Faktúry 04-2018


/Faktúry 04-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201804 918007 2201800010 Easy-print Robert Kaněra 44,99 nabíjací adaptér pre Canon 06.04.2018 20.04.2018
ZDF 201804 918008 1832303074 Tempo Kondela 172,80 nábytok 13.04.2018 13.04.2018
ZDF 201804 918009 201820032 Slovak Hostel, s.r.o. 96,00 ubytovanie – Devín 23.04.2018 23.04.2018
POK 201804 218067 6566191982 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 173,70 havarijné poistenie MV MT566CI 04.04.2018 24.04.2018
POK 201804 218068 492018 Obec Veľké Zlievce 3,53 daň z nehnuteľnosti 2018 11.04.2018 19.04.2018
POK 201804 218069 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218070 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218071 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218072 112371804 LMT, a.s. 218,29 teplo 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218073 3647663304 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218074 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218075 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218076 72204 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218077 72204 MV SR Centrum podpory BB 40,90 energie, služby 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218078 2322400001 Mesto Snina 266,62 nájom, energie, služby 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218079 17902704 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218080 84005204 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218081 140004 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218082 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 05/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218083 6210138500 Stredoslovenská ener 733,00 el. energia 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218084 6212122500 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218085 6212123500 Stredoslovenská ener 118,00 el. energia 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218086 6318203600 Stredoslovenská ener 25,00 el. energia 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218087 6211104700 Stredoslovenská ener 40,00 el. energia 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218088 6058803704 Stredoslovenská ener 35,00 el. energia 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218089 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 04/18 12.04.2018 21.04.2018
POK 201804 218090 3118018721 Hlavné mesto SR Bratislava 1189,60 daň z nehnuteľnosti 2018 12.04.2018 19.04.2018
POK 201804 218091 1016800332 Obec Santovka 477,73 daň z nehnuteľnosti 2018 18.04.2018 30.09.2018
FT1 201804 1180137 4138000477 Stredoslovenská ener -374,30 plyn 2017 05.03.2018 19.03.2018
FT1 201804 1180138 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 04/18 04.04.2018 15.04.2018
FT1 201804 1180139 901561804 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 04/18 04.04.2018 15.04.2018
FT1 201804 1180140 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 03/18 04.04.2018 08.04.2018
FT1 201804 1180141 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 04/18 04.04.2018 15.04.2018
FT1 201804 1180142 1802716 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 3084,08 refundácia SNN 10-13/18 04.04.2018 10.04.2018
FT1 201804 1180143 1802717 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 618,00 refundácia Orol Tatranský 02/18 04.04.2018 10.04.2018
FT1 201804 1180144 1181100214 Neografia,a.s. 444,60 Slovensko 01/18 04.04.2018 12.04.2018
FT1 201804 1180145 28301747 SOFTIP 332,74 podpora APV 03/18 05.04.2018 18.04.2018
FT1 201804 1180146 32018 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 03/18 06.04.2018 16.04.2018
FT1 201804 1180147 180282 SPOMART,MT 143,40 technik PO 1.Q/18 06.04.2018 14.04.2018
FT1 201804 1180148 7459459267 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,43 el. energia 04/18 06.04.2018 17.04.2018
FT1 201804 1180149 7459447230 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 120,14 el. energia 04/18 06.04.2018 17.04.2018
FT1 201804 1180150 7459447231 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 38,90 el. energia 04/18 06.04.2018 17.04.2018
FT1 201804 1180151 7459447232 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 108,99 el. energia 04/18 06.04.2018 17.04.2018
FT1 201804 1180152 7459460106 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 10,05 el. energia 04/18 06.04.2018 17.04.2018
FT1 201804 1180153 180100005 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 03/18 06.04.2018 18.04.2018
