Matica slovenská


/Matica slovenská

Fakturačná adresa:

Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
DIČ: 20206031 23
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 4007868337 / 7500   IBAN: SK28 7500 0000 0040 0786 8337

Korešpondenčná adresa:

Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Matica slovenská, Grösslingova 23, 812 51 Bratislava

 

Telefonické kontakty:

tel.: 043/ 381 28 11 (spojovateľka Martin)
tel.: 043/ 381 28 20 (sekretariát Martin)
tel.: 02/ 381 28 001 (sekretariát Bratislava)
+421238128000 DMS Bratislava
+421433812817 Archív – bádateľňa
+421433812825 IT technik
+421433812830 riaditeľ TIU
+421433812829 riaditeľ FEU
+421433812826  FEU+TIU
+421433812834 Členské ústredie
+421433812836 Informačné ústredie
+421433812838 Redakcia SNN Martin
+421433812839 Slovenský literárny ústav
+421433812840 Vydavateľstvo MS
+421433812841 Požičovňa krojov a kostýmov
+421433812842 Slovenský historický ústav Martin

E-maily:

Predseda – predseda@matica.sk
Správca – spravca@matica.sk
Pre médiá – media@matica.sk
Informácie – info@matica.sk
Podateľňa – podatelna@matica.sk
Obsah webovej stránky – webmaster@matica.sk

2018-11-30T08:25:42+00:0017 októbra 2018 |
X