Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO 28. [...]

V Moldave nad Bodvou si pripomenuli 225. výročie narodenia prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa

Dňa 24.10.2022 sa v Moldave nad Bodvou uskutočnilo slávnostné podujatie venované 225. výročiu narodenia rímskokatolíckeho biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Organizátormi podujatia boli Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou a [...]

2 novembra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|

Národné kalendáre Matice slovenskej na rok 2023

Objednajte si a podporte vydavateľskú produkciu Matice slovenskej Ceny sú v zľave pre členskú základňu Matice slovenskej Národný kalendár 2023. Martin : Matica slovenská, 2022, 344 s. Štefan Haviar a kolektív Cena: 4,00 € (bežná cena: 6,90€) Národný [...]

29 októbra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Národného dejateľa Augustína Horislava Krčméryho si uctili v jeho rodnej obci

V bohatom tohtoročnom matičnom kalendári v rámci Roku odkazu štúrovcov sa program postupne napĺňa. Matica si už uctila veľa významných štúrovských dejateľov ako Janko Kráľ, Ján Franciscy Rimavský, Ján Kalinčiak, Štefan Marko Daxner a mnohých ďalších, ktorí výrazne [...]

Navždy nás opustila predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska Anka Piláriková

22. októbra 2022 nás navždy opustila predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska PaedDr. Anka Piláriková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 27. októbra 2022 o 15.00 hodine na Novom cintoríne v Galante. Výbor Spolku Slovákov [...]

25 októbra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Docent Pavol Parenička ocenený prestížnou Cenou Vojtecha Zamarovského

Tohoročnú Národnú cenu Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu, ktorú udeľuje Klub spisovateľov literatúry faktu, získal známy autor literatúry faktu a literárny vedec Pavol Parenička. Docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej [...]

24 októbra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matica slovenská žiada ministra hospodárstva o radu

V uplynulých dňoch sa Matica slovenská (MS) obrátila na Ministerstvo financií SR (MF SR) a Ministerstvo kultúry SR (MK SR), aby pomohli ustanovizni vykryť nedostatok rozpočtových zdrojov, ktoré jej chýbajú na pokrytie nových zálohových faktúr Domom MS [...]

13 októbra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

200. výročie narodenia Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Matica slovenská si v spolupráci s o. z. J. Hrebendovej-Bórikovej pripomenula 200. výročie narodenia Ľudovíta Jaroslava Šuleka SOBOTIŠTE, 9. október 2022 – Občianske združenie J. Hrebendovej-Bórikovej, predstavitelia obce, evanjelickej cirkvi a Matica slovenská (v zastúpení tajomníka Petra Schvantnera) [...]

13 októbra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Trnavský kraj|

Nové Zámky spomínali na 260. výročie narodenia Antona Bernoláka

Slávnostná svätá omša venovaná 260. výročiu narodenia Antona Bernoláka Výnimočný duchovný zážitok poskytla veriacim slávnostná svätá omša vo Farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Nových Zámkoch venovaná rímskokatolíckemu kňazovi, jazykovedcovi, výraznej osobnosti našich národných dejín a národného [...]

12 októbra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Nitriansky kraj|

Výberové konanie pre Dom MS Bardejov, ktorý bude zriadený k 1. 1. 2023

Matica slovenská podľa ustanovení Zásad výberových konaní na vedúce funkcie pracovísk, útvarov a ústavov Matice slovenskej zo dňa 1. 2. 2014  v y h l a s u j e  výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca  Obsadzované miesto: riaditeľ Domu [...]

12 októbra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Prešovský kraj|

Matica si pripomenula výročia mnohých osobností na vedecko-populárnych podujatiach

Po celoslovenskej vedeckej konferencii k ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV, ktorú organizovala Matica slovenská, sa doslova roztrhlo vrece s podobnými podujatiami. Hneď nasledujúci týždeň sa v Kysuckom múzeu v Čadci konala vedecká konferencia venovaná osobnosti Jána Palárika, ktorý oslavuje [...]

12 októbra 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X