Oblastné pracovisko Štúrovo


/Oblastné pracovisko Štúrovo

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Štúrovo

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
  • Kontakt: Členské ústredie: 043/38 12834
  •                  Dom MS v Nitre: 037/38 12 850, 0918 113 212, e-mail: dms.nitra@matica.sk

 

 

2020-10-30T11:00:13+00:009 októbra 2018 |
X