Faktúry 05-2018


/Faktúry 05-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201805 918010 8024785742 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 146,80 chladnička Whirpool WMT 503 22.05.2018 22.05.2018
POK 201805 218092 1100580118 Mesto Štúrovo 235,37 daň z nehnuteľnosti 2018 09.05.2018 31.10.2018
POK 201805 218093 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218094 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218095 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218096 112371805 LMT, a.s. 99,07 teplo 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218097 3647663305 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218098 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218099 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218100 72205 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218101 72205 MV SR Centrum podpory BB 40,90 energie, služby 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218102 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218103 17902705 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218104 140005 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218105 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 06/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218106 6210138500 Stredoslovenská ener 733,00 el. energia 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218107 6212122500 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218108 6212123500 Stredoslovenská ener 118,00 el. energia 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218109 6318203600 Stredoslovenská ener 25,00 el. energia 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218110 6211104700 Stredoslovenská ener 40,00 el. energia 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218111 6058803705 Stredoslovenská ener 35,00 el. energia 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218112 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218113 84005205 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 05/18 09.05.2018 19.05.2018
POK 201805 218114 1621434084 Mesto Martin 1124,96 komunálny odpad 16.05.2018 31.08.2018
FT1 201805 1180197 22018 YUVENES INFOART 1270,00 kultúrne vystúpenie – 80. výročie od Viedenskej… 02.05.2018 15.05.2018
FT1 201805 1180198 12018 OZ Orchester Vychodňarov 230,00 kultúrne vystúpenie – 80. výročie od Viedenskej… 02.05.2018 07.05.2018
FT1 201805 1180199 28302901 SOFTIP 332,74 podpora APV 04/18 04.05.2018 17.05.2018
FT1 201805 1180200 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 05/18 04.05.2018 15.05.2018
FT1 201805 1180201 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 05/18 04.05.2018 15.05.2018
FT1 201805 1180202 7551340706 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,43 el. energia 05/18 04.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180203 7551331231 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 120,14 el. energia 05/18 04.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180204 7551331232 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 38,90 el. energia 05/18 04.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180205 7551331233 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 108,99 el. energia 05/18 04.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180206 7551341264 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 10,05 el. energia 05/18 04.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180207 18051 Unico Martin s.r.o. 4827,00 nájom 2. Q. 2018 04.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180208 18052 Unico Martin s.r.o. 2367,74 energie 2. Q. 2018 04.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180209 42018 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 04/18 04.05.2018 15.05.2018
FT1 201805 1180210 901561805 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 05/18 04.05.2018 15.05.2018
FT1 201805 1180211 2018010191 PAPERA s.r.o. 418,42 kancelárske a čistiace potreby 09.05.2018 25.05.2018
FT1 201805 1180212 1803379 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 618,00 refundácia Orol Tatranský 03/18 09.05.2018 13.05.2018
FT1 201805 1180213 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 04/18 10.05.2018 08.05.2018
