Jeden z mála festivalov na Slovensku, ktorý sa uskutočnil


/, Žilinský kraj/Jeden z mála festivalov na Slovensku, ktorý sa uskutočnil

Rok 2020 bol veľkou ranou pre našu kultúru, mnohé podujatia v rámci celého Slovenska sa v dôsledku pandémie museli zrušiť. Matica slovenská musela rovnako odvolať viaceré podujatia a tento útlm činnosti pociťujeme aj v súčasnosti.

Jedna vec sa predsa podarila, aj keď za prísnych hygienických opatrení ‒ uskutočnil sa už 5. ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Bol to jeden z mála zorganizovaných celoslovenských festivalov na Slovensku, keďže situácia obmedzila drvivú väčšinu podobných podujatí natoľko, že museli byť v roku 2020 úplne zrušené. Festival sa konal v dňoch 10. – 12. septembra v kultúrnom dome v mestskej časti Liptovského
Mikuláša – Palúdzka. Toto výnimočné podujatie zorganizovali Divadelný odbor MS, Dom MS v Liptovskom Mikuláši, mesto Liptovský Mikuláš i Podpolianske osvetové stredisko a výrazne podporili mladí matičiari. Mediálnymi partnermi podujatia boli Rádio Liptov, Slovenské národné noviny a TV Liptov.

V prvý deň festivalu (10. septembra 2020) sa predstavil domáci súbor Matičná divadelná ochotnícka scéna s dramatickým pásmom Život v divadle, divadlo v živote od autora Petra Vrlíka. Pätnásť účinkujúcich nám predstavilo neľahký osud slovenského národovca Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, ktorý stál pri zrode prvej slovenskej požičovne kníh, vydával slovenské kalendáre pre pospolitý ľud, začal s prvými vychádzkami na národný vrchol Kriváňa, stal pri zrode prvého slovenského národného a kultúrneho spolku Tatrín a pri vzniku slovenského ochotníckeho divadla. Práve rok 2020 bol vyhlásený za Rok slovenského divadla a táto hra bola príspevkom mikulášskych matičiarov k tomuto výročiu.

Druhý deň festivalu patril trom divadelným súborom. Ako prvý sa prestavil Divadelný ochotnícky súbor BRAXATORIS z Krupiny. Krupinskí ochotníci zahrali na mikulášskom javisku vtipnú komédiu od českého Autora J. Novotného Kľúče na nedeľu v réžii Stanislava Siebenšticha. V prestávke medzi predstaveniami si divadelníci, ako aj porota pochutnala na divadelnej fazuľovici, ktorú pripravil netradične predseda Krajskej rady MS Žilinského kraja a člen Dozorného výboru MS Milan Stromko. V podvečerných hodinách vystúpilo Divadlo HAVRAN z Rimavskej Soboty s hrou P. Pedrera Španielska noc, tragikomédiou o medziľudských vzťahoch s vážnym podtextom. Na záver vystúpil domáci liptovský súbor z obce Ľubeľa. Ľubeľské ochotnícke divadlo K. O. URBANA sa predstavilo hrou Milana Lasicu a Júliusa Satinského Plné vrecká peňazí. Táto vynikajúca komédia pranierujúca zlé ľudské vlastnosti, ako je napríklad chamtivosť či mamonárstvo, je vždy aktuálna.

Posledný deň festivalu sa niesol v znamení tvorby pre deti. Ako prvé vystúpilo BDS BADIDO z Rimavskej soboty s hrou P. Palíka a Ľ. Šárika pod názvom Boni a čierny snehuliak, pričom sami svoje vystúpenie nazvali ekologickou rozprávkou pre deti. Nasledoval chutný divadelný guľáš, ktorý navarili manželia a matičiari Nemcovci, rodičia podpredsedu MS Mareka Nemca. Ako druhý v tento deň vystúpil Divadelný súbor ZELIENKA zo Zvolena. Predstavili sa dramatizáciou klasickej slovenskej ľudovej rozprávky O sedliačke darebáčke v réžii Milana Krnáča. Detské predstavenia potom vystriedali dve vážne hry. V predvečerných hodinách vystúpil súbor ŠAPO Ploštín s klasickou drámou od Jozefa Gregora Tajovského Matka. V tejto hre je postavený do popredia konflikt matky s dcérou a tiež rozpor medzi osobným šťastím a šťastím rodiny. Ako posledný mal vystúpiť Divadelný súbor z Rimavskej Píly s hrou Ivana Stodolu Jožko Púčik a jeho kariéra. Pre ochorenie hlavného hrdinu sa predstavenie neuskutočnilo, ale predseda Divadelného odboru Marián Lacko z Rimavskej Soboty uviedol svoju monodrámu Žobráci. Táto dráma spojená s jedným hercom, ale aj rôznymi improvizovanými bábkami a vecami znázorňujúcimi jednotlivé postavy, rozpráva o osobnej dráme jednotlivca postaveného na okraji spoločnosti.

Tento festival je špecifický v tom, že ho hodnotí nielen odborná porota (tento rok v nej zasadol Marián Lacko, predseda Divadelného odboru MS, spolu s hercom a redaktorom Pavlom Sedláčkom), ale aj laická trojčlenná porota a nakoniec jednotlivé predstavenia hodnotia aj samotní diváci, a to známkovaním ako v škole od 1 do 5. Potom sa urobí priemer, a ten kto má najlepšiu známku, zvíťazí. Tohto ročníka sa zúčastnilo 8 divadelných súborov, čo bolo najviac počas existencie celého festivalu. Festivalu sa zúčastnilo 63 hercov a počas troch dní jednotlivé predstavenia v obmedzenom počte videlo 540 divákov, pričom sa na organizácii podieľalo spolu 16 dobrovoľníkov. Tento festival je mimoriadny v tom, že sa v ňom prezentuje väčšinou autorské divadlo alebo hry slovenských autorov, čo je v dnešnej komerčnej kultúre ojedinelý zjav. Matica slovenská vždy podporovala pôvodnú slovenskú kultúru, pôvodných slovenských autorov a svojmu poslaniu sa nespreneverila ani v 21. storočí. Putovnú cenu Ivana Stodolu a zlatý pohár si odniesol DS ŠAPO Ploštín. Počas troch dní moderátora a sprievodcu týmto podujatím robil prítomným podpredseda MS a riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec, ktorý mal na starosti aj celkovú organizačnú gesciu nad festivalom. Ako informoval, za všetkých 5 doterajších ročníkov hovoria čísla. Celkovo sa na tomto festivale odprezentovalo 35 inscenácií, ktoré zhliadlo približne tritisíc päťsto divákov.

Matica slovenská aj v čase pandémie dokázala usporiadať hodnotné podujatie, sviatok ochotníckeho divadla. Liptovský Mikuláš sa právom považuje za kolísku slovenského ochotníckeho divadla, pričom prvé sa tu hralo pred 190 rokmi v auguste 1830. Nás môže len tešiť, že aj napriek sťaženým podmienkam v roku 2020 sa nám podarilo usporiadať už piaty, a tak trochu jubilejný ročník. Pevne dúfame, že situácia nám umožní usporiadať 6. ročník bez opatrení, a tým pádom si inscenácie bude môcť pozrieť väčší počet divákov. Tento jediný festival svojho druhu sa stáva významným celoslovenským podujatím a získava si rešpekt a stále miesto u laickej, ale aj odbornej verejnosti.

Peter Vrlík

DMS Liptovský Mikuláš

2021-01-26T19:05:09+00:0026 januára 2021 |Správy z krajov, Žilinský kraj|
X