchárky, odzrkadľujúce kultúru všedného dňa širokých vrstiev našich predkov, sú aktuálnou výstavou Domu Matice slovenskej v Nitre. Vystavená expozícia je prvou autorskou výstavou Slovenského kultúrneho centra Našice v Chorvátsku. Výstava pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek prezentuje materiál zozbieraný v rámci jednoročného terénneho výskumu v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia. Slovenské kultúrne centrum Našice zapojilo do výskumu formou informátorov matice slovenské pôsobiace v Chorvátsku. Spoločne tak zaznamenali 16 lokalít s 303 textilnými nápisovými nástenkami.
Otvorenie aktuálnej výstavy organizátorov – Slovenského kultúrneho centra Našice, Domu Matice slovenskej v Nitre a Mesta Nitry – sa konalo dňa 8. júna 2018 za účasti riaditeľky SKC Našice Sandry Kralj Vukšić a kurátorky Tatjany Seničanin. Výsledky etnografického výskumu poskytujú prehľadne spracovaný materiál na základe kritérií výskumu, akými boli miesto výskytu, spôsob prezentovania (s textom alebo bez textu), jazykový prejav (chorvátsky, slovenský, srbský a český), výskyt slovenského textu v rámci skúmaných lokalít, druh výroby (tlačené, vyšívané), druhu výšivky (stehu), spracovanie obruby, farebnosť výšivky a znázornené motívy. Materiál zároveň poukazuje na prejavy príslušnosti k slovenskému etniku, ale aj prirodzenú inkulturáciu menšinového obyvateľstva s majoritným prostredím. Podľa slov riaditeľky S. K. Vukšić výskum okrem iného podnietil uvedomiť si majiteľkám/majiteľom nástenných kuchárok hodnotu zachovaného dedičstva svojich predkoch.
Na otvorení výstavy v Nitre sa zúčastnil aj vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre Boris Michalík. Príjemnú atmosféru vernisáže dotvorila Cimbalová hudba Zobor. Výstava je zaradená medzi sprievodné podujatia tohtoročných nitrianskych Cyrilo-metodských osláv a potrvá do 4. júla 2018. Potom si ju verejnosť môže prezrieť na festivale Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva 2018.

Slovenské kultúrne centrum Našice – partnerská spolupráca

Slovenské kultúrne centrum Našice vzniklo v roku 2010. So Zväzom Slovákov v Chorvátsku a maticami slovenskými v Chorvátsku tvorí neoddeliteľný celok inštitúcií, ktoré zastrešujú minoritnú kultúru s cieľom ochraňovať etnickú, jazykovú a kultúrnu identitu Slovákov v Chorvátsku. Súčasná riaditeľka Sandra Kralj Vuksić pôsobí na čele tejto kultúrnej ustanovizne od roku 2011. Narodila sa v meste Našice, pričom v roku 2009 ukončila doktorandské štúdium na Katedre etnológie a etnomuzikológie a magisterské štúdium na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Práve Filozofická fakulta UKF v Nitre naďalej úzko spolupracuje s centrom v Našiciach. V oblasti uchovávania slovenskej menšinovej kultúry a jazyka v Chorvátskej republike s centrom spolupracuje aj Krajanské múzeum Matice slovenskej. Počas organizovania výstavy Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek v Nitre a partnerského pobytu v Osijeku sa riaditeľka Sandra Kralj Vukšić spolu s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Nitre Veronikou Bilicovou dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci.

Veronika Bilicová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre

Link na chorvátsku webovú stránku Glas Slavonije:

http://www.glas-slavonije.hr/365819/3/Izlozba-zidnih-kuharica-iz-Osijeka-otputovala-u-Nitru

http://www.uszz.sk/sk/stranka/4539/slovaci-z-chorvatska-vdaka-skc-nasice-vystavuju-v-nitre

 

2018-06-15T15:04:47+00:0013 júna 2018 |Nitriansky kraj|
X