Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Galéria osobností Novohradu

V Dome Matice slovenskej v Lučenci sa 17. decembra konalo spoločenské podujatie, ktoré obsahovalo tri základné zámery. V prvom rade išlo o odhalenie Galérie osobností Novohradu, ďalej bol predmetom aj krst knihy Janky Beránekovej s názvom Dotkli sa Novohradu a okrem [...]

Vyšla nová publikácia venujúca sa krajanskej problematike

Analýza starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí z pohľadu Matice slovenskej a odborníkov na krajanskú problematiku z Chorvátska, Čiernej Hory, Poľska a Srbska Dopyt po posilnení, lepšom plánovaní, cieľavedomejšej politike v oblasti starostlivosti SR o [...]

16 januára 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|

Výstava o Eve Kristinovej v Piešťanoch

Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. st. a začiatku 21. st. Predstavme si ju v televíznej inscenácii Kubo, v televíznom filme Rysavá jalovica, v televíznej adaptácii rovnomenného románu Zuzky Zgurišky Bičianka z doliny či [...]

Matičiari z Galanty a okolia si pripomenuli 27. výročie vzniku SR Novoročným koncertom

Dňa 10. januára 2020 podvečer sa zišli matičiari, sympatizanti a obyvatelia Galanty, aby si tradičným Novoročným koncertom uctili významný štátny sviatok – 27. výročie vzniku SR. Tak ako sa vždy v lete stretávajú na pôde Domu MS [...]

Hrdí na jubilujúcu obec i 80. výročie vzniku MO MS v Ličartovciach

Je to tak. 80 rokov je v obci Ličatovce Miestny odbor. Existuje len z dobroty a obetavosti jeho členov, no hlavne výboru. Päť ľudí sa musí postarať o to, aby sa stretnutie matičiarov vôbec mohlo [...]

Tradičný XXII. ročník Slovenského Betlehemu v Užhorode

Dňa 14. decembra 2019 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXII. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2019. Jeho organizátorom, ako i minulé [...]

Rok 2020 ‒ aj rokom realizácie cieľov, matičného programu a stanovených úloh

Vážené matičiarky, matičiari a sympatizanti Matice slovenskej! Chcem sa  na úvod  slovkom či dvoma vrátiť  k uplynulému roku 2019,  v ktorom sme  vykonali veľa práce pri  napĺňaní  matičných plánov a konkrétnych úloh, predovšetkým na úrovni  miestnych, záujmových  a vedeckých [...]

4 januára 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Novoročné prianie predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera

Slovensku, našej drahej vlasti, v roku 2020 želám, aby sa vo verejnom živote i medziľudských vzťahoch podporovali skutočné, stáročiami overené hodnoty. Prajem si, aby si slovenský národ viac vážil dedičstvo, odkaz i obetavosť našich predkov. Veď Matica [...]

1 januára 2020 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Novoročné želanie Evy Kristinovej

Novoročné želanie Evy Kristinovej, predsedníčky honoris causa o. z. DEDIČSTVO OTCOV   K 27. výročiu vzniku našej druhej Slovenskej republiky jej z celého srdca i duše želám: Aby sme my, jej občania konečne dozreli v pravé a nezištné vlastenectvo. Aby [...]

Matičný rok 2019 znamenal úspešné projekty národnej kultúry a knižných publikácií, rok 2020 bude Rokom národnej identity

Matica slovenská uzatvára rok 2019 ako Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej bilancovaním svojej širokospektrálnej činnosti. Budúci rok 2020 vyhlásila za Rok národnej identity. Na ustanovizeň čakajú nové výzvy aj opätovná snaha o systémové riešenie účelovej dotácie [...]

20 decembra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matica slovenská praje požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020

Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej ukončujeme želaním požehnaných Vianoc a šťastného nového roka 2020. Matica slovenská vám praje pokojné prežitie týchto krásnych sviatkov a v roku 2020, ktorý vyhlásila za Rok národnej identity, veľa zdravia, [...]

19 decembra 2019 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Vo Vranove nad Topľou odhalili pamätník venovaný 100. výročiu oslobodenia mesta v roku 1919

Matica slovenská uzavrela rok 2019 ako Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej slávnostným odhalením pamätníka venovaného 100. výročiu oslobodenia mesta Vranov nad Topľou a jeho začlenenia do prvej Česko-Slovenskej republiky v roku 1919. Podujatie usporiadala Matica [...]

X