Matica slovenská odhalila bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov v Martine


/, Žilinský kraj/Matica slovenská odhalila bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov v Martine

Pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka 2021 a 158. výročia vzniku Matice slovenskej 4. augusta 2021 odhalila národná ustanovizeň bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov pred svojou sídelnou budovou v Martine. Slávnostné podujatie poctil svojou záštitou politikov syn Pavol Dubček. Umelecké stvárnenie busty finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

„Otec hovoril, že politiku nerobí pre seba, ale pre ľudí. A takto by mala rozmýšľať väčšina politikov a bolo by na Zemi dobre. Ďakujem za úctu k práci môjho otca. Celý jeho život bol obetavosť, ako on hovoril, pre dôstojný život človeka. To bol jeho cieľ, a nie príslušnosť k nejakej politickej strane. Vtedy bol spokojný a najšťastnejší, keď ľudia boli spokojní a darilo sa im,“ povedal doktor Pavol Dubček, ktorého na podujatí sprevádzala rodina, aby si uctila pamiatku Alexandra Dubčeka.

Alexandrovi Dubčekovi udelila Matica slovenská v roku 1968 čestné členstvo, ktoré v matičnej histórii získalo len niekoľko osobností. Ustanovizeň navštívil v rokoch 1963 pri príležitosti stého výročia vzniku Matice slovenskej, ako aj v roku 1992. Bronzovú bustu od sochára Tomáša Polonského vnímajú matičiari ako zhmotnenie jeho zásluh a odkazu pre Slovákov a Slovenky. “Matica slovenská dnes symbolicky včlenila Alexandra Dubčeka medzi najvýznamnejších dejateľov a činovníkov slovenského národa. Chcem zdôrazniť, že je to veľká pocta aj jeho kultúrnej činnosti. Dubček je síce vnímaný ako politik a štátnik, ale zabúda sa na jeho kultúrny a spoločenský presah,“ uviedol predseda MS Marián Gešper. Ako dodal, v 60. rokoch minulého storočia prinavrátil Matici spolkový a samosprávny charakter, ktorý však trval len do čias do normalizácie. „Matica slovenská bola v 50. rokoch perzekvovaná. A práve Dubček návštevou z augusta 1963 akoby symbolicky umožnil nadýchnuť sa našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizni,” uzavrel M. Gešper.

Zhromaždeniu sa prihovoril aj podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár, ktorý vyzdvihol Dubčekove politické, demokratizačné a sociálne zásluhy: „Alexander Dubček začal niečo, čo si vtedy nedovolil žiadny štát na svete – budovať skutočný demokratický socializmus s ľudskou tvárou. Priniesol do spoločnosti spravodlivosť, sociálnu rovnosť a predovšetkým žičlivosť. Preto vážme si osobnosť Alexandra Dubčeka, a to nielen dnes.“ Na podujatí sa zúčastnili viacerí poslanci Národnej rady SR – Ľubica Laššáková, Richard Takáč, Miloš Svrček, Igor Hus, Richard Raši a Ján Blcháč. Nechýbal primátor mesta Martin Ján Danko a starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková či martinský rímskokatolícky dekan Pavol Gera a martinský evanjelický farár Milan Kubík. Matica slovenská zároveň odovzdala diplomy novým zakladajúcim členom MS.

Kultúrne podujatie ozvláštnili tematické piesne Karola Duchoňa a Karla Kryla, výstava fotografií z Archívu MS s názvom Vzťahy Alexandra Dubčeka s Maticou slovenskou či dobový automobil Tatra 603 z Veterán klubu Martin. Doobeda prebiehal vedecký seminár s prednáškami o Alexandrovi Dubčekovi.

text a foto: IÚ MS

 

FINANČNE PODPORIL

 

 

 

 

X