Cesta slovenskou Amerikou – výstava srdca


//Cesta slovenskou Amerikou – výstava srdca

V dňoch 15.1.2024 – 16.2.2024  sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline uskutočnila výstava pod názvom  „Cesta slovenskou Amerikou“, ktorej autorkou je PhDr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej, ktorá využila ako hlavný zdroj archívny materiál Krajanského múzea a Archívu Matice slovenskej.

Výstava podáva pútavo slovom i obrazom informácie a fakty o ceste delegácie Matice slovenskej do USA a Kanady v roku 1936. Delegáciu tvorili tajomník Matice slovenskej Jozef Cíger Hronský a historik Konštantín Čulen s manželkami, referent Umeleckého odboru MS Jozef Cincík a referent Národopisného odboru MS Karol Plicka.

Výstavy sa zúčastnil niekoľko stredných škôl zo Žiliny a verejnosť. Pre študentov Stredného odborného učilišťa v Žiline, Súkromnú umeleckú školu v Žiline a pre Strednú školu spoločenského stravovania v Žiline pani riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline pripravila výklad od prípravy, začiatku, cieľu až po samotnú cestu Slovákov – matičiarov za krajanmi na americký kontinent, pričom vychádzala zo spracovaného buletínu autorky pani PhDr. Zuzany Pavelcovej, ktorá naozaj pútavým spôsobom poňala cestu delegácie Matice slovenskej do USA a Kanady v roku  1936. Keďže výstava je veľmi vhodne spracovaná aj vizuálne, vychádzajúc z autentických materiálov, o to viac študenti a návštevníci prijali obsah celkového dojmu výstavy, o čom svedčí aj poďakovanie  pedagógov a študentov za zaujímavú výstavu. Zároveň ocenili, že sa prezentujú aj takéto udalosti, ktoré sú na verejnosti menej známe, o to viac prikladajú vážnosť identite slovenského národa, práve takouto prezentáciou Slovákov v zahraničí.

Spracovala : Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

Foto ilustračné

2024-04-11T10:59:28+00:0011 apríla 2024 |Žilinský kraj|
X