Medzinárodný deň školských knižníc s Maticou slovenskou


/, Prešovský kraj/Medzinárodný deň školských knižníc s Maticou slovenskou

Už tradične sa v posledný októbrový pondelok konajú na viacerých školách na Slovensku prednášky pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Prešovská pobočka Matice slovenskej ani v tomto roku nechýbala pri organizačnom zabezpečení dňa významného pre malých, ale aj veľkých čitateľov. Tentoraz sa medzinárodný deň všetkých knižníc vybudovaných v priestoroch škôl spojil s výnimočnou témou, so 145. výročím narodenia spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, ktorého z literárnohistorického hľadiska možno zaradiť do obdobia slovenského literárneho realizmu.

So Základnou školou na Májovom námestí v Prešove, s ktorou Matica slovenská podpísala Memorandum o vzájomnej spolupráci, sa nám už niekoľko rokov darí aktívne spolupracovať a spolu realizovať viacero zmysluplných aktivít. Ich cieľom je vzbudzovať a udržiavať národné povedomie detí a mládeže prostredníctvom prednáškových cyklov alebo tvorivých aktivít. Aj tentoraz sa pri príležitosti dňa školských knižníc naša spolupráca pretavila do zmysluplného podujatia.

Žiaci školy sa stali súčasťou podujatia najmä vďaka svojim aktívnym pedagógom, ktorí spojili oslavu tohto dňa s podnetmi zo slovenského folklóru, a tak sa bolo na čo pozerať. Žiaci aj učiteľky základnej školy boli oblečení v slovenských krojoch alebo svoj odev doplnili folklórnymi prvkami, aby symbolicky prezentovali tvorivý odkaz prozaika a dramatika Jozefa Gregora Tajovského.

Dom Matice slovenskej v Prešove doplnil program pre žiakov prednáškou, ktorú viedla dlhoročná matičiarka, členka Dozorného výboru MS i predsedníčka Oblastnej rady MS a Miestneho odboru MS Ličartovce, ako aj „duša slovenskosti“ Mária Murdziková.

Mária Murdziková si pripravila prednášku na tému „J. G. Tajovský v Prešove“ s mnohými zaujímavosťami, ktoré sa v bežnom učive žiakov nenachádzajú, a svojou prezentáciou obohatila ich vedomosti. Žiaci nás potešili nielen tým, že prednášku pozorne vnímali, ale aj tým, že si pripravili prednes úryvku z poviedky o mamke Pôstkovej od J. G. Tajovského.

Realizovanú aktivitu učiteľov základnej školy na Májovom námestí považujeme za nevšednú a chvályhodnú a naše poďakovanie patrí predovšetkým pani učiteľkám Mgr. J. Palšovej a Mgr. S. Kasenčákovej aj za sprostredkovanie besedy a prípravu podkladov k výročiu narodenia J. G. Tajovského. Knižnica sa totiž v tieto dni premenila na malú „obrazáreň“ doplnenú množstvom informácií o J. G. Tajovskom na nástenkách.

Text: Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov
Foto: Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov

X