Bernolákovci v povedomí žiakov Základnej školy v Sečovskej Polianke


//Bernolákovci v povedomí žiakov Základnej školy v Sečovskej Polianke

V stredu 10.4.2024 sa na Základnej škole v Sečovskej Polianke pre 7., 8. a 9. ročník uskutočnila prednáška s pútavým názvom Bernolákovci – začiatok novej cesty pre slovenský národ. Prednášku viedla riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková, ktorá sa snažila žiakom priblížiť v našich dejinách dôležité bernolákovské hnutie.

Prezentácia bola zameraná na cestu ku kodifikácii spisovného jazyka. Žiaci sa dozvedeli o začiatkoch formovania bernolákovského hnutia na generálnom seminári v Bratislave a o prvých pokusoch o sformovania spisovného jazyka pred Bernolákom. Tieto pokusy realizovali pavlín Alexander Máčaj vo svojom diele napísanom v kultúrnej západoslovenčine Panes primitiarum aneb Chleby prvotjn, lačnegyjcym Slova Božího dušem predložene (pôsobil aj v neďalekom Vranove nad Topľou) v roku 1718 a Jozef Ignác Bajza dielom René mládenca príhody a skúsenosti (1784).

Nechýbali informácie o spolkoch, ktoré boli predchodcami Matice slovenskej: Bernolákovo Slovenské učené tovarišstvo (1792/1793), nadkonfesijný Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej (1834), ktorý sa snažil zblížiť bernolákovcov s evanjelikmi a výsledkom jeho činnosti boli štyri zväzky almanachu Zora a spolok Tatrín (1844).

Nezabudli sme ani na Františka Richarda Osvalda a jeho Osvaldovu družinu, ktorá sa snažila v tieni ležiacich bernolákovcov opätovne vrátiť na výslnie slovenských dejín. Vydali trojzväzkové dielo Tovaryšstvo, ktoré je pomníkom vďaky členom Slovenského učeného tovarišstva a bernolákovcom.

Ekumenizmus bernolákovcov bol vysvetlený na základe obrazu znázorňujúcom stretnutie štúrovcov u Jána Hollého na Dobrej Vode.

Záver prednášky patril niektorým známejším, ale predovšetkým neznámym osobnostiam bernolákovskej generácie.

Žiaci sa oboznámili s osobnosťami Ondreja Mesároša, Juraja Palkoviča, Jána Hollého, Martina Hamuljaka, Jána Herkeľa, Jána Koiša, z najmladších pre Maticu slovenskú dôležitého Štefana Hýroša, Jozefa Ščasného, Štefana Závodníka a i.

Cieľom prednášky bolo hlbšie spoznať významnú generáciu bernolákovcov, pochopiť jej dôležitosť v jazykovej otázke a pre začiatky formovania slovenského národného povedomia a jej prepojenosť s generáciou štúrovcov.

Ďakujeme PaedDr. Jánovi Karolovi za možnosť odprezentovania prednášky prostredníctvom mladej matičiarky Terky a za vynikajúcu spoluprácu s Maticou slovenskou.

Mgr. Martina Matečková- Dom Matice slovenskej v Košiciach

 

2024-04-16T13:25:14+00:0016 apríla 2024 |Košický kraj|
X