Košický kraj


/Košický kraj

Jonáš Záborský – realista v časoch romantizmu

Pri rozhodovaní čo robiť, keď pandémia nedovoľuje hromadné podujatie, sme sa prevažne zamerali na osobnosti späté s mestom Košice a ich výročia. Jediné, čo môžeme urobiť na ich pripomenutie si, je aspoň [...]

76. výročie oslobodenia Košíc

Košice, okupované fašistickým horthyovským Maďarskom od roku 1938 na základe Viedenskej arbitráže boli prvým väčším oslobodeným mestom na území vtedajšieho Československa. Oslobodeniu predchádzali kruté boje v Slanských vrchoch trvajúce takmer 7 [...]

Lia de Putti zo zemplínskych Vojčíc si podmanila Hollywood

Lia de Putti (10.1.1896 ‒ 24.11.1931) (rodáčka zo zemplínskych Vojčíc, ktorá si podmanila Hollywood) Obec Vojčice sa nachádza medzi Trebišovom a Sečovcami. Prvú písomnú zmienku o Vojčiciach nájdeme v listine vydanej Ondrejom II. [...]

2021-01-28T11:55:46+00:0028 januára 2021 |Košický kraj, Správy z krajov|

Ocenený dlhoročný matičiar Pavel Fábry

Jeden z našich najdlhšie pôsobiacich matičiarov Pavel Fábry oslavoval 19.12.2020 svoje krásne 80-te narodeniny. Na návrh predsedu Miestneho odboru v Košiciach, v ktorom pôsobí, mu bolo udelené ocenenie – medaila predsedu Matice Slovenskej. [...]

X