Galéria Univerzum hostila súťažné práce a víťazov


//Galéria Univerzum hostila súťažné práce a víťazov

Celoslovenská súťaž žiakov a pedagógov v literatúre, vo výtvarnom umení a v elektronickej tvorbe pod názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva vo svojom 14. ročníku ocenila spolu 41 víťazov. Tohtoročnú záštitu nad podujatím prevzal predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Do súťaže sa zapojili žiaci v 4. kategóriách 2. –  9. ročníka ZŠ spolu s osemročnými gymnáziami príma – kvarta, žiaci zo špeciálnych ZŠ a špeciálnych zariadení a pedagogickí zamestnanci. Slávnostné oceňovanie víťazov ako aj výstava súťažných a výherných prác sa konali v Galérii Univerzum UKF v Nitre.

Vyhlasovateľom súťaže bola po druhý rok Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre. Jej partnermi boli Dom Matice slovenskej v Nitre a Pedagogická fakulta UKF v Nitre. Súťažiaci si mohli vybrať témy spoločné pre všetky pracovné časti i súťažné kategórie –  Počiatky prvého písma na našom území, Veľkomoravská tradícia prítomná v súčasnosti a Obdobie života a panovania Svätopluka (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, úžitkové umenie). Tou, ktorá u žiakov najviac rezonovala boli Počiatky prvého písma na našom území. Pri tvorivom literárnom písaní zaujala aj téma Obdobie života a panovania Svätopluka (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, úžitkové umenie).

Do tohtoročného celoslovenského kola súťaže sa prihlásilo 27 škôl s najväčším zastúpením z Košického, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Odborná komisia tak hodnotila z 350 prozaických diel, poézie, rôznych výtvarných techník, originálnych elektronických nápadov pretvorených bohatej detskej tvorivosti. Súťaž má povzbudzujúci cieľ k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectva, prispieva k sebareflexii národnej identity a upriamuje pozornosť na aktuálne spoločenské témy v kontexte významných historických medzníkov. Podujatie podporili zástupcovia Matice slovenskej, Mesta Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Regionálneho školského úradu v Nitre, TIC Nitra a Úradu vlády SR v zastúpení poradkyni Ivety Galbavej a ctenej hostky pani Magdalény Rúfusovej.

Slávnostné vyhodnotenie úspešných prác sa uskutočnilo v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v Galérii Univerzum sprevádzané moderovaním žiačok ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre Viktóriou Liptayovou a Ninou Šmátralovou. O hudobný program sa postarali študenti Katedru hudby PF UKF v Nitre. Ceny výhercom odovzdali  zakladateľ súťaže a predseda hodnotiacej komisie Martin Bodis spolu s riaditeľkou ZŠ kráľa Svätopluka Alexandrou Ďurišovou. Sme radi, že slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnila väčšina výhercov a osobne si tak prevzali hodnotné ceny aj ocenení žiaci zo vzdialenejších regiónov Slovenska. Zvlášť si ceníme ponuku darčekových zážitkov od partnerov Diecézne múzeum v Nitre, Vazulka – dobroty vo veži a Nové divadlo. Poďakovanie za podporu súťaže patrí mnohým ďalším partnerom.

Podobne ako aj predchádzajúce ročníky, tak aj tento, členovia komisie zhodnotili súťaž obsahujúcu množstvo kvalitných prác a utvrdili sa v praxi, že daná súťaž má svoje opodstatnenie aj v súčasnej technickej dobe. Žiaci a žiačky využili všetku svoju kreativitu a zmysel pre tvorbu zaujímavých diel, nevynímajúc zúčastnených pedagógov.

Vďaka patrí všetkým zúčastneným žiakom a pedagógom i pedagógom, ktorí venovali čas svojim žiakom pri príprave do súťaže, ale aj rodičom prihlásených žiakov.

Paulína Civáňová, Dom Matice slovenskej v Nitre

 

 

Víťazi:

Literárna časť:

1. kategória/2., 3., 4. ročník ZŠ

Poézia:

 1. miesto – Richard Bireš, ZŠ Pribinova, Trebišov, Košický kraj
 2. miesto – Adam Gore, ZŠ Pribinova, Trebišov, Košický kraj
 3. miesto – Sofia Ivinová, Spojená škola, Nitrianske Pravno, Trenčiansky kraj

Próza:

 1. miesto – Lívia Hanuljaková, ZŠ Martinská, Žilina, Žilinský kraj
 2. miesto – Marek Šemrinec, Spojená škola, Nitrianske Pravno, Trenčiansky kraj
 3. miesto – Pavol Soviar, ZŠ Martinská, Žilina, Žilinský kraj

2. kategória/5., 6., 7., ročník ZŠ a príma, sekunda osemročných gymnázií:

Poézia:

