Za oslavami 100. výročia slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci


/, Články zo slovenského života v zahraničí 2019, Zahraničie/Za oslavami 100. výročia slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci

 

Sté výročie v ponímaní ľudstva patrí azda k tým najvýznamnejším jubileám, ktoré si zaslúžia i pompézne a dôstojné oslavy. Tieto jubileá bývajú o to vzácnejšie, ak za nimi stoja úsilia mnohých generácií, ktoré svoje činnosti obhajovali v zložitom čase i málo podpornom prostredí. Začiatkom októbra 2019 si svoje 100. výročie pripomenulo slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci, ktoré počas svojho pôsobenia pripravilo do života už viac ako štyri tisícky mladých krajanov a vo svojej práci pokračuje i v školskom roku 2019/2020, keď opäť otvorí svoje brány 21 prvákom.

Prípravný výbor osláv pracoval viac ako rok, aby pozvaným hosťom prezentoval plejádu vzácnych podujatí, ktoré sa do dejín gymnázia navždy zapíšu ako dôstojná oslava živnej pôdy slovenskej inteligencie na Dolnej Zemi.

Oslavy sa začali vedeckým sympóziom, ktorého leit motívom bolo práve Gymnázium Jána Kollára v premenách času – minulosti, dnešku i zajtrajšku. Viac ako dve desiatky referujúcich vystúpili v štyroch blokoch konferencie, z ktorej vyšiel i rovnomenný zborník v 500 ks náklade. Za Maticu slovenskú príspevok pripravila riaditeľka KM Zuzana Pavelcová na tému Petrovské gymnázium v archíve Krajanského múzea Matice slovenskej.

Sympózium otvorila riaditeľka GJK Anna Medveďová, ktorá prispela i slávnostným príhovorom a privítala nielen domácich hostí, ale aj bývalých veľvyslancov MZVaEZ SR, Igora Furdíka, Jána Varša a Miroslava Mojžitu, ktorí počas svojich mandátov spravili nemálo pre chod a zveľadenie slovenského gymnázia a jeho žiackeho domova.

Vo večerných hodinách v priestoroch gymnázia odohrali herci Spišského divadla premiéru predstavenia VHV – Boj pod režisérskou taktovkou bývalého absolventa gymnázia Michala Babiaka, ktorí venovali predstavenie gymnáziu ako podarúnok k jeho prvej storočnici.

Veľkolepé oslavy pokračovali na druhý deň prezentáciou Pamätnice, ktoré priniesla nielen informácie o ostatnom päťročnom pôsobení gymnázia, ale zmapovala i minulosť gymnázia – súpis riaditeľov, zamestnancov, žiakov, významných dejinných medzníkov GJK, činností i podujatí…

Na nádvorí školy za prítomnosti vzácnych hostí predseda ÚSŽZ Ján Varšo a riaditeľka GJK Anna Medveďová odhalili takmer trojmetrovú sochu Jána Kollára a previedli hostí budovou gymnázia. V jeho priestoroch sa nachádza Galéria K. M. Lehotského i ornitologická zbierka fauny Petrovca, ktoré gymnáziu určili prvenstvo medzi slovenskými gymnáziami mimo územia Slovenskej republiky. Ešte pri oslavách 50. výročia gymnázia sa zrodila myšlienka založiť historickú izbu, ktorá sa pretavila do reality až dnes a vďaka spolupráci s Múzeom Vojvodiny sa otvorila práve počas týchto osláv. Zásluhou osláv storočnice gymnázia sa vynovila i pamätná izba XIV. VÚSB, ktoré pripomína študentom neľahké životy ich predkov.

Záver osláv vrcholil v sále divadla slávnostnou akadémiou s názvom Tak plynie čas… Oslavy si uctili významní hostia i príhovormi. Prihovorili sa: riaditeľ Gymnázia J. J. Zmaja z Nového Sadu Radomir Stojković, predseda Báčskopetrovskej obce Srdan Simić, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, generálny konzul SR na Ukrajine Miroslav Mojžita, zástupca veľvyslankyne SR v Srbsku a chargé d’affaires a. i. Igor Vencel, cyperský veľvyslanec v Srbsku Konstantin Eliades, predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad Zdravko Jelušić, pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny Mihalj Njilaš a štátna tajomníčka na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. Matica slovenská udelila gymnáziu Zlatu medailu Matice slovenskej za mimoriadne zásluhy v oblasti vzdelávania a výchovy krajanov v neslovenskom prostredí a darovala gymnáziu knižný dar.

Za oslavami petrovského gymnázia, ktoré je dnes v prvej päťke najlepších gymnázií celého Srbska, sa do príjemných dojmov z osláv vynárajú otázniky, ako slovenská menšina zvládne boj so silnou asimiláciou, ktorá sa podpísala pod to, že krajanských žiakov z roka na rok ubúda nielen na gymnáziu, ale i na základných školách, ktoré v tomto školskom roku zívajú prázdnotou. Majestátna budova, na ktorej pôde vznikla i Matica slovenská v Srbsku, pedagogický zbor zložený z odborníkov par excellence, ktorí sa podpísali pod vzdelanie dvoch rektorov Univerzity Komenského v Bratislave i mnohí pamätníci dúfajú, že slovenskosť opäť zazelenie i vo vojvodinskom prostredí, tak ako to bolo pred rokmi.

Gymnáziu želáme ešte mnohé roky trvania, pracovný i osobný entuziazmus pedagógov, šikovných študentov, ale i vieru, že slovenskú roduvernosť pestovanú vo Vojvodine celé storočia len tak ľahko niečo nezničí.

 

Zuzana Pavelcová

X