V Ivanke pri Nitre si pripomenuli začiatky matičnej činnosti


//V Ivanke pri Nitre si pripomenuli začiatky matičnej činnosti
  1. 2. 2019 Ivanka pri Nitre

 

Na sté výročie od oživotvorenia našej národnej svetlice – Matice slovenskej nezabúdajú mnohé miestne odbory. V obnovenej Matici boli v roku 1919 zakladané prvé miestne odbory, ktoré mohli byť aktívne len do roku 1951. Členská základňa bola opätovne obnovená na krátky čas v roku 1968 a znova až po roku 1989. Päťdesiate roky 20. storočia sú obdobím, keď sa začínajú písať aj dejiny matičiarov v Ivanke pri Nitre. Dňa 17. februára 1949 sa konalo Zakladajúce valné zhromaždenie miestneho odboru MS, jeho zvolávateľom bol Šimon Gallo.

Ivanskí matičiari si 70. výročie založenia svojho miestneho odboru pripomenuli slávnostnou výročnou členskou schôdzou a akadémiou, ktoré sa konali takmer presne na výročie svojho vzniku – 16. februára 2019. Po zhodnotení činnosti za rok 2018, po ocenení jubilantov a predstavení hlavných podujatí v roku 2019 sa postupne sála kultúrneho domu napĺňala účinkujúcimi. Slávnostnú akadémiu otvorilo vystúpenie žiakov z miestnej základnej školy, s ktorou má MO MS úzku spoluprácu. Úvod podujatia bol venovaný prehľadu dôležitých medzníkov v histórii Matice slovenskej a Miestneho odboru Ivanka pri Nitre doplnené vizuálnou prezentáciou. V návratoch do minulosti si v referáte matičiari pripomenuli prvého predsedu, dekana a farára Šimona Galla a podpredsedov Ľudovíta Rapoša, riaditeľa strednej školy, a Štefana Kondela, riaditeľa národnej školy. Na základe úpravy Ústredia ochotníckych divadiel pri Matici slovenskej bol pod MO MS pri jeho vzniku zaradený aj Divadelný odbor MO MS v Ivanke pri Nitre. Dňa 30. augusta 1951, tak ako aj ostatné matičné odbory na Slovensku, stihol aj tento MO nepriaznivý osud politicko-spoločenského režimu. Zánik MO však neznamenal aj ukončenie činnosti pracovných súborov a krúžkov, a to divadelného, speváckeho, hudobného či čitateľského. Činnosť MO MS Ivanka pri Nitre sa znovuobnovila 22. marca 1992 na čele s predsedom Mariánom Čičom. Vo funkcii predsedov následne pôsobili Kvetoslava Bečková, Gašpar Poláček a od roku 2010 ho vedie súčasná predsedníčka Margita Račková. Posledných troch menovaných v rámci podujatia matičiari slávnostne ocenili ďakovnými listami. Predsedníčka Margita Račková za svoju dlhoročnú činnosť získala Pamätný list predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a za Miestny odbor MS Ivanka pri Nitre zároveň z rúk riaditeľky Domu MS v Nitre Veroniky Bilicovej prevzala Cenu Matice slovenskej – striebornú medailu. V. Bilicová vo svojom referáte zvlášť vyzdvihla, že MO MS sa aktívne podieľa na kultúrnom dianí obce. Medzi súčasné stabilné podujatia patrí aj dôležité poslanie v zachovávaní a šírení regionálnej histórie a miestnych dejín. Tento rok bude MO organizátorom už 12. ročníka detskej recitačnej súťaže poézie i prózy Myrtina Ivanka, čím nielenže podnecuje záujem detí a mládeže na hlbšie poznanie slovenskej literatúry, vytvára priestor na prezentáciu a rozvoj recitačných a prednesových schopností, ale aj výrazne zvyšuje povedomie o spisovateľke, ktorá žila práve v Ivanke pri Nitre a svojou spisbou bola sprostredkovateľkou národno-obrodzovacieho procesu na prelome 19. a 20. storočia. Okrem toho sa odbor stará aj o miesto jej posledného odpočinku na obecnom cintoríne. MO MS tiež v roku 2003 vyhotovil a umiestnil pamätnú tabuľu rímskokatolíckemu kňazovi a národnému buditeľovi pôsobiacemu v tunajšej farnosti v rokoch 1836 – 1845 Matejovi Tučkovi a stará sa o úpravu jeho hrobového miesta. Súčasťou každoročných spomienok na osobnosť M. Tučka bude tento rok odbor obnovovať pamätnú tabuľu a pri príležitosti jeho 220. výročia narodenia, ktoré sme si pripomínali minulý rok, zorganizuje slávnostné spomienkové podujatie.

Prítomní členovia Matice slovenskej a hostia sa po časti mapujúcej históriu odboru plynulo preniesli do súčasného fašiangového obdobia plného hudby a tanca, ktorým ho sprevádzali folklórne a spevácke skupiny – domáca Ivančanka, Janíkovská studnička a Šuriančanka.

Poďakovanie na príprave slávnostnej akadémie v mene predsedníčky M. Račkovej patrí: A. Černíkovej, Z. Felderovej, M. Račkovi, P. Pintérovi, D. Vaškovej, J. Sládečkovi, M. Balážimu, manželom Oršulovým, N. Rechtorisovej a V. Bilicovej.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre
Autor fotografií: Oľga Sklenková

Otvorenie výročnej členskej schôdze, spoločné spievanie hymny MS „Kto za pravdu horí“

Žiaci ZŠ Ivanka pri Nitre otvorili slávnostnú akadémiu

Spoločné účinkovanie hosťujúcich skupín SSk Ivančanka a Janíkovská studnička

Spoločné účinkovanie hosťujúcich skupín SSk Ivančanka a Janíkovská studnička

Domáca Spevácka skupina Ivančanka

Domáca Spevácka skupina Ivančanka

 

Časť organizačného výboru: zľava J. Oršulová, Z. Felderová, M. Račková, A. Černíková, V. Bilicová

Časť organizačného výboru: zľava J. Oršulová, Z. Felderová, M. Račková, A. Černíková, V. Bilicová

 

Bývalý predseda MO MS Ivanka pri Nitre G. Poláček so súčasnou predsedníčkou M. Račkovou /vpravo/ a riaditeľkou Domu MS v Nitre V. Bilicovou

Bývalý predseda MO MS Ivanka pri Nitre G. Poláček so súčasnou predsedníčkou M. Račkovou /vpravo/ a riaditeľkou Domu MS v Nitre V. Bilicovou

2019-03-02T11:24:32+00:002 marca 2019 |Nezaradené|
X