Svetové združenie Slovákov v zahraničí vyzýva vládu na podporu Matice slovenskej


/, Zahraničie/Svetové združenie Slovákov v zahraničí vyzýva vládu na podporu Matice slovenskej

Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ktoré zastrešuje 114 krajanských organizácií v 26 krajinách sveta, vyjadrilo oficiálnu podporu Matici slovenskej v súvislosti s krokmi ministerstva kultúry. K stanovisku najväčšieho krajanského združenia sa pripájajú ďalšie slovenské spolky zo zahraničia.

„Kultúra či starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí by s ohľadom na svoju dlhodobú podfinancovanosť i na programové vyhlásenie vlády SR nemali patriť k tým najviac postihnutým oblastiam. To úzko súvisí aj s financovaním Matice slovenskej, ktoré by rovnako nemalo byť   znižované nadproporcionálne a predovšetkým tak, aby to viedlo k nevratnému poškodeniu ustanovizne, ktorá má nesporne – bez ohľadu na to, aké má kto z nás aktuálne politické názory – zásadné zásluhy o náš spoločný národ a jeho hodnoty,“ vyjadril sa predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, ktorý je zároveň členom Rady vlády Českej republiky pre národnostné menšiny. Poukázal pritom najmä na činnosť Krajanského múzea MS, vďaka ktorému krajania udržujú kultúrne, osvetové a vedecké vzťahy so Slovenskom. „Záleží nám na tom, aby bola Matica slovenská podporovaná zo strany štátu tak, aby mohla dôstojne pôsobiť a napĺňať i tieto svoje úlohy,“ dodal V. Skalský.

V zahraničí žije 1,5 – 2 milióny osôb slovenského pôvodu. Aj v zmysle Ústavy SR sú integrálnou súčasťou slovenského národa a ich kultúra a udržiavanie identity sú podporované Slovenskou republikou. Na Ukrajine, v Srbsku a Chorvátsku pôsobia zahraničné matice slovenské. Matica slovenská má dôležité postavenie v krajanskej problematike, preto ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaradil do aktuálnej prípravy novej koncepcie štátnej politiky voči krajanom. Krajanské organizácie však vyjadrujú obavu, že po výraznom znížení štátnej dotácie pre MS už nebude môcť ustanovizeň pôsobiť v tejto oblasti pre akútny nedostatok finančných a personálnych zdrojov.

IÚ MS

Ďalšie krajanské spolky vyjadrili oficiálnu podporu Matici slovenskej. https://matica.sk/podporne-stanovisko-pre-maticu-slovensku-od-krajanov-zo-svedska/

 

Podporné stanovisko Matici slovenskej od Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, strešnej organizácie slovenského sveta, ktorá združuje 114 organizácií z 26 krajín sveta, sa chcem vyjadriť k historickému i súčasnému významu Matice slovenskej pre tento dôležitý segment slovenskej kultúry.

V zahraničí žije 1,5-2 mil. osôb slovenského pôvodu. Aj v zmysle Ústavy SR sú integrálnou súčasťou slovenského národa, ich kultúra a udržiavanie identity sú podporované Slovenskou republikou. Jedným z kanálov, ktorými sa tak deje, je i ustanovizeň – Matica slovenská.  V minulosti zohrala neraz zásadnú, či dokonca rozhodujúcu rolu. I dnes je jej úloha  nemalá, zvlášť, samozrejme, v krajinách, kde pôsobia zahraničné matice. Mimoriadne pozitívne je zvlášť pôsobenie malého, ale agilného pracoviska – Krajanského múzea Matice slovenskej.

I preto nám záleží na tom, aby bola Matica slovenská podporovaná zo strany štátu tak, aby mohla dôstojne pôsobiť a napĺňať i tieto svoje úlohy.

Chcem  vyjadriť   presvedčenie,   že   Matica   slovenská   prekonala   niektoré   negatívne   trendy z minulosti, došlo v nej ku generačnej obmene, a myslíme si, že by nebolo spravodlivé trestať ju  za chyby bývalých predstaviteľov, ktorých je súčasné vedenie matice samo razantným kritikom.

Chápeme samozrejme dnešnú situáciu, keď dochádza k mnohým úsporným opatreniam. Domnievame sa, že kultúra či starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí by  s ohľadom  na svoju dlhodobú podfinancovanosť i na programové vyhlásenie vlády SR nemali patriť k tým najviac postihnutým oblastiam. To úzko súvisí aj s financovaním Matice slovenskej, ktoré by rovnako   nemalo   byť   znižované   nadproporcionálne a predovšetkým    tak,    aby   to   viedlo k nevratnému poškodeniu ustanovizne, ktorá má nesporne – bez ohľadu na to, aké má kto z nás aktuálne politické názory – zásadné zásluhy o náš spoločný národ a jeho hodnoty.

V Prahe dňa 11. 11. 2020

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí,

riaditeľ Slovenského domu v Prahe, člen Rady vlády ČR pre národnostné menšiny

2020-11-13T10:10:54+00:0012 novembra 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X