200. výročie narodenia Ľudovíta Jaroslava Šuleka


/, Trnavský kraj/200. výročie narodenia Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Matica slovenská si v spolupráci s o. z. J. Hrebendovej-Bórikovej pripomenula

200. výročie narodenia Ľudovíta Jaroslava Šuleka

SOBOTIŠTE, 9. október 2022 – Občianske združenie J. Hrebendovej-Bórikovej, predstavitelia obce, evanjelickej cirkvi a Matica slovenská (v zastúpení tajomníka Petra Schvantnera) si v malebnej obci Sobotište – v ktorej pôsobili také osobnosti ako Jozef Miloslav Hurban, zakladateľ družstevníctva Samuel Jurkovič, bratia Šulekovci, bratia Bórikovci a mnohí ďalší – pripomenuli 200. výročie narodenia účastníka slovenského povstania 1848, Ľudovíta Jaroslava Šuleka (* 12. september 1822, Sobotište – † 16. jún 1849, Komárno). Ľ. J. Šuleka si už Matica slovenská mediálne pripomenula článkom, ktorý bol v skrátenej podobe publikovaný v Slovenských národných novinách a taktiež v rozšírenej podobe na stránke Matica.sk.

Hlavným iniciátorom podujatia bol národný a ekologický aktivista Pavol Vandelia, ktorý s Maticou slovenskou spolupracoval aj pri podujatí osadenia pamätnej tabule Daniela J. Bórika. Slávnostné Služby Božie celebroval zborový farár Mgr. Marcel Ištván a vo svojej kázni sa zameral na tematiku slobody, čo v závere premostil do kontextu odhodlaného boja Ľ. J. Šuleka za oslobodenie národa v neslobodnej dobe. „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8, 32), to bolo zásadné posolstvo kázne. Šulekovu báseň na počesť Ľudovíta Štúra uviedla Danka Ševčíková a po príhovore Pavla Vandeliu, ktorý predstavil život Ľ. J. Šuleka, sa prihovoril tajomník Matice slovenskej Peter Schvanter, následne autor tohto reportu a napokon zástupca starostu obce Svetozár Štefeček. Na záver si účastníci zaspievali spoločne hymnickú pieseň Kto za pravdu horí. Po podujatí boli organizátori a spoluorganizátori pozvaní na miestnu faru, do priestorov, kde kedysi pôsobil aj samotný Samuel Jurkovič.

Spracoval: Lukáš Perný

Videozáznam z vystúpenia Petra Schvantnera:

2022-10-18T17:37:07+00:0013 októbra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Trnavský kraj|
X