Ide o Slovensko!


//Ide o Slovensko!

Zdá sa, že tento malý kúsok zeme uprostred Európy, naša drahá vlasť, Slovensko, je tŕňom v kohosi oku. Sú médiá, a je ich, žiaľbohu väčšina, ak nie takmer všetky, ktoré sa nehanbia v súvislosti s definíciou fašizmu – ozaj, prečo je toto slovo práve teraz tak veľmi frekventované? – pošpiniť všetko, čo sa pošpiniť len dá. V Sme uverejnili 21. januára t. r. text akéhosi Ivana Buraja (podľa údajov na konci „filozofa a vysokoškolského učiteľa“) pod názvom „Kedy (ešte) nie sme a kedy (už) sme fašisti?“, v ktorom sa doslovne uvádza: „Prvým znakom fašizmu by mohlo byť jeho lipnutie na tradícii“ a ďalej: „V našich podmienkach ich (rozumej tradicionalistických mysliteľov) predstavovali a dodnes predstavujú povedzme štúrovci a takisto konzervatívni historici so svojimi predstavami o existencii akéhosi jedinečného, ba niekedy až vyvoleného národa „starých Slovákov“.
Na tieto až neuveriteľne drzé tvrdenia dosiaľ nikto nereagoval možno len preto, že tento denník má zúfalo nízky počet čitateľov. Ktovie, či si toto tvrdenie už všimla naša sliediaca NAKA, lebo ako áno, ako nie, nejde o hanobenie tohto národa, keď jednej z jeho doslova „zakladajúcich“ generácií intelektuálov podsúva nejaký „filozof a vysokoškolský učiteľ“ prvky fašizmu?!
Krútenie pravdy, aké si v okolitých národoch a štátoch nevedno ani len prestaviť, sa pritom deje práve v čase, keď sa vydavatelia tohto i ďalších plátkov (veruže, takmer všetkých „našich“!) sa snažia „pomôcť študentom zorientovať sa v spravodajských informáciách, ktoré nájdu na internete, či sociálnych sieťach, ako odolať propagande, konšpiráciám a dezinformáciám,“ a intenzívne to vtĺkajú do hláv stredoškolských učiteľov a ich prostredníctvom študentom!
Ak už niekto aj zo štúrovcov robí fašistov, mala by končiť každá „zábava“ či „pohoda“! Lebo ide o nás, o Slovensko. Bojuje sa o našu mladú generáciu, aby aj to, čo ešte máme (vodu, pôdu) sme ľahkovážne „ponúkli“ „spravodlivým a slušným“ spomedzi nás, no najmä spoza hraníc?
Aj takto sa dajú vytĺkať peniaze z našich daní, a to prostredníctvom podpory treťosektorového úpadku, či novín, ktoré okrem slovenských písmen nemajú nič slovenské. A ktorých čitatelia, ak ešte sú, vykrikujú po bratislavských uliciach, že nie sú (sme) národ.

Marián Tkáč,
predseda MS

  1. 4. 2017.
2017-04-12T10:36:25+00:0012 apríla 2017 |Očami Matice|
X