Štúrov deň a príbeh štátnej hymny


//Štúrov deň a príbeh štátnej hymny

Po 14-krát sa v Levoči uskutočnil 24. októbra Deň Ľudovíta Štúra, ktorý pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Levoči. Pri pomníku sa zišli početní účastníci spomienkového podujatia. Tradične zaznela štátna hymna v podaní speváckeho súboru Iuventus paedagogica z pedagogickej školy pod taktovkou Igora Gregu.

Na pôde mesta privítal účastníkov primátor Ing. Miroslav Vilkovský, ktorý zdôraznil myšlienku, že Levoča sa hrdí prívlastkom štúrovského mesta, ktoré prichýlilo v marci 1844 statočných stúpencov Ľudovíta Štúra. Títo mladí ľudia svojím protestným odchodom z bratislavského lýcea podporili svojho učiteľa v jeho národných snahách uprostred bezohľadnej maďarizácie tých čias.

Súčasne sa zrodil prvý prostestný song Prešporskí Slováci budouci Levočané, príbeh slovenskej štátnej hymny. Janko Matúška ju zložil na motívy ľudovej pesničky Kopala studničku. O tomto štátotvornom príbehu hovoril riaditeľ Domu MS zo Spišskej Novej Vsi Rastislav Zacher, Ľudmila Hrehorčáková a poslankyňa MZ Anna Kravecová s apelom na učiteľov a mládež, aby si uvedomovali historické deje, pamätali na ne a nedopustili svoje vykorenenie uprostred globalistických svetoobčianskych náporov súčasnosti.

Hosť z Ministerstva školstva SR Mgr. Ján Krišanda, podpredseda Rady športu, ako aktívny športovec uviedol mená športovcov, ktorí svojimi výkonmi pestujú aktívne vlastenectvo doma i vo svete a motivujú mládež aj našu spoločnosť.

V programe vystúpili malí folkloristi zo ZŠ Štefana Kluberta a žiaci zo ZŠ Francisciho s fragmentmi zo života Ľudovíta Štúra. Predstavili ho z ľudskej stránky spolu s jeho činným národným programom.

Za zvukov hymnických piesní prichádzali k pomníku predstavitelia mesta, poslanci MZ, zástupcovia SNS, spišských a podtatranských miestnych odborov MS a položením kytíc vzdali úctu nášmu najväčšiemu Slovákovi. Matičnou hymnou Kto za pravdu horí sa ukončil opäť jeden Štúrov deň, ktorým uchovávame historickú pamäť, upevňujeme tradíciu a sprítomňujeme aj spoločenský význam spomienkového podujatia. Poďakovanie patrí primátorovi Levoče Miroslavovi Vilkovskému, Miroslavovi Brinckovi, predsedovi miestnej organizácie SNS, a predovšetkým organizačnému úsiliu levočského MO MS s jej predsedníčkou Annou Petrekovou. Miroslav Brincko pozval účastníkov 14. novembra 2019 na otvorenie altánu pri dvojkríži, v miestnej lokalite na Strompeši. Dvojkríž postavili bratia Miroslav a Rudolf Brinckovci za výraznej pomoci okresnej organizácie SNS a levočského MO MS. Na altán, ako aj na štúrovskú pamätnú izbu prispela finančnou podporou vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v januári t. r.

Na neoficiálnom posedení zazneli viaceré podnety na spoluprácu v rámci Štefánikovej spoločnosti v Spišskej Novej Vsi pri uchovávaní pamäti na spišskú vetvu Štefánikovho rodu. Jeho potomkovia žijú aj v Levoči. Návrh vzniesla PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

 

Ľudmila Hrehorčáková
foto:  Marcela Kuľová

2019-10-29T14:36:53+00:0029 októbra 2019 |Prešovský kraj|
X