Predseda MS: Vďaka Alexandrovi Dubčekovi sa Matica slovenská mohla opäť nadýchnuť


/, Žilinský kraj/Predseda MS: Vďaka Alexandrovi Dubčekovi sa Matica slovenská mohla opäť nadýchnuť

Príhovor predsedu MS k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka, čestného člena Matice slovenskej, pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka 2021:

V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa komunistom, konkrétne českým centralistom a ich slovenským pomocníkom, takmer podarilo zlikvidovať Maticu slovenskú. Zachránili ju iní slovenskí komunisti, ako napríklad Ondrej Pavlík alebo Ladislav Novomeský, neskorší predseda MS, aspoň v podobe národnej knižnice a knihovedného ústavu. Novomeský bol aj pre svoje matičné aktivity obvinený z buržoázneho nacionalizmu. Jej spolkový a demokratický charakter bol však zničený a Matica slovenská sa dostala pod úplnú kontrolu režimu.

Vďaka politike Alexandra Dubčeka v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa Matica slovenská mohla po rokoch opäť nadýchnuť. Matičiari obnovili Valné zhromaždenie MS, ktoré i dnes predstavuje matičnú demokraciu i spolkový charakter. Dokonca sa začali obnovovať miestne odbory MS. Alexander Dubček navštívil Maticu slovenskú v rokoch 1963 a 1992. Národná ustanovizeň mu v roku 1968 udelila čestné členstvo, ktoré v histórii Matice slovenskej získalo a prijalo len niekoľko osobností.

Žiaľ, rovnako ako obrodný proces, ani obroda Matice slovenskej netrvala dlho. Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa znamenal aj koniec nádejí matičiarov. V sedemdesiatych rokoch sa znormalizovala i národná ustanovizeň, a tak museli matičiari čakať až do roku 1989, keď mohli znovu obnoviť demokratické a spolkové základy Matice slovenskej. Zásluhy Alexandra Dubčeka pri emancipovaní našej ustanovizne v šesťdesiatych rokoch sú však nesporné. Preto sme si ho uctili odhalením busty Alexandra Dubčeka pred sídlom MS v Martine v auguste tohto roku.

JUDr. Marián Gešper, predseda MS

X