Faktúry 02-2018


/Faktúry 02-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
POK 201802 218020 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218021 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218022 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218023 112371802 LMT, a.s. 322,61 teplo 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218024 3647663302 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218025 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218026 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218027 72202 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218028 72202 MV SR Centrum podpory BB 40,90 energie, služby 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218029 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218030 17902702 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218031 84005202 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218032 140002 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218033 179027 MOMS 430,00 nájom, energie, internet 02,03/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218034 6210138500 Stredoslovenská ener 733,00 el. energia 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218035 6212122500 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218036 6212123500 Stredoslovenská ener 118,00 el. energia 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 1180037 6318203600 Stredoslovenská ener 25,00 el. energia 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218038 6211104700 Stredoslovenská ener 40,00 el. energia 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 1180039 6058803702 Stredoslovenská ener 35,00 el. energia 02/18 12.02.2018 22.02.2018
POK 201802 218040 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 02/18 12.02.2018 22.02.2018
FT1 201802 1180029 11495090 Orange Slovensko a.s 68,50 mobilný telefón Huawei P10, LG X Power2 05.02.2018 08.02.2018
FT1 201802 1180030 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 43,00 internet 02/18 05.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180031 20180256 Mesto Martin 1,00 nájom na rok 2018 05.02.2018 28.02.2018
FT1 201802 1180032 18009 Unico Martin s.r.o. -201,20 energie 2017 05.02.2018 14.02.2018
FT1 201802 1180033 18022 Unico Martin s.r.o. 4827,00 nájom 1. Q. 2018 05.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180034 18023 Unico Martin s.r.o. 2367,74 energie 1. Q. 2018 05.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180035 1021800325 Brantner Fatra s.r.o 165,41 prenájom VKK 05.02.2018 12.02.2018
FT1 201802 1180036 7449864139 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 10,05 el. energia 02/18 05.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180037 7541303886 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 108,99 el. energia 02/18 05.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180038 7541303885 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 38,90 el. energia 02/18 05.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180039 7449863565 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,43 el. energia 02/18 05.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180040 7541303884 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 120,14 el. energia 02/18 05.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180041 2180049 Ekono-Print,s.r.o. 24,00 menovka k portrétom 05.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180042 2018101 Jarmila Tarajčáková – Art & Re 1822,00 odborné ošetrenie zbierkových predmetov 05.02.2018 28.02.2018
FT1 201802 1180043 10180049 FORK, s.r.o. 15,62 erráta 05.02.2018 26.01.2018
FT1 201802 1180044 180092 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 01/18 05.02.2018 20.02.2018
FT1 201802 1180045 2181101240 SOZA 22,80 autor. odmena za licenciu – použ. hudob. diel 05.02.2018 13.02.2018
FT1 201802 1180046 38300492 SOFTIP 72,00 seminár – ZDF 918004 05.02.2018 13.02.2018
FT1 201802 1180047 20180937 AJFA + AVIS, s.r.o. 54,90 Čo má vedieť mzd. účtovníčka 2018 05.02.2018 03.02.2018
FT1 201802 1180048 318010 Xion, s.r.o. 53,94 prém. balík, doména oroltatransky.sk 05.02.2018 25.01.2018
FT1 201802 1180049 901561802 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 02/18 06.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180050 180100018 SMM Holíč s.r.o. 92,76 energie 01-03/18 07.02.2018 03.03.2018
FT1 201802 1180051 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 02/18 08.02.2018 21.02.2018
FT1 201802 1180052 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 01/18 08.02.2018 08.02.2018
FT1 201802 1180053 12018 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 01/18 08.02.2018 16.02.2018
FT1 201802 1180054 12018 YUVENES INFOART 400,00 vystúpenie FS – 25. výročie vzniku SR 09.02.2018 01.03.2018
FT1 201802 1180055 4504190118 Martinská teplárenská,a.s. 2724,70 teplo 01/18 09.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180056 4503110118 Martinská teplárenská,a.s. 649,94 teplo 01/18 09.02.2018 15.02.2018
FT1 201802 1180057 180100002 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 01/18 09.02.2018 16.02.2018
FT1 201802 1180058 1181100076 Neografia,a.s. 467,22 Slovenské pohľady 02/18 09.02.2018 21.02.2018
FT1 201802 1180059 1729013059 Stoklasa textilní galanterie 10,52 galenterny tovar 09.02.2018 06.02.2018
FT1 201802 1180060 3018907327 DOXX – Stravné lístky 4949,98 stravné lístky 09.02.2018 10.03.2018
FT1 201802 1180061 9001095304 Slovenská pošta a.s. 3025,72 poštovné SNN 01/18 13.02.2018 23.02.2018
FT1 201802 1180062 9001094985 Slovenská pošta a.s. 837,90 poštovné 01/18 13.02.2018 21.02.2018
FT1 201802 1180063 1123701801 LMT, a.s. 169,57 teplo 01/18 13.02.2018 23.02.2018
FT1 201802 1180064 380010 trezorservis.sk, s.r.o. 59,00 oprava trezora 13.02.2018 09.03.2018
FT1 201802 1180065 401800473 PAPERA s.r.o. 404,48 kancelárske a čistiace potreby 15.02.2018 06.03.2018
FT1 201802 1180066 20180116 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 301,44 právne služby 01/18 15.02.2018 19.02.2018
FT1 201802 1180067 2018023 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 02/18 19.02.2018 22.02.2018
FT1 201802 1180068 618 Peter Horňák – PH studio 850,00 videoreportáže 19.02.2018 13.02.2018
FT1 201802 1180069 21807 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 245,00 oprava Škoda Fabia MT274BX 20.02.2018 23.02.2018
FT1 201802 1180070 11495090 Orange Slovensko a.s 13,50 mobilný telefón Nokia 230 20.02.2018 01.03.2018
FT1 201802 1180071 11495090 Orange Slovensko a.s 915,50 mobilné poplatky 02/18-03/18 22.02.2018 08.03.2018
FT1 201802 1180072 2018040 TECO – Ing. Ján Králik 140,00 komponenty wifi 22.02.2018 06.03.2018
FT1 201802 1180073 103492018 ELETUR s.r.o. 24,00 komponenty na prístup. systém 22.02.2018 05.03.2018
FT1 201802 1180074 10180276 FORK, s.r.o. 381,74 Kultúra slova 01/18 22.02.2018 08.03.2018
FT1 201802 1180075 3841800155 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 02/18 26.02.2018 28.02.2018
FT1 201802 1180076 1201801430 Z+M servis a.s. 234,55 tonery 26.02.2018 02.03.2018
FT1 201802 1180077 1801509 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 3090,54 refundácia SNN 01-05/18 28.02.2018 24.02.2018
FT1 201802 1180078 18950186 VERLAG DASHOFER 239,16 online kniha 02/18 – 02/19 Sprievodca účtov. 28.02.2018 13.02.2018
FT1 201802 1180079 28301409 SOFTIP 332,74 podpora APV 02/18 28.02.2018 14.03.2018

 

2018-03-01T22:16:29+00:001 marca 2018 |
X