Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Zomrel profesor Július Bartl

Vo veľkonočnom týždni v utorok 19. apríla 2022 zomrel v Bratislave krátko pred svojimi 85. narodeninami  významný slovenský historik – matičiar – prof. PhDr. Július Bartl, CSc. Od obnovenia Historického odboru MS v roku 1992 [...]

Dvesto rokov od narodenia Janka Kráľa si pripomenieme kultúrou, divadlom i turistikou

Kultúrne, divadelne, hudobne a dokonca turisticky si verejnosť pripomenie dvojsté výročie narodenia jednej z najvýraznejších postáv štúrovského hnutia Janka Kráľa. Najviac podujatí bude prebiehať v jeho rodisku v Liptovskom Mikuláši. „Janko Kráľ je nám známy predovšetkým ako básnik, búrlivák [...]

Šatnica Matice slovenskej v Martine sa sťahuje do nových priestorov

Šatnica Matice slovenskej opúšťa centrum Martina a sťahuje sa do modernejších priestorov v blízkosti zimného štadióna. Pre verejnosť pripravuje slávnostné znovuotvorenie. Matičná šatnica sa v máji sťahuje zo Škultétyho ulice, kde sídlila v blízkosti svojej materskej budovy Matice [...]

Víťazi celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva sú už známi

Hodnotiaca komisia 13. ročníka súťaže vyberala víťazov v desiatich súťažných kategóriách z prijatých 260 literárnych, výtvarných a elektronických diel. Zaujali práce s originálnym prístupom k téme s prihliadaním na štýl písania, výber jazykových prostriedkov, osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienku diela a jej [...]

Vedecká konferencia Matice slovenskej má ambíciu priniesť nový pohľad na štúrovskú generáciu

Nové trendy v pohľade na štúrovcov má ambíciu priniesť vedecká konferencia Matice slovenskej s názvom Odkaz štúrovskej generácie. Uskutoční sa v septembri tohto roku ako vyvrcholenie Roka odkazu štúrovcov 2022. „Štúrovská generácia je bezkonkurenčne najvýznamnejšou generáciou v celých [...]

Matičiari krajanom: Solidarita a vzájomná podpora

I napriek obmedzeným možnostiam hmotnej podpory krajanov sa Matica slovenská snaží plniť všetky požiadavky, ktoré jej krajania počas roka pravidelne adresujú. Primárne pristupuje k plneniu požiadaviek prijatých na zasadaní jej najvyššieho poradného orgánu pre krajanskú problematiku – [...]

5 apríla 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|

Matičnú Povesťovú mapu Slovenska obohatili Zbojníci a Skalná kráľovná

Vydavateľstvo Matice slovenskej prináša deťom, ale aj dospelým dve nové knihy povestí zo svojej série Povesťová mapa Slovenska. Na knižnom trhu už nájdete Zbojníkov i Skalnú kráľovnú. Historik a spisovateľ František Kreutz zozbieral čriepky príbehov o zbojníkoch [...]

V Spišskej Novej Vsi si pripomenuli 83. výročie Malej vojny z marca 1939

Dňa 24. 3. 2022 sa v meste Spišská Nová Ves konala pietna spomienková slávnosť pri príležitosti 83. výročia tzv. Malej vojny z marca 1939, kedy maďarské letectvo zaútočilo na toto krásne mesto na Spiši. Organizátormi podujatia boli [...]

28 marca 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|

V Budapešti odhalili pamätnú tabuľu Jozefovi Karolovi Viktorinovi

Dielo Jozefa Karola Viktorina od 20. marca 2022 trvalo pripomína v kostole sv. Anny v Budapešti nová pamätná tabuľa. Práve tu, na adrese vtedajšej nemeckej farnosti pôsobil J. K. Viktorin ako kňaz v rokoch 1856 – 1866. Slávnostnej [...]

25 marca 2022 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|

205. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

„Naše osobné lósy a osudy v návaloch vekov budú isto rozmanité, ale čože nám tu do osobnosti, keď ide o celok. Ja, kdyby dnes prišlo umreť, vďačne rozlúčim sa so svetom, lebo môžem povedať, že [...]

Matica slovenská spracovala archívny fond Slovákov žijúcich v Maďarsku

Ústredné pracovisko Matice slovenskej pre krajanskú problematiku – Krajanské múzeum MS (KM MS) – plní úlohy aj pri budovaní a udržiavaní dokumentačného strediska Slovákov žijúcich v zahraničí. Začiatkom roka dokončilo práce na inventarizácii fondu Slovákov žijúcich [...]

Pred dvesto rokmi sa narodil národný buditeľ Jozef Karol Viktorin

Matica slovenská si v rámci Roka odkazu štúrovcov 2022 pripomína 200. výročie národnej osobnosti a katolíckeho kňaza Jozefa Karola Viktorina. V jeho rodnej obci Zavar pripravuje v spolupráci so samosprávou kultúrne podujatie s odhalením pamätnej [...]

X