 1. miesto – Tatiana Hrinková, ZŠ Michaľany, Košický kraj
 2. miesto – Tomáš Matejovič, ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra, Nitriansky kraj
 3. miesto – Jakub Brišák, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné, Žilinský kraj

Próza:

 1. miesto – Martin Havrlant, ZŠ Rudina, Žilinský kraj
 2. miesto – Sebastián Holos, ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen, Banskobystrický kraj
 3. miesto – Andrea Križanov, ZŠ Vrbové, Trnavský kraj

3. kategória /8., 9., ročník ZŠ a tercia, kvarta osemročných gymnázií:

Poézia:

 1. miesto – Tomáš Frivaldský, ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice, Nitriansky kraj
 2. miesto – Alexandros Gkortsilas, ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra, Nitriansky kraj
 3. miesto – Nela Hrebíková, ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra, Nitriansky kraj

Próza:

 1. miesto – Rebeka Romana Beňová, ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen, Banskobystrický kraj
 2. miesto – Sarah Horňáková, Gymnázium Alejová, Košice, Košický kraj
 3. miesto – Alexandra Cenká, ZŠ s MŠ Hertník, Prešovský kraj

4. kategória / pedagogickí zamestnanci:

Poézia:

 1. miesto – Mgr. Viera Čitbajová, ŠZŠ Vtáčkovce, Košický kraj
 2. miesto – Mgr. Tibor Kováč, ZŠ Krčméryho, Nitra, Nitriansky kraj
 3. miesto – Mgr. Stanislava Štulajterová, ZŠ Výčapy-Opatovce, Nitriansky kraj

Próza:

 1. miesto – Mgr. Jana Ruščáková, PhD., Evanjelická spojená škola internátna, Červenica, Prešovský kraj
 2. miesto – Mgr. Miroslava Gergelová, ZŠ J.A. Komenského, Púchov, Trenčiansky kraj
 3. miesto – neudelené

Výtvarná časť:

1. kategória:

 1. miesto – Monika Faithová – Obdobie života a panovania Svätopluka – ZŠ Martinská, Žilina, Žilinský kraj
 2. miesto – Ema Čičmancová – Veľkomoravská tradícia prítomná v súčasnosti – ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica, Prievidza, Trenčiansky kraj
 3. miesto – Luka Vincent Paľa – Veľkomoravská tradícia prítomná v súčasnosti – ZŠ Švermu, Michalovce, Košický kraj

2. kategória:

 1. miesto – Liliana Korodiová – Obdobie života a panovania Svätopluka – ZŠ Bernolákova, Košice, Košický kraj
 2. miesto – Simona Brišková – Počiatky prvého písma na našom území – ZŠ F. E. Scherera, Piešťany, Trnavský kraj
 3. miesto – Natália Hanesová – Obdobie života a panovania Svätopluka – ZŠ Fábryho, Košice, Košický kraj

3. kategória:

 1. miesto – Nina Komňaťanová – Počiatky prvého písma na našom území – ZŠ Svätý Jur, Svätý Jur, Bratislavský kraj
 2. miesto – Nina Antušová – Obdobie života a panovania Svätopluka – ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce, Košický kraj
 3. miesto – Barbora Macíková – Obdobie života a panovania Svätopluka – ZŠ P. Škrabáka, Dolný Kubín, Žilinský kraj

4. kategória:

 1. miesto – Roman Kóňa – Obdobie života a panovania Svätopluka – ŠZŠ Obrancov mieru, Detva, Banskobystrický kraj
 2. miesto – Ivana Cibuľová – Obdobie života a panovania Svätopluka – ŠZŠ Zápotockého, Hnúšťa, Banskobystrický kraj
 3. miesto – Michal Puška – Obdobie života a panovania Svätopluka – ZŠ Slovenského národného povstania, Sučany, Žilinský kraj

Elektronická časť:

1. kategória:

 1. miesto – Sofia Plassiard – Obdobie života a panovania Svätopluka – ZŠ Sídl. SNP, Galanta, Trnavský kraj
 2. miesto – Róbert Šudík – Počiatky písma na našom území – ZŠ Belehradská v Košiciach, Košický kraj
 3. miesto – Samuel Macko – Počiatky písma na našom území – ZŠ Belehradská v Košiciach, Košický kraj

2. kategória:

 1. miesto – Róbert Hajduk – Obdobie života a panovania Svätopluka – ZŠ T.J.Moussona, Michalovce, Košický kraj
 2. miesto – Laura Šimko – Obdobie života a panovania Svätopluka – Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Rožňava, Košický kraj
 3. miesto – Nela Hrebíková – Obdobie života a panovania Svätopluka – ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra, Nitriansky kraj

 

2023-05-18T15:53:31+00:0018 mája 2023 |Nitriansky kraj|
X