FT1 201805 1180214 3841800389 Mesto Poprad 0,67 energie, služby 2017 10.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180215 4504190418 Martinská teplárenská,a.s. 1332,43 teplo 04/18 10.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180216 4503110418 Martinská teplárenská,a.s. 340,97 teplo 04/18 10.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180217 2018071 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 05/18 10.05.2018 17.05.2018
FT1 201805 1180218 922018 Práčovňa – Manglovňa 237,41 posteľná bielizeň RZ Santovka 10.05.2018 19.05.2018
FT1 201805 1180219 180100006 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 04/18 10.05.2018 15.05.2018
FT1 201805 1180220 2018004 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 04/18 10.05.2018 18.05.2018
FT1 201805 1180221 180866 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 04/18 10.05.2018 20.05.2018
FT1 201805 1180222 182018 ZV Consulting, spol. s r.o. 312,79 obed – Národná slávnosť na Devíne 10.05.2018 09.05.2018
FT1 201805 1180223 1181100323 Neografia,a.s. 466,44 Slovenské pohľady 05/18 10.05.2018 21.05.2018
FT1 201805 1180224 3018919618 DOXX – Stravné lístky 5026,41 stravné lístky 10.05.2018 06.06.2018
FT1 201805 1180225 88120659 SPONA, s.r.o. 25,90 busta dreamer 10.05.2018 20.04.2018
FT1 201805 1180226 2018331 Polartek spol. s r.o. 11,10 galanterny tovar 10.05.2018 28.04.2018
FT1 201805 1180227 4180471 EDOS-PEM s.r.o. 55,00 seminár 11.05.2018 24.05.2018
FT1 201805 1180228 21821 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 58,00 pneuservisné práce 14.05.2018 01.05.2018
FT1 201805 1180229 2180085 DMR Systém, s.r.o. 528,00 dochádzkový terminál 14.05.2018 25.05.2018
FT1 201805 1180230 2018305041 Dopravný podnik Bratislava,a.s 81,30 preprava osôb – Národná slávnosť na Devíne 14.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180231 1302180018 HOTELY Plus a.s. 289,90 ubytovanie – Národná slávnosť na Devíne 14.05.2018 07.05.2018
FT1 201805 1180232 310180037 Múzeum mesta Bratislavy 475,00 vstupenky – Národná slávnosť na Devín 14.05.2018 16.05.2018
FT1 201805 1180233 1803378 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2944,90 refundácia SNN 15-18/18 15.05.2018 10.05.2018
FT1 201805 1180234 9001121680 Slovenská pošta a.s. 2272,09 poštovné SNN 04/18 15.05.2018 25.05.2018
FT1 201805 1180235 20180416 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 04/18 15.05.2018 18.05.2018
FT1 201805 1180236 1123701804 LMT, a.s. -14,72 teplo 04/18 15.05.2018 24.05.2018
FT1 201805 1180237 9001119560 Slovenská pošta a.s. 682,60 poštovné 04/18 15.05.2018 22.05.2018
FT1 201805 1180238 8870030202 Západoslovenská vodárenská 7,10 vodné, stočné 04/18 16.05.2018 23.05.2018
FT1 201805 1180239 92018 Ján Novosedliak 350,00 grafické spracovanie plagátu – Slovesná jar 16.05.2018 21.05.2018
FT1 201805 1180240 1518 Peter Horňák – PH studio 364,28 videoreportáže 22.05.2018 28.05.2018
FT1 201805 1180241 6060062195 Ministerstvo vnútra, Pribinova 15,97 energie, služby 2017 22.05.2018 24.05.2018
FT1 201805 1180242 11495090 Orange Slovensko a.s 802,32 mobilné poplatky 05/18 – 06/18 22.05.2018 05.06.2018
FT1 201805 1180243 8162017 BARDBYT,s.r.o. Bardejov -75,44 energie, služby 2017 22.05.2018 14.07.2018
FT1 201805 1180244 2011805721 FAST PLUS, spol. s r.o. 179,00 chladnička PHILCO PTB 1183 24.05.2018 25.05.2018
FT1 201805 1180245 1201804570 Z+M servis a.s. 434,79 tonery 29.05.2018 03.06.2018
FT1 201805 1180246 1823506097 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 211,78 drobné náhradné diely do áut 29.05.2018 05.06.2018
FT1 201805 1180247 3841800457 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 05/18 29.05.2018 30.05.2018
FT1 201805 1180248 1801007 CASTAX SLOVAKIA s.r.o. 1200,00 výroba ocenenie – pozlátený kríž MS 29.05.2018 01.06.2018
FT1 201805 1180249 20180403 BAŠTRNG 150,00 umelecký výkon M. Kubovčík – Devín 29.05.2018 04.06.2018
FT1 201805 1180250 5034044485 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 146,80 chladnička Whirpool WMT 503 – ZDF 918010 30.05.2018 28.05.2018
FT1 201805 1180251 1852312081 Tempo Kondela 172,80 nábytok – ZDF 918008 30.05.2018 24.04.2018
FT1 201805 1180252 201800084 Slovak Hostel, s.r.o. 96,00 ubytovanie – Devín – ZDF 918009 30.05.2018 26.04.2018
FT1 201805 1180253 18001 REGIÓN HOREHRONIE 500,00 technické zabezpečenie podujatia – Dni Valaskej… 30.05.2018 23.05.2018
FT1 201805 1180254 20180530 Ján Kolník, súkromná autoškola 268,80 školenie vodičov 31.05.2018 13.06.2018
FT1 201805 1180255 SOFTIP 332,74 podpora APV 05/18 31.05.2018 14.06.2018
2018-06-04T14:04:26+00:004 júna 2018 |
X