ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV: V Zavare odhalili pamätnú tabuľu rodákovi a štúrovcovi Jozefovi Karolovi Viktorinovi


/, Trnavský kraj/ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV: V Zavare odhalili pamätnú tabuľu rodákovi a štúrovcovi Jozefovi Karolovi Viktorinovi

Zavarčania a matičiari odhalili 21. mája 2022 pamätnú tabuľu svojmu rodákovi Jozefovi Karolovi Viktorinovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Pamätnú tabuľu inicioval člen Výboru MS Jozef Schwarz v spolupráci s obcou Zavar. Odhalenie tejto pamätnej tabule bolo súčasťou podujatí Matice slovenskej v rámci Roka odkazu štúrovcov 2022. Viktorin sa tiež radí k výnimočnej generácii národných buditeľov, známych pod pomenovaním štúrovci.
Program podujatia sa začal slávnostnou svätou omšou v kostole Narodenia Panny Márie. Následne sa pokračovalo kultúrnym programom. Na podujatí sa zúčastnili aj poslanci NR SR Romana Tabak a Miloš Svrček. S príhovorom vystúpili starosta obce Zavar Lukáš Sochor, druhý podpredseda MS Marek Nemec a osobnosť J. K. Viktorina priblížil hlavný iniciátor spomienky člen Výboru MS Jozef Schwarz. Vo svojej reči zdôraznil, že jeho práca a dielo v prospech slovenského národa napriek úctyhodným výsledkom sú často nedoceňované. „Nebol vodcovskou osobnosťou svojej epochy, Viktorin ňou ani nechcel byť! On len neúnavne a vytrvalo realizoval a dôsledne doplňoval svojím podielom slovenský národný program, ktorý osnovali Ľudovít Štúr, Andrej Radlinský, Štefan Moyses a ďalší, uvádzajúc zásady spomenutých predstaviteľov do praktického života,“ tak ho zhodnotil historik J. Hnilica, ktorého citoval J. Schwarz. Viktorinova zanietenosť, dôslednosť a spoľahlivosť v práci pre národ slúži ako príklad aj pre súčasníkov. Matica slovenská na neho nezabudne.
V rámci kultúrneho programu sa predstavili žiaci ZŠ v Zavare pod vedením riaditeľky Andrey Mršťákovej, ako aj mladí matičiari, ktorí krátkou scénkou priblížili život J. K. Viktorina v rámci dialógu s jeho najbližším spolupracovníkom Jánom Palárikom. Autorom scénky je Peter Vrlík. Po kultúrnom programe sa pristúpilo k slávnostnému aktu odhalenia pamätnej tabule, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Osobitné poďakovanie patrí predovšetkým obci Zavar a starostovi Lukášovi Sochorovi, ktorý sa ochotne spolupodielal na organizácii podujatia a zabezpečil výrobu a osadenie pamätnej tabule.

Jozef Karol Viktorin (12. marec 1822, Zavar –  20. júl 1874, Budapešť) bol kňaz, národný buditeľ, vydavateľ slovenskej literatúry, organizátor kultúrneho života, publicista a zakladajúci člen Matice slovenskej. Bol kaplánom v Senici, Trstíne, Skalici, Starom Budíne a Budíne (dnes Budapešť) a farárom vo Vyšehrade. V literárnej práci sa venoval publicistike, spravodajstvu a spracúvaniu biografií osobností, svoju pozornosť upriamoval i na cestopisy a jazykovedu. Bol mecénom – vydavateľom básnických spisov J. Hollého, A. Sládkoviča a hier J. Záborského. Zaslúžil sa o postavenie pomníka J. Hollého na Dobrej Vode. Pracoval i vo výbore Spolku sv. Vojtecha. Svojimi aktivitami sa pričinil o zjednotenie Slovenského národného hnutia v 50. a 60. rokoch 19. storočia. Zapojil sa do úsilí o zrod Matice slovenskej. V roku 1861 bol Viktorin slávnym memorandovým zhromaždením v Martine poverený spravovať príspevky na zriadenie Matice slovenskej. Pokus založiť maticu mu teda konečne vyšiel v roku 1863. Aktívne pôsobil pri jej zakladaní, spravoval peňažné príspevky a na prvom Valnom zhromaždení MS stal sa členom Výboru. Zaradil sa medzi „slovenských výtečníkov“. Jeho osobnosti sa venovali aj pracovníci Matice slovenskej, ktorých príspevky sú zverejnené v článkoch na webovej stránke Matice slovenskej.
J. K. Viktorin a celá štúrovská generácia patrili k významným národným buditeľom. Je veľmi dôležite si pripomínať takéto osobnosti, ktoré začali proces nášho národného obrodenia a na ktorých prácu nadväzovali a ťažili z nej ďalšie generácie. Ich odkaz a šľachetné ciele v prospech slovenského národa nech sú nám inšpiráciou a pripomienkou dôležitosti práce pre náš národ.

Text: Peter Schvantner a Jozef Schwarz
Foto: Rudolf Federič

 

X