Pripomenuli sme si 190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania


/, Prešovský kraj/Pripomenuli sme si 190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania

Matica slovenská spolu s mestom Vranov nad Topľou a obcou Haniska pri Prešove si 10. a 11. septembra 2021 pripomenula 190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania. Výročie už pripomína aj nová pamätná tabuľa priamo na námestí vo Vranove nad Topľou.

Dlhodobé bezprávie páchané na slovenských roľníkoch, chudoba a žiadne sociálne istoty. Takto by sa dali charakterizovať roky, ktoré predchádzali roľníckej vzbure v roku 1831. Z hľadiska našich dejín bolo Východoslovenské roľnícke povstanie najväčším a najmasovejším protifeudálnym vystúpením Slovákov vôbec.

Povstanie bolo nakoniec potlačené vojenskou silou a štatariálne súdy na východnom Slovensku vyniesli spolu až 119 rozsudkov smrti oproti 24 obetiam z privilegovaných vrstiev. Povstanie pripravovala tajná Hornouhorská sedliacka konfederácia. Proti uhorskej šľachte povstali slovenskí richtári a roľníci – spolu 160 obcí a vyše 40 000 vzbúrencov.

Na podujatí vo Vranove nad Topľou, ktorým si uctili výročie tejto vzbury slovenských roľníkov a richtárov z horúceho leta 1831, sa zúčastnili aj starostovia tých obcí, ktoré sa priamo zapojili do povstania. Išlo o starostov obcí Bystré, Čierne nad Topľou, Jastrabie nad Topľou, Kladzany a Komárany. Prítomná bola i starostka obce Zemplínska Teplica Jozefína Uháľová, kde povstanie zažalo prvú iskru 28. júla 1831. Nechýbal ani starosta obce Nižný Žipov Ján Garbár, odkiaľ pochádzal legendárny vodca vzbury Michal Pavuk. Toto meno je do dnešných dní známe vďaka priamym potomkom Jánovi Pavukovi a jeho bratovi Michalovi Pavukovi, ktorý sa pripojil k zhromaždeniu.

Súčasťou podujatia bolo dramatické vystúpenie matičného divadelného kolektívu o udalostiach spojených s roľníckym povstaním Slovákov z roku 1831 s názvom Kuruci, do zbrane!. Po ňom odhalili pamätnú tabuľu primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan a predseda MS Marián Gešper. Tabuľa má  jeden unikát. Je prvou tabuľou, ktorá sa obsiahlejšie venuje príčinám a priebehu vzbury a sú na nej aj mená najvýznamnejších organizátorov revolty z roku 1831.

Na druhý deň 11. septembra 2021 si matičiari spolu s obcou Haniska a jej starostom Ladislavom Šimkovičom pripomenuli toto významné výročie priamo pri pamätníku Východoslovenského roľníckeho povstania na vrchu Furča, kde vystúpila folklórna skupina Záborský zo Župčian a báseň predniesla Mária Murdzíková. Tento monumentálny pamätník, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, nie je v najlepšom stave. Schody vedúce k pamätníku na vrchu Furča, ako aj schody vedúce k súsošiu i samotné súsošie potrebujú renováciu. Rovnako by pamätníku potreboval aj osvetlenie, aby ho bolo vidieť zo širokého okolia, čo bolo zámerom jeho výstavby v roku 1938. Kultúrny program zahŕňal okrem dramatickej scénky aj vystúpenia folklórnych súborov Javorina z Malého Šariša, Fincičanki z Fintíc  a Rozmarija. V priestore country areálu, ktorý bezplatne zapožičali manželia Luterančíkoví, vystúpila folklórna speváčka Marianna Železná známa aj z programu Zem spieva.

Text: Peter Schvantner
Foto bude doplnené: Mesto Vranov nad Topľou

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/287001#2460 reportáž z podujatia v čase od 41.03 min.

X