Košický kraj


/Košický kraj

Národný zraz Mladej Matice v znamení Štefánika, Malej vojny a turistiky

 „Ó, mládež naša, tys’ držiteľkou rána...“ To sú slová nášho velikána P. O. Hviezdoslava, ktorý stál pri oživotvorení MS v roku 1919 a ktorý bol aj jej predsedom v rokoch 1919 – 1921. [...]

X