Oblastné pracovisko Topoľčany


/Oblastné pracovisko Topoľčany

Poverený správou Oblastného pracoviska MS Topoľčany je Dom MS v Nitre

Mgr. Veronika Bilicová

 

kontakt: 037/381 28 50, 0918/113 212

 dms.nitra@matica.sk

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Topoľčany

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) v Topoľčanoch bolo rozhodnutím Výboru Matice slovenskej zriadené v roku 2001. OP MS v Topoľčanoch spolupracuje predovšetkým s MO MS v okrese Topoľčany a spolupracuje a metodicky usmerňuje ich činnosť v príslušných obciach. Tá je zameraná a úzko spätá so životom ich obyvateľov. V prípade klubov Mladej Matice pracuje v celom Nitrianskom kraji a s presahom do Trenčianskeho kraja.
OP MS sa orientuje predovšetkým na prácu s mladými ľuďmi prostredníctvom voľnočasových aktivít (šport, kultúra, oddych) ale i pre širokú verejnosť s organizovaním kultúrno – spoločenských podujatí.
OP MS má v správe verejne prístupnú knižnicu nachádzajúcu sa v priestoroch OP MS v Topoľčanoch.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity OP MS patria:

 • Zimná matičná olympiáda OMM – celoslovenské podujatie,
 • Mestská sálová futbalová liga OMM v Šuranoch,
 • Matičný volejbalové, futbalové a basketbalové turnaje,
 • Turistické výlety na Tríbeč, Panskú Javorinu, Vtáčnik, Ďumbier, Kriváň (v roku 2003 pri 140. výročí Matice slovenskej sme s kolegami z Lučenca, L.Mikuláša, Šurian, Šale a Štiavnických Baní osadili nový dvojkríž na vrchole), Gerlach, a v iných lokalitách Slovenska,
 • Stavanie Mája v Topoľčanoch a okolitých obciach,
 • Poznávací výlet cez kostolík sv. Juraja na Marhát – historický exkurz,
 • Deň Matiek,
 • Letná olympiáda Žochárov,
 • Stretnutie mladých na Dražovskom kostolíku a Zobore – historický a poznávací výlet,
 • Stretnutie mladých na Sitne (Národný výstup na Sitno),
 • Matičný ekotábor v Hrušove na podporu tradičnej kultúry (celoslovenské podujatie) – Hontianska paráda,
 • Mládežnícke plesy,
 • Študentské športové hry – pre stredné školy ku Dňu študentstva,
 • Študentské kultúrne hry – pre stredné školy ku Dňu študentstva,
 • Kolkársky turnaj OMM – Memoriál Petra Škultétyho,
 • Korešpondenčné vedomostné súťaže pre školy a verejnosť,
 • Výstavy diel autorov z Topoľčian a okolia,
 • Mikuláš pre deti,
 • Deň detí,
 • Vatry zvrchovanosti,
 • Športové popoludnia.

2022-05-03T14:31:04+00:002 mája 2022 |
X