Pocta pre Jelu Krčméry-Vrteľovú…


//Pocta pre Jelu Krčméry-Vrteľovú…

Vo štvrtok, 28. 11. 2019 o 18. hod., sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnil záverečný koncert štvrtého ročníka projektu Klasika na scéne s názvom „Mladí interpreti mladým“. Koncert bol venovaný turčianskej rodáčke, mezzosopranistke a libretistke, dcére Štefana Krčméryho Jele Krčméry-Vrteľovej. Koncert sa uskutočnil pri príležitosti jej životného jubilea.

Turčanom, a predovšetkým Príbovčanom nie je potrebné predstavovať túto významnú rodinu v našich dejinách. Predkami Jely Krčméry boli mimoriadni predstavitelia slovenského národného života v dvadsiatom storočí. Otec Štefan Krčméry (* 1892 Mošovce † 1955 Pezinok), syn evanjelického farára, študent evanjelickej teológie, bol slovenský básnik, literárny historik a kritik, publicista, prekladateľ, tajomník Matice slovenskej a jeden zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. 10. 1918. Štefan Krčméry 28. 8. 1920 v príbovskom evanjelickom a. v. kostole uzavrel manželský zväzok s našou rodáčkou Helou Karlovskou (* 1902 Príbovce † 1970 Bratislava), dcérou veľkostatkára Ivana Karlovského, predstaviteľa slovenského národného života, ako aj signatára Martinskej deklarácie. Hela Karlovská-Vrteľová, teta „Hela“, ako ju neskôr poznala slovenská kultúrna verejnosť, bola znamenitá rozhlasová rozprávkarka, ktorá priťahovala umeleckým slovom k rozhlasovému vysielaniu niekoľko generácií detí, pravidelne vysielanými, sugestívne prednesenými slovenskými národnými i vlastnými rozprávkami.

Aj osobnosť Jely Krčméry-Vrteľovej (* 7. 1. 1924 Martin) si zaslúži našu pozornosť pre široké pole jej umeleckého pôsobenia od hudby (opera, koncertné umenie) po literatúru (autorka kníh, spolulibretistka, prekladateľka libriet). Spolu so spisovateľkou Hanou Zelinovou sa v roku 1989 zaslúžili o znovuzrodenie spolku Živena (pôvodne založený v roku 1869 ako Spolok slovenských žien s cieľom šíriť vzdelávanie slovenským ženám). Práca veľkej dámy slovenskej opery Jely Krčméry-Vrteľovej zostáva v pamäti národa ako nezabudnuteľný poklad.

Počas koncertu vystúpila sólistka Opery Moravského divadla Olomouc, sopranistka Radoslava Müller, klaviristka Vendula Nováková a violončelistka Kristýna Dvořáková a zaznel výber zo svetovej opernej, kantátovej i inštrumentálnej tvorby autorov Johanna Sebastiana Bacha, Giuseppe Verdiho, Leoše Janáčka a ďalších. Umelecké slovo predniesla členka činohry Slovenského komorného divadla Martin Zuzana Rohoňová.

Hlavným organizátorom projektu bolo Štúdio Pivnica a spoluorganizátorom Združenie turčianskych muzikantov. Projekt bol realizovaný s finančným prispením mesta Martin, v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine a Vinotékou Sommelier Martin. Autor a dramaturg projektu bol Vladimír Šlepec.

Jela Krčméry-Vrteľová

(* 7. 1. 1924 Martin)

V rokoch 1935 – 1943 študovala na gymnáziu a v rokoch 1945 – 1948 na konzervatóriu v Bratislave, 1948 – 1950 na hudobnej akadémii v Ríme. V rokoch 1946 – 1952 pôsobila ako sólistka Opery Slovenského národného divadla (SND). V rokoch 1952 – 1966 bola lektorkou opery a redaktorkou divadelných publikácií SND, v rokoch 1966 – 1967 dramaturgičkou Čs. televízie, od 1967 znova redaktorkou a od 1971 dramaturgičkou Opery SND v Bratislave. Neskôr sa začala pre svoje literárne schopnosti venovať libretistickej činnosti. Je autorka a spoluautorka libriet k operám T. Andrašovana Figliar Geľo (1958), E. Suchoňa Svätopluk, M. Kořinka Ako šlo vajce na vandrovku (obe 1960) a ďalšie. Ako prekladateľka z taliančiny, francúzštiny a nemčiny pretlmočila beletristické diela, ale hlavne veršované drámy (od V. Huga, C. Goldoniho, B. Brechta a iných) a početné opery (od J. Haydna, W. A. Mozarta, V. Belliniho, G. Verdiho, G. Pucciniho, J. Offenbacha, B. Bartóka, L. Janáčka a ďalších). Vydala albumy klasických, operných, zborových a iných piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, Slov. filharmóniou, divadelnými scénami, novinami a časopismi (od 1953 redaktorka Javiska). V roku 1997 vydala zbierku veršov a poetických čŕt Nokturná a pastorále a v roku 2002 memoáre Preletím ponad život.

Ľubomír Žila / 28. 11. 2019, foto: Katarína Konrádová a internet.
Zdroj: Vladimír Šlepec – Významné vokálne osobnosti regiónu Turiec

2019-12-06T11:34:03+00:006 decembra 2019 |Nezaradené|
X