Dom Matice slovenskej Rožňava


/Dom Matice slovenskej Rožňava

 

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Rožňava

Ing. Zlatica Halková
Adresa: Letná 42,  048 01 Rožňava

Mobil: 0918904935
E-mail: dms.roznava@matica.sk
www.maticaroznava.sk

Tatiana Tomková
Adresa: Letná 42,  048 01 Rožňava
Mobil:
E-mail: tatiana.tomkova@matica.sk
www.maticaroznava.sk

Informácie o Dome Matice slovenskej Rožňava

Dom Matice slovenskej (DMS) v Rožňave bol zriadený od 1.7.2009. Predtým tu pôsobilo Oblastné pracovisko MS, ktoré vzniklo 1. 1. 1992. V rámci svojej územnej pôsobnosti sa DMS stará o 18 MO MS a 1 OMM v okrese Rožňava, zatiaľ o 2 MO MS a 1 OMM v Revúcej, v oblasti Moldava nad Bodvou a okolie 4 MO MS. Pôsobí tu aktívna Okresná rada MS pre okresy Rožňava a Revúca. Zastúpenie matičiarov vo volených orgánoch: Výbor MS – 4, DV MS – 1, KR MS – 3.

Predmetom činnosti DMS je:

 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS,
 • práca s deťmi a mládežou,
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území,
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry,
 • oživovanie ľudových tradícií,
 • zachovávanie pamiatky našich rodákov (Dobšinský, Šafárik, Hronec, …. ),
 • spolupráca so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • oslavy uvítania Nového roka,
 • Dni mesta v Rožňave,
 • oslavy Dni matiek,
 • Cyrilo-metodské oslavy v Rožňave,
 • Vatry zvrchovanosti – Letný festival spevu a tanca vo Vlachove,
 • Folklórne slávnosti v Rejdovej,
 • Mesiac úcty starším v Rožňave,
 • Matičný deň v Nižnej Slanej,
 • Rok na Gemeri v Slavošovciach a v Rožňave,
 • Kellnerova Poloma v Gemerskej Polome,
 • Vianočné koncerty,
 • Posedenia pod jedličkou,
 • turistické výstupy na Volovec, Plešiveckú planicu, Stolicu, Strmíš, Kriváň a mnohé iné,
 • spomienkové oslavy na počesť našich slávnych rodákov,
 • oslavy výročia vzniku MO MS v okrese.

 

2019-03-28T10:53:48+00:009 októbra 2018 |
X