150. výročie úmrtia Jána Palárika v Majcichove


//150. výročie úmrtia Jána Palárika v Majcichove

„V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu.“

V sychravom počasí a nie v žičlivom období sa stretli v Majcichove v pondelok 7. decembra všetci tí, ktorí si chceli pripomenúť 150. výročie úmrtia Jána Palárika, významného slovenského katolíckeho kňaza, spisovateľa, dramatika, národovca. Spolu s Jánom Chalupkom a Jonášom Záborským patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej drámy 19. storočia. Od roku 1962 pôsobil v Majcichove, kde v roku 1870 ani nie päťdesiatročný zomrel. Jeho veselohry nám dodnes prinášajú kus dobovej atmosféry z dôležitého obdobia našich národných dejín, ale aj dôvtipný a hravý konverzačný text plný optimizmu, bohatý na aforizmy, ktorý bol predtým na našich javiskách neznámy. Publicistickou činnosťou vytváral ucelenú koncepciu národného povedomia na základoch cyrilo-metodskej tradície. Je pevne zakotvená aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992.

Významnou mierou sa zapojil do príprav na založenie Matice slovenskej a stál pri zrode nábožensko-kultúrnej inštitúcie Spolok svätého Vojtecha. Vo svojich dielach vyjadril najmä dve myšlienky: ozajstné vlastenectvo a snahu o rozmach slovenského jazyka, kultúry, no najmä o uvedomenie si dôležitosti postavenia vlastného národa. Slávnostná pripomienka 150. výročia úmrtia Jána Palárika sa začala sv. omšou, ktorú vo Farskom kostole Všetkých svätých celebroval doc. Mgr. Pavol Zemko, Th. D. z Kátloviec, autor knihy Európan Ján Palárik, a Peter Gula, farár z Majcichova. Starosta Marek Tibor privítal všetkých prítomných a v krátkom príhovore uviedol najvýznamnejšie fakty zo života Jána Palárika.

Za prísnych epidemiologických opatrení farský kostol zaplnili žiaci a pedagógovia ZŠ J. Palárika, ktorí pripravili nielen výzdobu, ale aj obetné duchovné dary: Bibliu ako symbol viery (ako kňaz šíril medzi ľudom večné slovo), pero ako symbol múdrosti a tvorivosti (napísal mnoho diel, ktorými sa snažil povzbudiť slovenský národ) a dvojkríž ako znak nášho slovenského národa (miloval svoj národ, bojoval za slovenský jazyk a samostatnosť Slovákov, preto nech je príkladom pre súčasnú generáciu detí, aby ako on milovali našu reč, vážili si dedičstvo našich otcov a spoznávali naše tradície).

Po ukončení sv. omše sa k prítomným prihovoril župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a zdôraznil: „S hrdosťou, úctou a poďakovaním si pripomíname tohto vzácneho muža, ktorý neoceniteľnými hodnotami obohatil našu kultúru a zapísal sa do našej národnej histórie.“

„Ján Palárik prekonával príkoria, prekážky a rôzne ťažkosti, ktoré mali mnohokrát aj politické pozadie. Svoje kresťanské učenie, vieru, svoje poslanie, a tak svoje prirodzeno-právne a ľudské zmýšľanie šíril odhodlane, obetavo, s vedomím veľkej zodpovednosti svojho misijného poslania,“ zdôraznil predseda DV MS JUDr. Štefan Martinkovič. V závere svojho príhovoru vyzdvihol: „Palárik napísal mnoho diel, ktorými sa snažil povzbudiť náš národ a dotknúť sa sŕdc ľudí. Daj nech aj my využívame tieto dary vo svojom živote na Tvoju oslavu.“

Následne po ukončení sv. omše predstavitelia obce, hostia a kňazi položili vence k hrobu Jána Palárika. Poďakovanie za organizáciu pietnej spomienky na Jána Palárika patrí starostovi obce, poslancom obecného zastupiteľstva, Matici slovenskej, konkrétne MO MS v Majcichove, no predovšetkým riaditeľovi ZŠ Jána Palárika PhDr. PaedDr. Martinovi Bodisovi, PhD., ktorý so svojimi pedagógmi a žiakmi napĺňa podstatu myšlienky vlastenectva svojou činorodosťou, obetavosťou a skutkami.

L. Klučková

2020-12-17T14:51:30+00:0016 decembra 2020 |Trnavský kraj|
X