Deti z Dúbravky rozveselili starých rodičov počas spomienky na Teréziu Vansovú


//Deti z Dúbravky rozveselili starých rodičov počas spomienky na Teréziu Vansovú

Prajeme vám, aby ste dlho žili a mali veľa sily…“ …odkázali deti svojim starým rodičom

BRATISLAVA-DÚBRAVKA, Kultúrne centrum pri fontáne, 10. október 2022 – Október je mesiacom úcty k starším a práve desiateho októbra to bolo okrúhlych 80 rokov od úmrtia významnej spisovateľky Terérzie Vansovej. MO MS Dúbravky pri príležitosti oboch udalostí zorganizoval kultúrne podujatie, kde vystúpili tak deti z Materskej škôlky Sekurisová, ako aj DÚBRAVSKÝ MATIČIAR, čím došlo k peknému spojeniu vnúčat a starých rodičov.

Hlavnou témou stretnutia bolo 80 výročie Terézie Vansovej, spisovateľky, etnografky, prekladateľky, autorky prvého ženského románu, funkcionárky Živeny, podporovateľky divadla a zakladateľky prvého ženského časopisu na Slovensku Dennica. Jej životopis a dielo predstavila Terka Vizinová z Výboru MO MS Dúbravka, ktorá zároveň podujatie moderovala a organizovala (v spolupráci s Františkom Brunovským).

Pani Vizinová zdôraznila, že išlo o spisovateľku slovenského realizmu, ktorá písala do časopisov Orol, Slovenské národné noviny, ale aj Slovenské pohľady. Opísala tiež jej život, približný obsah jej diel a témy, ktorým sa venovala. Na záver uviedla, že po Terézii Vansovej je pomenovaný aj festival umeleckého prednesu žien Vansovej Lomnička.

V úvode podujatia zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Nasledovalo vystúpenie detí z MŠ Sekurisová pod vedením riaditeľky PaedDr. Silvii Gabrielová a pani učiteliek. Deti si na záver pre svojich starých rodičov, ktorých dojali k slzám, pripravili pesničku, ktorá bola pre mimoriadny úspech opakovaná.

Nasledovalo čítanie ukážky z diela Terézie Vansovej Sirota podhradských v prednese Ľubice Valachovej a vystúpenie DÚBRAVSKÉHO MATIČIARA. Speváci v doprovode harmonikára a ozembuchu zaspievali piesne ako Rodný môj kraj, Slovenské mamičky, Ten dúbravský kostelíček a ďalšie. Podujatie pokračovalo voľnou zábavou a spoločným spevom účastníkov a organizátorov s akordeónom.

 

Deti z MŠ Sekurisova v BA- Dúbravke

2022-10-19T09:49:33+00:0013 októbra 2022 |Bratislavský kraj|
X