Deti a tradície

Budovať vzťah mladej generácie k vlastným tradíciám a histórii je v súčasnej hektickej dobe náročná úloha a patrí k prvoradým matičným aktivitám. MO a OP Matice slovenskej sa tejto téme venuje dlhodobo, pričom úzko spolupracuje aj s ďalšími kultúrnymi inštitúciami.

V súčinnosti s Hontiansko- ipeľským osvetovým strediskom Veľký Krtíš sa v roku 2020 podarilo realizovať pôvodný zámer projektu Deti a tradície. Jeho hlavným cieľom bolo priblíženie tradičného života minulých pokolení, remesiel, roľníctva, architektúry, gastronómie a iných fragmentov mladej generácii, ktorá už nemá možnosť tieto fakty vidieť v bežnom živote.

Po vzájomnej komunikácii a zosúladení jednotlivých časových a realizačných etáp vznikol spoločný projekt Hontiansky keľavník, ktorý podporil Fond na podporu umenia. Názov je odvodený od lokálneho nárečového tvaru „keľavný“, čo znamená šikovný, usilovný, pracovitý. V rámci projektu je v pláne organizovať pobyty pre žiakov základných škôl z okolia s možnosťou zoznámenia ich s históriou slovanského osídlenia a návštev expozícií tradičného bývania a odievania, kováčskej vyhne, výstavy stabilákov, historickej techniky i pozretia si ukážok tradičnej kuchyne, roľníckych prác a remesiel.

Na jednotlivých stanovištiach si môžu účastníci niektoré aktivity vyskúšať, prípadne ochutnať miestne špeciality. Pobyty mali byť týždenné, ale z dôvodu opatrení kvôli koronavírusu v pilotnej skúšobnej etape organizátori realizovali len jednodňové aktivity pre žiakov škôl z okresu Veľký Krtíš. Počas dňa si mohli deti v Hrušove pozrieť roľnícku techniku, z miestnej kalvárie vidieť široké okolie a spoznať históriu Hontu, vyskúšať si práce s konopami či slamou, oboznámiť sa s prácou uhliarov, kamenárov, kováčov, páleničiarov, pozrieť staré traktory a stabilné motory, ochutnať čerstvý hrušovský lepník a oboznámiť sa s tradičným ľudovým bývaním. Pôvodný termín bol 10 dní, ale sprísnené podmienky ho skrátili na polovicu (konal sa 21. ‒ 25. septembra 2020), takže sa nepodarilo uspokojiť všetkých záujemcov.

Hlavným lektorom bol Ján Brloš z OP MS vo Veľkom Krtíši – Hrušov a organizačným garantom Cyril Páriš z H-IOS. Zaujímavé bolo aj stretnutie sa s miestnymi ľuďmi na jednotlivých stanovištiach. Zúčastnení žiaci i pedagógovia boli so zámerom organizátorov spokojní a prejavili záujem o podobné aktivity i v budúcnosti.

Ján Brloš

smart

2020-10-29T12:16:18+00:0029 októbra 2020 |Banskobystrický kraj, Správy z krajov|
X