FT1 201804 1180154 20189 FOTO-VIDEO 503,00 Deň slovenských ľudových tradícií 06.04.2018 11.04.2018
FT1 201804 1180155 180608 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 03/18 10.04.2018 20.04.2018
FT1 201804 1180156 1181100234 Neografia,a.s. 466,44 Slovenské pohľady 04/18 10.04.2018 20.04.2018
FT1 201804 1180157 20180099 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 2.Q/18 10.04.2018 17.04.2018
FT1 201804 1180158 4504190318 Martinská teplárenská,a.s. 2711,52 teplo 03/18 10.04.2018 17.04.2018
FT1 201804 1180159 4503110318 Martinská teplárenská,a.s. 625,34 teplo 03/18 10.04.2018 17.04.2018
FT1 201804 1180160 19518 zdravotka-PZS 171,60 zdravotný dohľad 1.Q/18 10.04.2018 15.04.2018
FT1 201804 1180161 1118 Peter Horňák – PH studio 850,00 videoreportáže 10.04.2018 10.04.2018
FT1 201804 1180162 3018915296 DOXX – Stravné lístky 5051,89 stravné lístky 10.04.2018 06.05.2018
FT1 201804 1180163 2018003 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 03/18 10.04.2018 20.04.2018
FT1 201804 1180164 10180512 FORK, s.r.o. 52,92 vizitky p.Matušková, p. Schvantner 10.04.2018 24.04.2018
FT1 201804 1180165 9001113294 Slovenská pošta a.s. 3885,48 poštovné SNN 03/18 11.04.2018 24.04.2018
FT1 201804 1180166 21818 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 322,00 oprava Škoda Fabia MT274BX 11.04.2018 11.04.2018
FT1 201804 1180167 9001110056 Slovenská pošta a.s. 817,20 poštovné 03/18 12.04.2018 22.04.2018
FT1 201804 1180168 20180309 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 301,44 právne služby 03/18 13.04.2018 20.04.2018
FT1 201804 1180169 1212018 PROFIT- Kvočkuliak 66,00 oprava rozvodu vody 13.04.2018 25.04.2018
FT1 201804 1180170 2018057 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 04/18 13.04.2018 20.04.2018
FT1 201804 1180171 8870021532 Západoslovenská vodárenská 9,47 vodné, stočné 01-03/18 13.04.2018 24.04.2018
FT1 201804 1180172 1123701803 LMT, a.s. 177,57 teplo 03/18 13.04.2018 25.04.2018
FT1 201804 1180173 21820 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 60,00 oprava Kia Ceed MT993CL 13.04.2018 19.04.2018
FT1 201804 1180174 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 01/18 13.04.2018 15.01.2018
FT1 201804 1180175 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 03/18 13.04.2018 15.03.2018
FT1 201804 1180176 1729569211 Alza.cz a.s. 77,70 externý disk, flash disk – ZDF 918005 13.04.2018 05.02.2018
FT1 201804 1180177 2018008524 PAPERA s.r.o. 295,72 kancelárske a čistiace potreby 13.04.2018 03.05.2018
FT1 201804 1180178 9001111442 Slovenská pošta a.s. 19,81 poštovné 03/18 16.04.2018 24.04.2018
FT1 201804 1180179 180443 Ivana Blanářová 66,03 metráž 16.04.2018 23.04.2018
FT1 201804 1180180 1802000064 Hagleitner Hygiene Slovensko 156,12 pracie prostriedky 16.04.2018 20.04.2018
FT1 201804 1180181 180008 Microitem v.o.s. 33,28 doména folklorslovenska.sk 17.04.2018 22.04.2018
FT1 201804 1180182 12098 Easy-print Robert Kaněra 44,99 batéria pre Canon – ZDF 918007 17.04.2018 27.04.2018
FT1 201804 1180183 2018991644 Československá obchodná banka, 219,12 úschova CP 1.Q 2018 17.04.2018 30.04.2018
FT1 201804 1180184 18100 GEMER SERVIS, s.r.o. 221,23 obedy 17.04.2018 20.04.2018
FT1 201804 1180185 4318007064 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 03/18 17.04.2018 19.02.2018
FT1 201804 1180186 4318015031 BENESTRA, s.r.o. 15,40 internet 04/18 17.04.2018 19.03.2018
FT1 201804 1180187 4318019985 BENESTRA, s.r.o. -23,19 internet 03,04/18 17.04.2018 19.04.2018
FT1 201804 1180188 180100083 SMM Holíč s.r.o. 91,56 energie 04-06/18 18.04.2018 06.05.2018
FT1 201804 1180189 3841800349 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 04/18 20.04.2018 30.04.2018
FT1 201804 1180190 2018065 R E M I S 108,00 oprava zariadenia EZS 20.04.2018 01.05.2018
FT1 201804 1180191 2018047 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 35,89 vodné, stočné 11/2017 – 02/2018 20.04.2018 20.04.2018
FT1 201804 1180192 11495090 Orange Slovensko a.s 877,83 mobilné poplatky 04/18 – 05/18 23.04.2018 06.05.2018
FT1 201804 1180193 10180586 FORK, s.r.o. 430,14 Kultúra slova 02/18 23.04.2018 07.05.2018
FT1 201804 1180194 18112 DE – AQUA, s.r.o. 84,00 deratizácia priestorov 25.04.2018 07.05.2018
FT1 201804 1180195 3001800028 Technické služby mesta Rožňava 14,45 energie 2017 25.04.2018 30.04.2018
FT1 201804 1180196 1201803649 Z+M servis a.s. 176,89 tonery 25.04.2018 04.05.2018

 

2018-05-04T13:02:30+00:004 mája 2018 |
X