Schválené projekty regionálnej kultúry MS v roku 2020


//Schválené projekty regionálnej kultúry MS v roku 2020

Matica slovenská vyhodnotila tohtoročné žiadosti o schválenie projektov v dotačnom systéme regionálnej kultúry MS. Pozrite si ich v nasledujúcej tabuľke.

Informácie z roku 2020:

Rozdelenie finančných prostriedkov na realizáciu projektov na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2020

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej na projekty ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v roku 2020

Požiadavky na vyúčtovanie projektov regionálnej kultúry MS

 

Ďalšie informácie nájdete v stálom odkaze: https://matica.sk/clenske-ustredie/regionalna-kultura/

Foto: ilustračné/Dominik Drozdík

 

Vážení matičiari,

od 1. októbra 2018 prešla agenda tzv. regionálnej kultúry pod gesciu Mgr. Radoslava Žgradu.
Akékoľvek otázky ohľadom tejto problematiky smerujte priamo na neho.

Mgr. Radoslav Žgrada
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/3 812 8001, Mob.: 0908 904 923
E-mail: radoslav.zgrada@matica.sk

 

2020-05-20T10:34:14+00:0020 mája 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X