V matičnej rodine vítame MO Ruská Poruba


//V matičnej rodine vítame MO Ruská Poruba

V nadväznosti na matičné podujatie, ktoré organizovalo OP MS Vranov nad Topľou, OP MS Stropkov a MO MS Klenová v rusínskej obci Ruská Poruba a Závada, sa natoľko matičná činnosť zapísala do pamäti občanov, že pocítili potrebu prispieť k matičnej činnosti a tým uchovávať históriu našich predkov. Naša matičná rodina sa tak dňa 3. novembra rozrástla o sedemnásť nových členov v obci Ruská Poruba, v malebnej dedinke v Humenskom okrese, keď sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie MO MS. Starosta obce Jaroslav Moroz všetkých úprimne privítal a poprial zdarný priebeh rokovania. Vedúci OP MS z Vranova nad Topľou Miroslav Gešper koordinoval priebeh zakladajúceho valného zhromaždenia. Podporu členov a jednohlasne zvolenie za predsedu MO MS Ruská Poruba dostal Jaroslav Moroz. Tak ako je to v súlade s podmienkami pri založení nového miestneho odboru, i tu nesmela chýbať informovanosť o podstatných záležitostiach fungovania MO. Vedúci OP MS informoval o činnosti MS, o možnostiach finančnej podpory zo strany MS pri realizovaní podujatí v rámci regionálnej kultúry či hlavných aktivít. Medzi priority MO MS bude patriť obnova pamätníkov a pamätnej tabule v obci, informovať občanov obce o založení MO MS na stránke obce, rozvoj kultúry, osvety, záujmovej a športovej činnosti, organizovanie podujatí pri príležitosti výročia SNP, oživenie a spopularizovanie hodnoty tradičnej ľudovej kultúry vo forme spevu, hudby, organizovania folklórneho festivalu v obci. Takmer všetci z členov sú aj členmi folklórneho súboru Porubianka, ktorý je známy najmä svojím regionálnym hudobným repertoárom, dynamickosťou či vlastnou tvorbou textov s hudobným sprievodom na akordeóne mladého Juraja Andrejčáka zo susednej obce Vyšná Sitnica. Prítomný na valnom zhromaždení bol aj riaditeľ DMS Snina Jozef Makariv, ktorý dohliadal nad celým priebehom.

Táto rusínska obec je príznačná svojou pohostinnosťou, vitálnosťou, o čom nás presvedčila aj jedna z členiek, 88-ročná pani Mária Ščerbová, ktorá s nadšením prejavila silnú náklonnosť k Matici slovenskej. Po ukončení pracovnej časti nám novozvolený predseda MO MS Ruská Poruba a tajomníčka Emília Andrejcová pripravili milé pohostenie a my sme sa v príjemnej atmosfére mohli zhovárať, či už na matičné témy, o živote v obci, alebo o kultúre a tradíciách na zmiešanom území na Slovensku.

Autor a foto: Jana Gešperová

2019-11-20T20:30:33+00:0020 novembra 2019 |Prešovský kraj|
X