Dom Matice slovenskej Levice


/Dom Matice slovenskej Levice

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Levice

Mgr. Miroslav Považan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:           Bernolákova 5, 934 01 Levice

Mobil:              0918904937
E-mail:            dms.levice@matica.sk

 

Stanislav Drozdík


Adresa:           Bernolákova 5, 934 01 Levice
Mobil:              0911502787
E-mail:            dms.levice@matica.sk

Informácie o Dome Matice slovenskej Levice

Dom Matice slovenskej v Leviciach ako pracovisko bolo zriadené 12.12.1998. Vtedajšie vedenie MS kúpilo a dalo prerobiť starší rodinný dom na Dom Matice slovenskej, ktorý stojí na Bernolákovej ulici č. 5 v Leviciach. Dom MS v Leviciach bol zriadený za účelom napĺňania národných, duchovných a kultúrnych princípov Matice slovenskej ako národnej inštitúcie Slovákov.

V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, štátnou správou a samosprávou organizuje DMS v Leviciach podujatia, akcie, výstavy, prednášky venované našim dejateľom a svojimi podujatiami na úrovni okresnej, krajskej aj celoštátnej oslovuje širokospektrálne rôzne vekové kategórie, či už deti, MŠ, ZŠ, SŠ, ale aj našich seniorov, rôzne odborné obce, pedagógov, umelcov za účelom napĺňania a zachovávania kultúrnych a národných hodnôt našich predkov. Dom Matice slovenskej v Leviciach je výrazným zjednocovateľom a informačným centrom pre všetky skupiny obyvateľstva v národnostne zmiešanom okrese.

Predmetom činnosti DMS v Leviciach je:

 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS,
 • práca s deťmi a mládežou,
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území,
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry,
 • oživovanie ľudových tradícií,
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, turistických výletov a zájazdov,
 • organizovanie samostatných výstav,
 • v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami, občianskymi združeniami rozvíjať a obohacovať kultúrno-spoločenský život, výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovo-umeleckú, knižničnú, informačnú, edičnú a osvetovú činnosť.
 • Dom Matice slovenskej v Leviciach orientuje svoju činnosť na folklór a ľudový spev – zachovávanie odkazu našich predkov, prácu s mládežou – deti MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, organizuje súťaže, pódiové vystúpenia, prednášky a kvízy o dejateľoch slovenského národa, o histórii  a prírode Slovenska.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • ČRIEPKY – prehliadka detských folklórnych súborov
 • Národný výstup na Sitno
 • Celoslovenská súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy – Kráľove Šahy
 • Cena Andreja Chudobu-celoslovanská súťaž v literárnej tvorbe
 • Okresná súťaž v speve ľudovej piesne pre SŠ
 • Okresný šachový turnaj pre SŠ
 • Okresný kvíz o Slovensku – „Poznaj svoju vlasť“ pre SŠ
 • Levický jarmok
 • Okresný prednes poézie a prózy pre seniorov
 • Splav Hrona
 • Medzinárodný turnaj v stolnom tenise o Pohár riaditeľa DMS Levice
 • Šaliansky Maťko
 • Oslavy výročia MO MS v okrese
 • Okresné oslavy sv. Cyrila a Metoda v Tlmačoch
 • Deň matiek
 • Stretnutie pod jedličkou
 • Mesiac úcty k starším
 • Uctenie si našich národovcov pri ich výročiach vencom, besedou ap.
 • Matičný ples v Leviciach
 • Besedy s osobnosťami so žiakmi ZŠ, študentmi SŠ a matičiarmi
 • Výstavy amatérskych umelcov regiónu, kníh, matičnej tlače ap.

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti DMS Levice :  

V pôsobnosti DMS  pracovalo 38 MO MS  z okresu Levice, no dnes úspešne alebo priemerne pracuje len 22 z nich :

MO MS Brhlovce, MO MS Čajkov, MO MS Devičany, MO MS Dolný Pial, MO MS Hontianske Trsťany, MO MS Horša, MO MS Hronské Kľačany, MO MS Júr n/Hronom, MO MS Kalná n/Hronom, MO MS Kozárovce, MO MS Levice, MO MS Nová Dedina, MO MS Nový Tekov, MO Pečenice, MO MS Rybník, MO MS Santovka, MO MS Starý Tekov, MO MS Šarovce, MO MS Tlmače, MO MS Veľké Kozmálovce, MO MS Veľký Ďur, MO MS Želiezovce

Dom MS v Leviciach spolupracuje: Tekovská knižnica v Leviciach, Tekovská hvezdáreň v Leviciach, Okresný archív Levice, MsKS v Leviciach a Tlmačoch, Mesto Levice, Mesto Tlmače, Zväz vincúrov Krížny vrch, OV Jednoty dôchodcov Levice, folklórny súbor Vatra Tlmače, , Klub šachistov Tlmače, ECAV Levice,

2022-05-03T14:17:43+00:0012 apríla 2022 |
X