Odhalenie busty M. R. Štefánika v Trstenej


//Odhalenie busty M. R. Štefánika v Trstenej

„Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.“ M.R. Štefánik

 

Významným dňom pre Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej bola nedeľa 17. 11. 2019. V tento sviatočný deň na námestí v Trstenej bola slávnostne odhalená busta M. R. Štefánika, podľa ktorého je pomenované námestie nášho mesta. K spomínanému slávnostnému aktu došlo v rámci realizácie projektu, na ktorom sa veľkou časťou podieľalo mesto Trstená, Matica slovenská s finančnou podporou Ministerstva kultúry, za čo všetkým patrí srdečné poďakovanie. Na úvod slávnostného podujatia prítomným zahrala dychová hudba Oravanka z Trstenej. Konferencier PhDr. Marek Ďurčo, PhD., následne privítal primátorku PhDr. Ing. Magdalénu Zmarzlákovú, podpredsedu MS Mareka Nemca, predsedu Krajskej rady Matice slovenskej v Žiline Milana Stromku, výtvarníka a tvorcu busty p. Hieronýma Balku, predsedníčku MO MS v Trstenej Mgr. Frančekovú Janu, predsedov MO MS z Istebného p. Pavla Stuchlého, z Dolného Kubína Ing. Martina Zembjaka, z Tvrdošína Mgr. Dušana Šoltésa, z Krušetnice p. Jána Mikitu. Vo svojom úvodnom slove moderátor poukázal aj na význam Nežnej revolúcie pre dnešok, pričom oslavy tohto sviatku paralelne prebiehali v mnohých mestách.

Pani primátorka vo svojom príhovore vyzdvihla osobnosť M. R. Štefánika, jeho sebaobetovanie sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov i prostriedkov pri prekonávaní prekážok. Napriek krehkému zdraviu, to bola osobnosť silná, neobyčajne sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po pravde a poznaní. Svoje etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu dokazoval svojím každodenným spôsobom života. V príhovore spomenula aj našich trstenských rodákov, ktorí sa podieľali na rozvoji a vzdelanosti mesta Trstená a histórii slovenského národa.

Podpredseda MS M. Nemec taktiež poukázal na aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý miloval rodnú slovenskú hrudu i tep sveta, veril vo víťazstvo práva nad násilím, demokracie nad výsadami, pričom prispel k duchovnej stavbe chrámu ľudskosti, vedeckého pokroku a spoločenskej slobody i spravodlivosti. Podpredseda MS sa potom poďakoval Miestnemu odboru Matice slovenskej v Trstenej za aktívnu činnosť v národných, kultúrnych, spoločenských podujatiach. Vyzdvihol našu krajanskú spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v Poľsku a Chorvátsku.

Predsedníčka MO MS z Trstenej pripomenula, že keby nebolo M. R. Štefánika, tak krásna slovenská ľubozvučná reč neznie námestím Trstenej. Poďakovala sa prítomným za to, že si našli chvíľu, ukrojili z nedeľného rodinného popoludnia a prišli vzdať hold a úctu významnej osobnosti M. R. Štefánikovi, ktorý neodmysliteľne patrí do dejín slovenského národa.

Bustu M. R. Štefánika odhalila primátorka M. Zmarzláková a podpredseda M. Nemec, ktorí na znak úcty spolu s p. Stromkom k buste slávnostne položili veniec Matice slovenskej. Na záver zazneli tóny dychovej hudby Oravanky.

Po slávnostnom podujatí sa hostia odobrali do hotela Roháč, v ktorom pokračovali v diskusii o osobnosti M. R. Štefánika, o aktivitách a pripravovaných akciách Matice slovenskej a miestnych odborov MS na Orave a Liptove. Neskôr sa matičiari presunuli do súkromných priestorov Ľ. Luckého, kde za prítomnosti trstenských matičiarov, ktorého je členom aj Spolok Slovákov v Poľsku, pokračovali v priateľskom rozhovore. Počas spoločného posedenia si prítomní matičiari mohli prezrieť výstavu fotografií a zaujímavostí zo života M. R. Štefánika, ktoré pripravila Mgr. Anna Havrilová Stolárik. V mene MO MS v Trstenej vyslovujeme Mgr. Petrovi Kristofčákovi a všetkým, ktorí prispeli k realizácii matičného projektu, veľké poďakovanie.

 

Mgr. Frančeková Jana,
MO MS Trstená

Foto: Dušan Sabol

2019-11-19T14:09:39+00:0019 novembra 2019 |Žilinský kraj|
X